DGBuss:Attributt-feltet

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Attributt-feltets virkninger:

1. posisjon: Horisontale streker

f; strek før avgang, e; strek etter avgang, b; begge,

2. posisjon: Piler i til/fra-feltet og kommentar etc.

n; pil ned, o; pil opp t; Til, f; Fra, k; kommentar,

S; Skrå, U; Uthevet i tidkolonner,

X; fjerner horisontal strek

V; Vanlig tekst i tid- og ikke utpunktering i sted-feltet

3. posisjon: Korrespondanser etc.

k: Kursiv, h : Halvfet, o: Rød markering

x: utelat ved utskrift av tidtabell

4. posisjon:

X: utelat hpl. ved Bybuss-utskrift

5. posisjon: Billett-system

x: utelat ved eksport (billett-system)?