DGBuss:Installasjonsveiledning

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Tips: Når man har fullført installasjonen kan man gå videre med systemoppsett

DGBuss

DGBuss programfiler installeres fra msi-installasjonsfil til $programfiler\DataGrafikk\DGBuss eller kopieres til selvvalgt katalog.

DGis

DGis installeres fra msi-installasjonsfil til $programfiler\DataGrafikk\proDGgis eller kopieres til selvvalgt katalog.

Eksempel på installasjon:

DGGInstallasjonFraMSI.png


NyttProsjekt.dll

Inneholder standardressurser ved opprettelse av nytt prosjekt og bygges og distribueres sammen med applikasjonen.

sosi-koder.csv

Inneholder kodeliste over SOSI-objektkoder og distribueres sammen med applikasjonen.

Hvis DGis jobber mot DGBuss med DBF-filer, trengs runtime biblioteker fra Apollo (http://www.apollodb.com/) man trenger ikke installere noe, disse distribueres med applikasjonen.

SDE7.dll
SDECDX7.dll
SDECRYPT7.dll
SDENSX7.dll
SDENTX7.dll
SDESQL7.dll
SDEX7.dll

DGPDF

DGPDF må installeres fordi den lar DGBuss styre filnavn på utskrifter, dette er en custom build av CutePDF med støtte for å spesifisere filnavn for PDF-fil slik at ikke brukeren blir spurt om dette.

Ta kontakt med support for installasjonsfil.

Rapportgenerator

Rapportgenerator (Excel/CSV) og PDFMerge som brukes i plakatproduksjon benytter .NET Desktop Runtime.

NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.0

SQL versjon

Hvis DGBuss/DGis skal benytte SQL server, trengs Microsoft SQL Server native client.

NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.0