DGBuss:Brukerdefinisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


DGBuss har en relativt fleksibel oppbygging av brukertilgang og rettigheter. Administratorer må være tildelt Full tilgang: ‘J’ til "Brukerdef."

caption


Det er ifm v 5.0 bygget inn utvidet funksjonalitet i systemet. Bl.a. kan man nå pr bruker definere om de enkelte hovedmenypunktene skal:

  • skjules for brukeren ('N' : Ikke synlig), eller om
  • menypunktet skal synes, men ikke være valgbart: Grået ut. ('-': Ikke valgbart).

I det viste eksempelet over, har ROLF ikke mulighet for å velge Grunnregistre, men menypunktet synes, samtidig er Rapport-menyen fjernet. Man har altså muligheter for å tilpasse menytilgangen for den enkelte bruker. Menyen vil da få følgende forenklede utforming:

caption


Andre anvendelser: Man kan f.eks. fjerne mulighet for enkelte brukere til å benytte forrige generasjons ruteredigering ved å fjerne Classic-menyen (med 'N').