DGBuss:Plakatproduksjon

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

Det er alltid spennende å få anledning til å lage noe helt nytt, i dette tilfellet et sidesystem for å kunne produsere store plakater ved å definere inn ulike enkeltoppslag som er produsert i DGBuss.

Produktet er utviklet på oppdrag fra Innlandet, vi solgte inn dette som en helt separat løsning som leser DGBuss sine definisjoner og alt foregår i et system uavhengig av DGBuss. Slik ble det også, men vi fant en løsning og fikk integrert dette på en måte som gjør at det for brukeren tilsynelatende er slik at det er en del av DGBuss. (Mye mer elegant enn vi hadde sett for oss).

NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5

Forutsetninger

Systemet må være installert og følgende må finnes / være installert under pcp50-katalogen:

 1. Katalog for grunnlagsfiler: Pcp50\L
  BakgrunnsPDF for plakaten (ca 90 * 60). Filen skal hete Innland90_60.pdf og må ligge i l-katalogen.
  DGB55PlakatproduksjonKatalogL.png
 2. Katalogen: PCP50\ExePosters som inneholder programfil og programutvidelser.
  DGB55PlakatproduksjonKatalogExePosters.png
 3. Katalog for lagring av produserte oppslag: pcp50\Oppslag
  DGB55PlakatproduksjonKatalogOppslag.png
 4. Katalog for lagring av ferdige plakater: Pcp50\plakater:
  Tips: Før generering av nye plakater, kan det være en fordel at denne katalogen er tom. (Dersom en av filene som skal genereres, finnes og er åpen, vil plakatgenereringen bli avbrutt og hele rutinen må kjøres på nytt!)
  DGB55PlakatproduksjonKatalogPlakater.png


Hvordan definere ulike Plakattyper

Det er lagt inn 3 nye felt i listen Definerte holdeplassoppslag:

DDGB55PlakatproduksjonNyeFelter.png

Feltene benyttes ifm kommende produksjon av Holdeplass-plakater. Altså der man kan printe ut inntil 4 av oppslagene pr plakat: 2 horisontalt og 2 vertikalt.

Dette kan gjøres på 3 nivåer:

A. En plakat pr stoppunkt
Fyll ut Horisontal posisjon og vertikal posisjon med tallene 1 eller 2:
Plakat 0 vil da bestå av innhold med definisjon:
1,1 2,1
1,2 2,2
B. flere plakater pr stoppunkt
Dersom man ønsker/trenger flere plakater pr stoppunkt, kan man også fylle ut feltet Plakatnr + (Horisontal posisjon og vertikal posisjon)
Plakat 0 vil da bestå av innhold med definisjon:
0,1,1 0,2,1
0,1,2 0,2,2
Plakat 1 vil bestå av innhold med definisjon:
1,1,1 1,2,1
1,1,2 1,2,2


C. Kombinere stoppestedoppslag som stammer fra flere stoppunkter
Dersom man ønsker/trenger å kombinere stoppestedoppslag som stammer fra flere stoppunkter, f.eks. Dokka skyss 1,2,3 osv., er betingelsen at alle disse stoppunktene har samme NSR SP (noe man kan hente inn ved å kjøre NSR Sync).

DGB55PlakatproduksjonHoldeplassområde.png


Deretter kan man for de respektive stoppunktene definere plakater ala under pkt B.

Eksempel på produksjon av plakater

Eksempel på holdeplasskilt-oversikten:

DGB55PlakatproduksjonEksempelDefinisjon.png

Figur: 4 oppslag (hver med kun en rute/linje) er definert inn på plakat 0 på «Høgskolen i Innlandet….». Figuren viser dessuten den nye knappen for å aktivere Plakatproduksjonen.

Systemet bruker noen sekunder på å gå gjennom og sammenstille definisjonene i en liste der man kan velge ut plakater for produksjon:

DGB55PlakatproduksjonEksempelUtvalg.png

Figur: Her er det valgt at man skal produsere 4 plakater.

Når man aktiverer funksjonen vil:

 • først selve oppslagene (altså 12 stk) genereres,
 • deretter startes (egentlig et eksternt program) systemet som kombinerer disse til 4 nye plakater.

DGB55PlakatproduksjonEksempelGenerering.png

Figur: Plakatene nummereres fortløpende for hver produksjon.

Eksempel på det ferdige resultatet:

DGB55PlakatproduksjonEksempelResultat.png

Figur: Nb! Gyldighetsteksten hentes fra samme oppsettsparameter som for de enkelte oppslagene.