DGBuss:Systemoppsett

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


DGBuss

Snarveg (wdgbuss.exe)

Første gang DGBuss settes opp må man lage en snarveg som peker på arbeidskatalogen. Her settes også om man vil benytte MSSQL eller FOX utgaven via oppstartsparameter.

DGBInstallasjonSnarveg.png

Arbeidskatalog (PCP50)

Inneholder databasefiler (hvis Fox utgave), konfigurasjonsfiler, eksportmapper, rapportmapper etc..

SQL-tilkobling/innstillinger

Tips: Vedlikehold > Oppsett > Systemoppsett > SQL-tilkobling/Innstillinger
Tips: Rapportgenerator leser ikke SQL server tilkoblingsdetaljer fra DGBuss og må settes i egen konfigurasjon


Her endrer man de enkelte parameterne som danner SQL server connectionstring .

DGBInstallasjonOppsettSQL4.png


Tips: Først når man har startet DGBuss på nytt tas de nye parameterne i bruk.
Tips: Dersom man har satt feil SQL server connectionstring følg denne oppskriften

DGis

Snarveg (proDGgis.exe)

Første gang DGis settes opp må man lage en snarveg som peker på proDGgis.exe. Her settes også om man vil benytte MSSQL eller FOX utgaven via oppstartsparameter. Parameteren bestemmer om man får åpne MSSQL eller FOX prosjektfiler med denne snarvegen. Ved installasjon fra MSI så opprettes det automatisk egne snarveger for FOX og MSSQL.

Tips: dersom man ikke angir oppstartsparameter så kan alle prosjketfiler tolkes det ut i fra prosjektfilen om man går mot FOX eller MSSQL

DGGInstallasjonSnarveg.png

Prosjektfil

For å ta i bruk DGis må man ha en prosjektfil (DGP).

Nytt prosjekt

Hvis man ikke har prosjektfil, må man opprette et nytt prosjekt fra filmenyen Fil > Åpne prosjekt > Nytt prosjekt.

Her velger man Prosjektnavn og arbeidskatalogen (PCP50) for DGBuss.

Dette oppretter mappene:

Bitmaps (inneholder ulike symboler som kan benyttes)
Elveg (SOSI-kartdata hvis applikasjonen benytter det)
Felles ( Felles filer for kommuner og vegklasser)
Prosjekt-katalog

Eksempel på nytt prosjekt:

DGGNyttProsjekt.png

SQL versjon

SQL server connection string legges til i DGP-filen.

[mssql]
DriverID=MSSQL
Database=DG_Buss_SQL
OS Authentication=0
Server=DG_Buss_SQL
User_Name=***
Password=***
Tips: Legg til tekst som vist, men bytt ut med parameter som er aktuelle for din installasjon.

DGPDF

DGPDF trenger at det opprettes to variabler i Windows registry som modifiseres under generering av holdeplasskilt i DGBuss.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\DGPDF]
"BypassSaveAs"="1"
"OutputFile"="c:\\temp\\DGBuss\\0005.pdf"
Tips: Man kan også kontakte support om man trenger hjelp til dette steget

Rapportgenerator

For egendefinerte rapporter laget i Fastreport benyttes en egen ini-fil der man kan legge inn parameter for tilkobling til SQL server.

[Database]
Server=DG_Buss_SQL
Database=DG_Buss_Test
User_Name=***
Password=***
Tips: DGBuss.ini som ligger i arbeidskatalogen til DGBUSS (PCP50 katalogen)


For egendefinerte spørringer eksportert til (Excel/CSV) benyttes en egen appsettings.json der man kan legge inn parameter for tilkobling til SQL server.

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=DG_Buss_SQL;Database=DG_Buss_Test;User ID=***;Password=***"
  }
}

Tips: appsettings.json som ligger i mappen RapportExe i arbeidskatalogen til DGBUSS (PCP50 katalogen)

Oppskrift: Feil på SQL server connectionstring eller flytting til ny server

1) Lag eller bruk en snarveg som starter DGBuss i Fox utgave

DGBInstallasjonOppsettSQL1.png

Snarveiens skiller seg fra vanlig snarvei, ved at den ikke har parameter «MSSQL», og derved startes DGBuss som FOX-versjon: (Den må peke på korrekt arbeidsmappe!)

DGBInstallasjonOppsettSQL2.png


2) Start DGBuss som normalt via denne snarvegen.

Tips: Normalt vil man få beskjed om å kjøre konvertering opp til siste database-versjon. Det er ok å kjøre denne, men ikke nødvendig. Normalt kjører denne konverteringen i løpet av 5 minutter.

Her endrer man de enkelte parameterne som danner SQL server connectionstring.

Tips: Først når man har startet DGBuss på nytt tas de nye parameterne i bruk.

DGBInstallasjonOppsettSQL3.png DGBInstallasjonOppsettSQL4.png