DGBuss:Korrespondanseregister

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5

DGBuss SQL har en avansert korrespondansemodul der man ikke bare kan definere regler for når korrespondanser skal dannes, men der det også er mulig å teste ut definisjoner og se hvilke konkrete korrespondanser som dannes.

Følgende er gjengitt med tillatelse fra AKT:

DGBKorrespondanseregister AKT.PNG


Om man betrakter linje 250 i Tur-retning, kan man velge dropDown i fra- (og til) stopp – listen og derved kan man velge inn korrekt korrespondansepunkt, i dette tilfellet Lyngdal rutebilstasjon, og derved trenger man ikke vite hvilket stoppunkt (quay) denne linjen egentlig stopper ved. Tilsvarende gjør man for Til-stop. Terminologien «fra» og «til» betyr i denne sammenheng korrespondanseelementets (en gåtur) mellom Fra-stoppet og Til-stoppet.


DGBKorrespondanseregister dropdown.PNG

Det er mange parametre som kan bestemme og begrense korrespondanse-dannelsen. For eksempel at den kun skal være gyldig enkelte ukedager eller mellom gitte tidspunkter. Man kan også definere Min differanse og max differanse, Gangtid mellom punktene. Velger man knappen «Bytter», får man generert alle mulige bytter ut fra de gitte betingelsene:


DGBKorrespondanseregister generert.PNG


Ved NeTEx-eksport, benyttes eksakt den samme rutinen for å beregne mulige overganger – og disse representeres som Interchanges. Dersom man krysser av for Stay Seated, vil også melding om dette formidles, slik at passasjerene via reiseplanlegger får beskjeden «Bli på bussen».