DGBuss:Oppdatering

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Oppdatering til DGBuss 4.00: (Generelle endringer, samt forbedringer innen NeTEx) 1.11.2018 Det er ca 6 måneder siden forrige rapport fra NeTEx-arbeidet og annen info ang oppdateringer. Spesielt ang NeTEx-eksport:

Det meste av de påkrevde eksportfunksjonene var da på plass og det har vært få feilsituasjoner og lite behov for oppfølgning i mellomtiden.

Et av problemene som har dukket opp i 3.60, er at eksporter av store datamengder kombinert med flere unntaksperioder, har medført at systemet har gått tomt for minne før eksporten er gjennomført. Det ble løst ved å bruke 4.0 til eksport. Årsaken er at 4.0x er basert på en helt ny versjon av vårt utviklingsverktøy, og denne versjonen har en forbedret minnehåndtering som derved også har løst utfordringene vi hadde med store NeTEx-eksporter.

En feil behandling av unntaksdager oppdaget i NeTEx-eksporten:

Vi nærmer oss jul og for mange, en god del avvik fra normal produksjon. Naturlig nok dukker det da opp kombinasjoner av perioder og unntak som da blir benyttet for første gang. Ikke overraskende dukker det da også opp feil. Vi har bl.a. registrert at en unntaksdag (f.eks. en J7) på 26. desember, som etterfølger en normal J-periode, gir en feil eksport og søndagsturene uteblir for den 26. Problemet er funnet og rettet. Det er også en del andre mindre rettelser i eksportmodulen og vi distribuerer derved en oppdatering med bl.a disse rettelsene. Selv om det er lenge siden sist vi fikk rapport om avvik ifm NeTEx-eksport, blir dette neppe siste gang det er behov for korreksjoner og oppdatering av NeTEx-modulen.

Som vanlig anbefaler vi å starte med å ta en backup. (Bruk bkd.bat - rutinen som finnes i menu - katlogen)


Hent oppdateringen (filen: WDGBusUpdxxxx, velg den nyeste) via Dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/p6116sgh4pxs998/AACwRgEswjPk_Zf8_SG8P6ica?dl=0


(Dersom lenken ikke lenger stemmer, ta kontakt med oss!)


Pakk ut hele innholdet til pcp50-katalogen(e).

Kjør konvertering og sortering.

I forbindelse med operativsystemoppdateringer får enkelte problemer med den gamle Backup-rutinen: BKD.bat som normalt ligger i menu – katalogen.

Benytt sjansen til å hente ned en oppdatert versjon av denne også!

Det er uttrykket ønsker om å fortsette utvikling av NeTEx-modulen:

Det velkjente begrepet «additionalNetworks» (eller også populært beskrevet som: separasjon av ruter pr. eier i NeTEx-data. Konkret betyr dette at vi nå kan lese og bruke flere authorities per codespace/datasett.)

Oppdatering fra NSR:

Det er ønske om å kunne koble seg opp mot NSR og hente over alle endringer innenfor det utvalg man har definert:

- Oppdatering pr punkt (evt egenskaper, naavn og posisjon).

- Nye punkter innenfor et avgrenset området (tidligere kunne man ha definere et utvalg av kommuner, men dette er også under endring og vi må finne den beste løsningen på dette)

- Kanskje et analyseverktøy slik at vi kan se i hvilken grad endringene har påvirket f.eks. definerte lenker 

 -  Eksport av vogntjenester
 -  Eksport av detaljtrasé

Gi gjerne beskjed dersom dere har andre behov for utvidelser eller endringer innenfor NeTEx-eksport