Tempus Sjåfør

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

Øverst i sjåførvinduet har man et søkefelt og en knapperad hvor man kan bla i sjåførlisten, samt legge til nye sjåfører. Slettefunksjonen brukes kun hvis man har dobbeltregistrert en sjåfør, og ønsker å slå sammen to registrerte sjåfører til én.

Øverst til høyre er en utskriftsfunksjon for sjåførenes egenskaper.

Under søkefeltet finnes to arkfaner hvor man kan velge om man vil se en liste over alle sjåfører, eller detaljert informasjon om de enkelte sjåførene.

Listevisningen gir en oversikt over alle sjåførene. Merk at listen som standard kun viser sjåfører som er ansatt på den dagen man starter Tempus. Det vil si at sjåfører som sluttet i forrige uke, eller er ansatt fra og med neste uke, ikke er synlige. Filtreringen kan deaktiveres eller endres i det grå feltet i bunnen av listevisningen.

I detalj-fliken registrerer man navn, adresse- og kontaktinformasjon for sjåføren som er valgt i listevisningen. Dette er den sjåføren i listen som har en svart pil helt til venstre i tabellvisningen. I eksempelet her er det sjåfør nr. 1 - Kari Nordmann.

Nederst i vinduet finnes arkfaner som viser annen informasjon om den valgte sjåføren.

  • Egenskaper inneholder en egendefinert liste over attributter som man markere at individuelle sjåfører innehar. En attributt kan for eksempel være et språk, slik at man kan registrere at en sjåfør kan snakke engelsk, spansk el.l.
  • Diverse: her kan man legge inn et bilde, merknader, fødsels- ansatt- og sluttet-dato, personnr, samt markere om sjåføren er en underleverandør som også bruker Tempus. Sistnevnte brukes i ordreoverføringsmodulen, som lar ulike Tempus-installasjoner sende ordre til hverandre.
  • Historikk viser alle aktiviteter som sjåføren er disponert på.
  • Tidsbegrensede egenskaper er en (egendefinert) liste over førerkortklasser, kurs og sikkerhetsgodkjenninger som en sjåfør har, med tilhørende gyldighetsdato. Hvis et kjøretøy krever førerkort klasse D, men sjåførens førerkort ikke er gyldig i hele perioden aktiviteten varer, vil man få en advarsel når man prøver å disponere sjåføren.