DGBuss:Opprette rute fra kart

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5

Bruk denne malen for å lære deg hvordan et ruteforløp/hovedtrase kan redigeres i kart.

OBS!
DGis må være startet for å kunne redigere ruter i kart les mer om lenkeprosessen her. Dersom du oppretter ruter der det mangler detaljerte lenker vil disse vises med rette streker mellom stopp. Bruk dGis for å detaljdefinere lenker.
Forberedelser
Nær sagt ingen. Man bør ha laget en liste over destinasjonene ruten skal forløpe, men det er også fullt mulig å endre på denne i etterkant.
Forutsetninger
I utgangspunktet kan man starte registrering av en ny rute uten å ha forberedt grunndata, men i Norge gjelder nå at Entur og NSRs rolle, kan det være en fordel å ha registrert (importert) alle holdeplasser som skal benyttes (evt hos NSR) samt å oppdatere disse med gjeldende informasjon (offisielt navn, koordinat, NRS-ID, sone osv) fra NSR. Alternativt: Om man skal registrere trafikk i et nytt område og det foreligger rutedata på RegTopp-format, vil det med temmelig godt resultat være mulig å importere enten ruter med holdeplasser/stoppunkter eller kun holdeplaser/ stoppunkter og bruke den informasjonen som grunnlag.


For å lære mer om de vanligste måtene å opprette en rutetabell:


Opprette / redigere hovedtrasé i Kart

Det er utviklet ny funksjonalitet der man kan redigere hovedtraséen direkte fra en rute/linje.

Opprett en ny tom rute/linje i DGBuss:

DGB55RutekartOpprett.png

Figur: Som ved enhver opprettelse av ny tabell, starter man med å lage en ny rute og tildele en ID og gjerne et linjenavn. Gå så videre til redigering av ruten.


DGB55RutekartMeny.png

Figur: Når man vil opprette eller redigere ruten i kart, velger man musetastmeny fra Destinasjons-kolonnen.


Systemet er så klart for å velge inn stopp til den nye tabellen. Velg funksjonen «Legg til stopp».

DGB55RutekartEksempelFunksjoner.png


Klikk gjennom ruten/linjen stopp for stopp. Det er også mulig å redigere de valgte stoppene ved å fjerne, legge til, eller endre (dersom man f.eks. har valgt feil stoppunkt i et holdeplassområde).

DGB55RutekartEksempelLeggTilStopp.png

Figur: Legg til stopp for stopp.


DGB55RutekartEksempelLagreTrase.png

Figur: Når ruten/linjen er komplett, avslutter man ved «Lage trasé».


DGBuss varsler så som følger:

DGB55RutekartEksempelVarselOppdatering.png

Figur: Ruten/linjen klar for oppdatering i DGBuss


DGB55RutekartEksempelOppdatert.png

Figur: Ruten/linjen er oppdatert


Redigering av eksisterende rute/linje

På tilsvarende vis, kan man redigere denne eller andre ruter/linjer ved å følge samme prosedyre som for å opprette ny: «Velg rediger linjeforløp i dGIS» fra Destinasjonskolonnen, utfør endringer:

  • opprette (i start, slutt eller underveis på forløpet)
  • slette vilkårlig stopp (og tilsvarende passeringstider som er lagt inn)
  • endre (f.eks. bytte stoppunkt på et holdeplassområde, derved beholdes passeringstider)

Vi tar utgangspunkt i eksisterende demo-rute: A_2113:

DGB55RutekartEksempelRute.png


Velger så «rediger linjeforløp i dGis» og får presentert følgende linje:

DGB55RutekartEksempelRediger.png


Vi utfører følgende fiktive endringer: Sletter Henrik Wergelands gate, Endrer stoppunktet i Marvikskrysset fra den ene til den andre siden (hvilket selvfølgelig i utgangspunktet er galt), fjerner Idunsvei, men skyter Østre ringvei/Kongsgård allé innimellom og legger til St. Olavsvei/Kongsgård allé som nytt endepunkt:

DGB55RutekartEksempelRediger2.png


Resultatet i DGBuss ser slik ut:

DGB55RutekartEksempelRedigerResultat.png

Figur: Endrede stoppunkter beholder sine passeringstider, nye blir tomme. Selvfølgelig vil særlig det å endre linjeforløp ved å legge til eller fjerne stoppunkter påvirke kjøretider slik ta man må oppdatere turtyper/malkolonner og beregne tabellen på nytt.