DGBuss:Systemets oppbygging

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

DGBuss er et system for å planlegge, administre og drifte rutetrafikk.

dGIS er et spesialsystem som integrert med DGBuss sørger for å definere ruteproduksjonen i geografien. MEd dette menes å kunne plassere holdeplasser, definere lenker, plassere lenkene langs ønskede veialternativer, måle ut avstander og å finne mulige kjørehastigheter. DGBuss og dGIS kommuniserer slik at det er mulig å tegne ut traseer, trasevarianter, illustrere avganger med passeringstider osv.

Systemene benyttes både av kollektivselskaper og operatører.

Kollektivselskap-versjonens hovedformål er å kunne definere alle detaljer rundt rutetrafikk, samt produsere alt nødvendig materiell og data slik at man vedlikeholder, beregner og administrerer grunndata ett sted med mulighet for å oppdatere omgivelsene med nødvendige data og materiell. Eksempler på dette er tidtabeller, holdeplasstavler, produksjonsoppgaver / anbudsmateriell og oppfølging av operatører, data til reiseplanleggere, monitorsystemer, billettsystemer, sanntidssystemer osv.

Opphavet til DGBuss var PC-Ruter i 1987 og deretter har systemet blitt videreutviklet til plan-system og vært gjennom en rekke re-designer fram til dagens DGBuss.

Fokus har alltid vært å tilby et system med fokus på lav brukerterskel, brukervennlighet, men der man kan bygge videre opp til meget avansert funksjonalitet.

Dataflyten kan illustreres slik:

captionFor operatør-versjonen ligger fokus på skiftplaner, vognplaner, turnus, daglig drift, lønnsgrunnlag, oppdatering av sjåførportal og produksjonsrapporter.