DGBuss:Kontrollfunksjoner (ruteredigering)

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Sjekk at du har valgt riktige Stoppunkter

Dersom man har dGIS, vil vi anbefale at man tar en ekstra kvalitetssjekk før man vår videre med å opprette lenker. Det vil være en stor fordel i det videre arbeidet å ha en arbeidsstasjon med 2 skjermer og å ha DGBuss på en og dGIS på den andre:

De fleste holdeplassområder har to eller flere stoppunkter. Når man går videre med lenking, opprettes lenker (punkt til pukt) mellom de stoppunktene man har benyttet i destinasjonslisten. For å unngå at man oppretter umulige og uønskede lenker, kan det derfor være en god rutine å ta en ekstra sjekk før man går videre med lenking.

I vårt eksempel kan det f.eks. se litt merkelig ut at man på de aller fleste destinasjonene har valgt stoppunkt 1, mens bl.a. Fahlstrøms plass har valgt pkt 2. Er dette korrekt?


Sjekk posisjon for stoppunkt etter stoppunkt

Man har en enkel mulighet til å velge å vise de registrerte destinasjonene i kart ved å høyreklikke på destinasjonen og velge "Vis HPL i dGIS" (eller snarveien Alt + I, H).

DGRuteSFSQAVisStop.png


dGIS vil så sentrere kartett og markere stoppunktet.

Tips: Zoom godt inn! Sjekk at du har valgt riktig punkt og gjenta prosessen med de andre destinasjonene.


DGRuteSFSQAVisStopIdGIS.png

Selv om funksjonen er nyttig, kan den være litt omstendelig. Derfor er det laget et alternativ der man kan vise og sjekke hele traseen i en operasjon.


Sjekk hele rutetraseen i kart

Denne funksjonen (ny funksjon i dGIS våren 2019,) kan illustrere ruten i kart før lenkene er opprettet og derved har man fått et hensiktsmessig verktøy til å finne og korrigere feilvalgte stoppunkt før man oppretter lenkene.


Klikk GIS-knappen (snarvei: Alt + I) og "Vis rute med sekvensnummer":

DGRuteSFSQAStopPunkter.png


dGIS vil så vise hele traseen med heltrukne, rette linjer (i og med at lenken verken er opprettet eller detaljdefinert) mellom rutens valgte destinasjoner:

caption


I vårt tilfelle ønsket vi spesielt å sjekke om vi hadde valgt riktig stoppunkt på Fahlstrøms plass. Zoom derfor inn på punkt / sekvensnummer 2 og sjekk om valget er riktig:

DGRuteSFSQAFahlstrPl.png


Dersom du har valgt feil plass, gå tilbake til destinasjonslisten i rutemodulen, velg riktig punkt og gjenta prosessen for å sjekke at endringen er vellykket.


Kontroll av manglende opplysninger for rute

Kontrollen kan kjøres fra Tabell-menyen: Sjekk for "RegTopp-eksport", men de samme betingelsene gjelder også for de andre eksportene, bl.a. NeTEx.

Det er for øvrig mulig å sette opp systemet slik at sjekken kjøres når man ønsker å lagre en rute – så får man automatisk beskjed om mangler i tabellutfyllingen.

DGBExpCheck.png


Kontroll av manglende vognplan

Når en rute som er koblet mot en produksjonsversjon R lagres, sjekkes samtlige avganger for bruk av vognplannummer. Dersom f. eks. 101, 102, 103 og 104X er benyttet, vil rutinen sjekke om disse finnes i produksjonsversjon R.

Dersom eksempelvis 102 og 103 finnes, vil ikke disse bli varslet. Men dersom 101 og 104X ikke finnes, vil man få spørsmål om man vil opprette disse. Det kan jo være at 104X er feilregistrert og skulle vært 104, og derved får man mulighet for å avbryte, korrigere feilen og foreta en ny lagring der man velger å opprette 101 og 104. Neste gang man forsøker å lagre ruten, vil man ikke få dette varselet, fordi alle de benyttede vognplanene er opprettet. Når dere får spørsmål om å opprette en blank, skyldes det at man må ha en vognplan uten nummer innenfor hver prod-versjon, men dette er også en melding som kommer bare en gang pr produksjonsversjon. Når dere får spørsmål om å opprette 1012, kan det tyde på at den opplysningen feilaktig er registrert under vognplan på en av avgangene?

Dersom man legger info i skift-feltet, vil dette sjekkes opp mot skiftplaner på tilsvarende måte.

DGBRuteVognplanSjekk.png