DGBuss:Oppsett (grunnregistre)

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.0
WIP: Denne siden er ufullstendig og mangler grunnleggende informasjon

Holdeplassregister

Det har vært fremsatt ønske om at systemoperatør skal kunne definere og ta i bruk felt til lokale formål. Eksempel er i forbindelse med stoppregister: Renholdsrutiner pr stopp, hvor mange skiltkasser og av hvilken type er det pr stopp, er det skur, hvilken type, søppelspann osv

Det har også vært ytret tilsvarende ønsker også når det gjelder andre grunnregistre.

Brukerdefinerte felt har blitt løst ved at det opprettes et antall felt i tabellene der brukerne har mulighet for å definere hvorledes disse skal benyttes.

Man får tilgang til definisjonsbildet via Vedlikehold, Oppsett, Grunnregistre. Det anbefales at hun systemansvarlig har tilgang til vedlikeholdsmenyen.

caption


For hver av de aktuelle registrene kan man da definere hvilke ekstrafelt man ønsker å benytte i redigeringsbildet. Følgende eksempel gjelder Stoppunktregisteret:

caption

Definisjoner: Felles for de alle er at de aktiveres dersom man definerer en tekst i Beskrivelse, samt at man ved en tallverdi kan definere rekkefølgen på det som blir til kolonner i grunnregisteret. Om 2 felt har samme verdi i rekkefølgefeltet, er det vilkårlig hvilket felt som vises først i tabellen. Man kan når som helst omdefinere innholdet av disse tilgjengelige ekstrafeltene.

Man kan plukke fra 3 ulike kategorier:

Korte tekstfelt: Maks 10 posisjoner, Kan f.eks benyttes til å definere "Lys" og 1 posisjon for J/N, Evt en litt lenger beskrivelse (Maks10) som f.eks. type skur.

Lange tekstfelt: Mer omfattende beskrivelse, opptil 80 tegn.

Tallverdifelt. Her kan man definere inntil 7 posisjoner før komma og inntil 4 desimaler. Setter man feks. 0 desimaler, vil man ikke få opp komma (punktum) i redigeringsbildet. Desimal på sitteplasser? I dette tilfellet kunne det vært 4 voksne og ett barn, men det kan sannsynligvis være mer nyttig med desimaler for andre opplysninger man ønsker å registrere.


Resultatet i holdeplass-registeret vil se slik ut:

caption


Rutinen er meget fleksibel og dersom der dukker opp behov for utvidelser i form av flere felt av en kategori, eller f.eks. et felt med plass til en enda lenger beskrivelse, send en melding til Support, så vil vi levere utvidelser på dette meget kjapt.