DGBuss:Turnummerering

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Standard nummerering, foregår ved at alle vanlige avgangskolonner (ikke modellkolonnenen) behandles internt ved at kolonnene sorteres ut fra avgangstid, deretter nummereres Tur-retningen med nr 1,3,5,7 osv og Retur-retning med 2,4,6,8 osv.

Bakgrunnen for at «FynBus» metoden finnes, er at FynBus definerer samle-ruter i en tabell, der turene nummerers individuelt ut fra hvilken hovedrute den tilhører. Altså kan både linje 21, 22 og 24 være registrert i linje med LRn = 20 og alle disse linjene kan begynne på turnr = 1.

Slik rutinen er bygget opp, er det relativt enkelt å lage andre «kalkulasjoner» bak tur-nummereringen.


Turnummerering i rutemodulen:

Via enten høyre musetast, når man står i en kolonne, eller via kolonne-menyen, får man opp følgende valgmuligheter: