TravelMagic

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


TravelMagic – reiseplanlegger

UtberedelseTM2013.png

DataGrafikk lanserte sin første nettbaserte reiseplanlegger for Haugesund-området i 1997. Kjernen i produktet er en «reisemotor» som leser trafikkdata på standardisert format og utarbeider reiseforslag og avgangslister. Siden 1997 har reiseplanleggeren gjennomgått en rivende utvikling. Det er laget en rekke ulike grensesnitt mot motoren: WEB, mobil, SMS, Callsenter. Det er også utarbeidet apper for iPhone og Android i samarbeid med Bouvet. Målsetningen har vært å utvikle en brukervennlig og lett forståelig reiseplanlegger som gir rask tilgang til kollektivnettet.

Systemet håndterer søk mellom holdeplasser, adressesøk, POI, valg og visning i Google Maps osv. Nordland Fylkeskommune er første fylke med prisberegningsmotor. Systemet tilbys som en tjeneste til kollektivselskaper og operatører. Oppdragsgiver står for datafangst og har tilgang til selvbetjent oppdatering av motoren 24/7. Høsten 2013 er samtlige kunder oppdatert til TravelMagic 3.0.

Kollektivmyndighetene i 11 fylkeskommuner har valgt TravelMagic. Fylker innenfor røde markeringer, har valgt å samarbeide om datagrunnlag – noe som gir mulighet for fylkeskryssende reiseforslag. Utover dette benytter 3 fylkeskommuner TMs reisemotor som grunnlag for enten monitorsystemer eller interne oppgaver (skoleskyss / callsenter).


Regionen Fyn i Danmark benytter InfoWeb, et spesialgrensesnitt til reisemotoren for å oppdatere sine operatører med endringer i produksjonen.

Høsten 2013 benyttet Agder Kollektivtrafikk InfoWeb for å visualisere nye anbudspakker ovenfor tilbydere.


Data.ini

Data.ini er en konfigurasjonsfil som gir tilleggsinformasjon til TravelMagic og CrazyTravel. Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig på andre måter, eksempler er selskapsinformasjon med tilhørende lenke til hjemmeside og hvilket koordinatsystem som benyttes.

Filen legges i samme katalog som datasettet og gjelder kun for datasettet i den aktuelle katalogen.

Eksempel på katalogstruktur for rutedata med data.ini


Eksempel data.ini med kommentarer

; Eksempel data.ini for bruk med CrazyTravel og TravelMagic.
; Semikolon brukes som kommentar, fjern kommentaren for å aktivere en regel


; Firmainfo
;

[firmainfo]

; Firmanavn er det som vil vises i operatør feltet dersom det ikke er angitt en kobling på selskapskode
; Dersom firmanavn er blank brukes navn på katalog som datasettet ligger i

;firmanavn=Tut og Kjør

; Dersom tegn i datasettet er kodet med OEM så må tegnkoding spesifiseres her
; Finn riktig tegnkoding her http://en.wikipedia.org/wiki/Code_page
; Tegnkoding=850  vil være korrekt for norske tegn

;Tegnkoding=
; Selskapskode kobling
;

[companymap]

; Kobling mellom selskapskode og operatørnavn, en kan oppgi så mange selskapskoder og operatørnavn man ønsker.
; Dersom det mangler en kobling vil operatørnavn vises som firmanavn over
; Koblingen angis som: selskapskode=operatørnavn

;123=Tut og kjør transport
;456=Askeladden transport
; RegtoppCheck gjør sjekker på data i datasett. 
; Blir rapportert som feil i TravelMagic sin /datainfo side og i feillisten i CrazyTravel

[RegtoppCheck]

; Numeriske sjekker kan være av typen 123 / 123..555 (fraog med 123 tilogmed 555) / 123.. (fraogmed 123) // ..123 (tilogmed 123)
; eks: ..2,5,8,10..20,25,30..  (alt under og lik 2, 5, 8, fraogmed 10 tilogmed 20, 25, alt over og lik 30
;


; Admkode sjekker administrasjonskode i tix filen (Admkode må være lik 123)

;Admkode = 123


; Linjenummer sjekker linjenummer i tix filen (Linenummer må være mellom 1000 og 9999

;Linjenummer = 1000..9999


; Trafikkart sjekker transportmiddel i tix filen (Transportmiddel må være mellom 1 og 9)

;Trafikkart = 1..9


; Selskapskode sjekker selskapskoden i tix filen (selskapskode må være mellom 500 og 599)

;Selskapskode = 500..599


; Sjekk_kortnavn sjekker at kortnavn ikke er blank i hpl filen (kortnavn kan ikke være blank)

;Sjekk_kortnavn = true


; Standardtakstkode sjekker takstkode mot denne verdien i tix filen (unntak viss det er definert publikumstakstkode for publikumslinjenr, se neste punkt) 
; (takstkode må være 0)

;Standardtakstkode = 0


; Publikumstakstkode er kommaseparerte publikumsnr og takstkoder som sjekkes mot hverandre i tix filen. Overstyrer stadard takstkode
; (for publikumslinjenummer Line1 må takstkode være 1 for publikumslinjenummer Line2 må takstkode være 2)

;Publikumtakstkode = Line1,1,Line2,2


; Holdeplassnummer sjekker holdeplassnummer i hpl filen ( holdeplassnummer må være mellom 10000000 og 99999999)

;Holdeplassnummer = 10000000..99999999


; Sjekker holdeplass sin x koordinat i hpl filen (holdeplass x koordinat må være større enn 1)

;HoldeplassX = 1..


; Sjekker holdeplass sin y koordinat i hpl filen (holdeplass y koordinat må være større enn 1)

;HoldeplassY = 1..


; Sjekker holdeplass sine sonenr i hpl filen (sonenr må være mellom 100 og 999)

;Sonenr = 100..999