Tempus endringslogg

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk1.11

1.11.2.312

 • Avansert søk etter kontaktpersoner
 • Avansert søk kjøretøy: lagt til mulighet for å filtrere på antall seter
 • Korrekt filtrering av sjåfør ansatt/sluttet og kjøretøy kjøpt/solgt dato
 • Søke-/filtreringsmulighet i standardregistre


 • Kopiering
  • Kopiering av ordre: mulighet for å kopiere kun deler av en ordre
  • Mulighet for å kopiere ordre bakover i tid (i forhold til startdato på ordren)
  • Repetering av ordre feilet hvis man hadde prislinjer uten dato
  • De forskjellige ordre- og aktivitetskopieringsvinduene har blitt mer lik hverandre (f.eks. konsekvent valg av hvilke felter som skal kopieres)


 • Visningsendringer
  • Belastningsprofil-vinduet er erstattet med en helt ny visning
  • Statistikkvinduet har fått et ansiktsløft
  • Ny standard font: Segoe UI, ihht. Windows UI design guidelines


 • Andre endringer:
  • Mulighet for å kreve at spesifikke felter er fylt ut for sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted
  • Kortnavn for steder økt til 50 tegn
  • En ordre kan nå arve betalingstype fra kunden
  • Dobbeltdisponeringssjekk viste noen ganger flere bekreftelsesmeldinger for samme endring
  • Kvittering- og skrevet ut-flaggene blir nå korrekt satt både i ordrevindu og kjøreliste


 • Ny modul: QuestBack-kobling for invitasjon av kontaktperson til undersøkelser etter aktivitetens slutt

1.12

1.12.1.313-315

 • Ny modul: Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner (via Webus)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Tilgangsstyring via Windows grupper / Active Directory
  • Tidsbegrensede egenskaper
  • Sende Wordmaler til mail (Outlook)
  • Kalender (helligdager)

1.12.1.316-318

 • Oppdatert standard maler (kjøreordre, kjøreliste etc.)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Endring av innebygde rapporter (kjøreordre, kjøreliste etc.)

1.12.1.319

 • Forbedret støtte for nye Office-versjoner
 • Korrigert import av endringer ved overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner
 • Støtte for high dpi-skjermer - "Gjør tekst og andre elementer større eller mindre"-funksjonen i Windows
 • Korrigert posisjonering, høyde og bredde av elementer i en del vinduer når de endrer størrelse

1.13

1.13.1.320

 • Fjernet avhengighet av Borland Database Engine (BDE)
 • Fjernet gammel booking-modul

1.13.1.321-.323

 • SMSVarsling: Lagt til støtte for utsendelse av SMS via PSWinCom
 • Oppdatert Verktøy -> Søk/Rapporter
 • Lagt til mulighet for å spesifisere filtype (f.eks. pdf) når tilbud og bekreftelser sendes via epost
 • Oppdatert standard fakturamal (tok ikke hensyn til std. antall kredittdager, kun kundens kredittdager)
 • Hendelser: raskere å hente listen over kundens hendelser når denne inneholder mange elementer
 • Oppdatert standard rapportmaler ifm. fjerning av BDE

1.13.1.324

 • Endret standard høyde for aktiviteter i gantt ifm. high dpi-endringene (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Lagt til prislinjens dato til listen over felter som ikke kan endres når en prislinje tilhører en aktivitet (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Oppdatert standard kjørelistemal til å inneholde sjåførens kode for SMSVarsling
 • I noen tilfeller virket ikke egendefinerte programmer (Verktøy -> Egendefinerte)
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: statusfilter virket ikke når man hadde egendefinerte statuser

1.13.1.325

 • Endret måten man velger eksportkatalog på (via eget vindu istedetfor dropdown)
 • Fritekstsøk: vis elementer som begynner med søketeksten før elementer som inneholder søketeksten
 • Endret PDF-generering til å lage PDF/A-filer, slik at fonter vises korrekt på iOS og OSX

1.13.1.326

 • Gantt: ressurskolonnen helt til venstre brukte ikke all tilgjengelig plass hvis teksten var kort (typisk for bussnr.)
 • Gantt: med temaer aktivert i Windows (typisk i 8/8.1) ble mange bakgrunner grå
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: fikset Excel-eksport

1.13.1.327

 • Kjøreliste: enkelte operasjoner ga feilmelding om parantes i spørring
 • Gantt: når en aktivitet ble endret av en annen bruker ga ikke gantt en melding om dette - endringen man gjorde ble bare avbrutt uten indikasjon på hvorfor
 • Lagring i kjøreliste og gantt forårsaket en oppdatering i ordrevinduet, uavhengig av om man holdt på å redigere aktiviteten der
 • Ordre/innkjøpsaktiviteter: fikset feil når man gikk ut av datofeltet
 • Eksport: mulighet for å eksportere på nytt når forrige eksport har feilet (automatisk to timer etter start av forrige eksport, ved bekreftelse ti minuter etter)
 • Ordre: erstattet gammelt søkevindu med fritekst/avansert søk tilsvarende sjåfør, kunde etc.
 • Ordre/prislinjer: Avdelingskolonnen viste maks 20 tegn av navnet på avdelingen
 • Gantt: korrigert posisjoneringsfeil av vertikale streker når man hadde få sjåfører eller busser
 • Endret kortnavn og nr. for buss, sjåfør, kunde og leverandør til å måtte være utfylt og unikt

1.13.1.328-.329

 • Kunders og leverandørers webside økt fra 32 til 255 tegn
 • Korrekt bakgrunnsfarge på tekster (viste mørk grå istedetfor lys grå med temaer aktivert)
 • Innkjøpsaktiviteter var ikke sortert
 • Scrolle med musen i elementer i ordrehodet deaktivert. Kan aktiveres med sysparam DisableMouseWheelInOrdHeader=0
 • Kjøreordre til Outlook/avtale feilet hvis kjøreordren var oppdatert til ny rapportgenerator
 • High DPI støtte: høyere oppløsning på ikoner i hovedmeny. Gamle ikoner kan benyttes ved å sette sysparam HighResImages=0

1.13.1.330

 • Raskere første søk i gantt

1.13.1.332

 • Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner satte kontaktperson til "Fornavn Fornavn" istedetfor "Fornavn Etternavn"
 • Ved eksport til Excel ble celleformatering ikke tatt hensyn til når Excel tolket et felt som en dato

1.13.1.333

 • Alle aktiviteter i gantt var gule, istedetfor å fargekodes ihht. status (feil introdusert i .329)

1.13.1.334

 • Eksport til Excel satte feil fargekode-format i norsk Office

1.13.1.335

 • Økt antall tegn i beskrivelse av egendefinerte spørringer fra 32 til 64
 • Lagt til menypunkt for å sende maler som pdf direkte til outlook. Kan deaktiveres med systemparameter WordTemplateToPDF
 • Endret Ordre -> "Åpne fil" til "Tilknyttede filer". Vis søkevindu i explorer hvis katalogen ikke finnes, istedetfor å vise en liste over filene i Tempus.
 • Korrigert feltlenger ved overføring mellom Tempusinstallasjoner

1.13.1.336

 • Kombinert utskrift av kjøreordre via epost feilet for aktiviteter etter en overføring til en annen Tempus-bruker

1.13.1.337

 • Wordmaler (Tilbud/Ordrebekreftelse): man kan nå bruke tabeller til andre ting enn å hente data fra spørringer i Tempus
 • Nye felter i firmaopplysninger: Bank, IBAN, Swift, Vakttelefon, Webside
 • Sending av wordmaler til epost gir ikke lenger en feilmelding hvis ordren er fakturert
 • Lagt til felt for selger på ordren (kun tilgjengelig i tabellvisning)
 • Fikset feil "Control has no parent window" når man prøvde å redigere ordre i tabellvisning
 • Oppdatert Webordre/Ordrebevegelser-vinduet til ny tabellvisning. Lagt til flere felter.
 • Forfallsdato lagres på ordren istedetfor å alltid beregnes ut fra dagens dato & fakturadato. Retter bl.a. feil forfallsdato i eksport når ordren eksporteres en annen annen dag enn den faktureres.

1.13.2.338

 • Bedre filtreringsmuligheter i vinduet Gamle eksporter
 • Fikset feil "List index out of bounds" ved utskrift til frakoblet skriver i kjøreliste
 • Fikset feil "can not perform this action on an empty table" ved overføring av aktviteter til avtaler i Outlook
 • Støtte for nytt grensesnitt i InfoEasy (v3)
 • Bedre filtreringsmuligheter i innkjøpsaktiviteter
 • Korrigert feltlengder for tekstfelter i prislinjer (50/52 til 255 tegn)
 • Endret navn på menypunkt Verktøy -> Fakturer til "Eksport til regnskap"
 • Oppdatert vinduet "Eksport til regnskap"
 • Tekst i mailer fra tilbud/bekreftelse kan styres via sysparam WordTemplate*
 • Tekst i mailer ved avvisning av ordre fra webbestilling kan styres via sysparam WebusDeclinedMail*
 • Ordrevindu "rediger kunde" endret til "gå til kunde"
 • Memofelt #3 på ordre kan vises ved å sette sysparam ExtraOrderMemo=2.

1.13.2.339

 • Ordrens memofelt #3 var ikke skjult når man ikke skulle se ekstra memofelter.

1.13.2.340

 • WebusDeclinedMail innstillingene (fra .338) ble ikke korrekt lest inn.

1.13.2.341

 • Lagt til sysparam GanttActColorType for å bestemme om det er ordrestatus (=1) eller aktivitetstatus (=0) som styrer farge i Gantt.

1.13.2.342

 • Lagt til felter for registrering av uttak, oppmøte og retur i sjåførportalen.
 • Økt feltlenger for navn og kortnavn i de fleste tabellene til 255 / 128 tegn.
 • Import fra Webus tok ikke hensyn til om aktivitetene skulle arve avdeling fra ordren.
 • Lagt til mulighet for å velge standard aktivitetstype (sjekkboks i tabellvisning).
 • Oppdatert EHF-eksport med 10% mva. Merk at all fakturering i 8% må fullføres før man oppgraderer.

1.13.3.343

 • Kunder som ble opprettet fra Webus fikk ikke satt kortnavn.
 • Fikset feilmelding om 'FOREIGN KEY constraint "FK_dg_ord_dg_cont_o_contactid' når man opprettet .ordre fra kundevindu hvor kunden ikke hadde kontaktpersoner.
 • Sjåførportal: nytt felt, (faktisk) diett.
 • Oppdatert Outlook-koblingen for å støtte nye versjoner av Office-pakken.
 • Eksport til Excel av buss- og sjåførhistorikk feilet hvis man bare eksporterte markerte aktiviteter.
 • Kunde: økt antall tegn i land-feltet til 32

1.13.3.344

 • Lagt til mulighet for å overføre kunder fra InfoEasy til Tempus. Styres med sysparam InfoEasyOverforKunderRettighet. Brukere som har høyere rettigheter enn verdien kan overføre kunder. 0=deaktivert.

1.13.3.345

 • Opprette delordre kunne feile med meldingen "Cannot insert the value NULL into column 's_chgid', table 'database.dbo.dg_pric'; column does not allow nulls. INSERT fails."
 • Lagt til fakturakunde-informasjon til tabeller i eksport til regnskap.
 • Ny funksjon: avdelingsgrupper. I søkevinduer, gantt og kjøreliste markeres alle avdelingene som en bruker er koblet mot.
 • Nytt sysparam VisKunEgneAvdelinger. Når denne er 1, skjules alle andre avdelinger i søkevinduer, gantt og kjøreliste. Brukere får kun se ordre hvor en avdeling brukeren er koblet mot er eier av ordren, eller eier aktiviteter eller prislinjer på ordre.
 • Søkevinduer viste avdelinger som var markert som inaktive.

1.13.3.346

 • Søkevinduer: buss og sjåfør viser som standard brukerens egne avdelinger. Kunde, Leverandør etc. viser alle avdelinger.
 • Ved opprettelse av kunder settes kortnavn lik navn hvis kortnavn ikke er utfylt. Tilsvarende settes navn lik kortnavn hvis navn ikke er utfylt.

1.13.3.347

 • Valg av kunde feilet i ordrevinduet hvis kundens navn var mer enn 40 tegn.
 • Nytt systemparameter QuestBackTilNyeKunder styrer om nye kunder får QuestBack-invitasjon som standard.

1.13.3.348

 • Eksport til Excel lagrer til en Excel-fil hvis Excel ikke er installert.

1.13.3.349

 • Standard kjøreliste og fremmøteliste viste fremmøtetid istedetfor starttid
 • Statistikk: eksport til Excel tar hensyn til filter og sorteringsrekkefølge for Aktiviteter og Regnskap
 • Webus: Bruk avdeling fra kunde ihht sysparam OrdreAvdelingFraKunde
 • Webus: Lagt til systemparameter for standard aktivitetstype: DefaultWebusActType
 • Webus: Hent aktivitetstype fra 1) Ordre 2) Kunde 3) sysparam DefaultWebusActType
 • Lagt til nytt felt for å koble en avdeling mot et firma. Settes via dropdown-felt i Verktøy->Standardregistre->Grunnregistre->Avdeling
 • Gantt: Vis aktiviteter hvor sjåfør eller kjøretøy tilhører forskjellig avdeling fra aktiviteten, uavhengig av avdelingsfilter.
 • Gantt: Mulighet for å vise uttak, fremmøte og returtid.
 • Avdelingsgruppper: Vis ordre hvor brukerens avdeling(er) eier en buss eller en sjåfør.

1.13.3.350

 • Støtte for ny InfoEasy-versjon (oppdatert integrasjonsprosedyre)
 • Vis fornuftig melding når Word er opptatt, istedetfor EOleException
 • Søkevinduer lagret ikke kolonneoppsett
 • Vis advarsel før man kansellerer aktiviteter
 • Lagt til menypunkt for å gjenopprette kansellerte aktiviteter
 • Aktiviteter i gantt kan man nå som standard ikke endre start- og slutt-tid på. Kan aktiveres via sysparam.
 • Hint og tabellvisning i gantt viste ikke sjåførens navn
 • Vis feilmelding når man prøver å logge på med ugyldig brukernavn/passord

1.13.3.351-352

 • Mindre databaseendringer
 • Når man fjernet tilhenger fra en aktivitet ble feltet satt til 0 istedetfor NULL

1.13.3.353

 • Gantt: når ingen avdelinger var valgt fikk man feilmelding. Endret slik at ingen avdelinger valgt tilsvarer at alle avdelinger valgt
 • Gantt: fikset hastighet (introdusert i .349)
 • Gantt: for sjåfører ble ingen ledige sjåfører vist hvis det ikke var disponert noen sjåfører i perioden
 • Kjøretøy: registreringsnr.-oppslag brukte ikke rett verdi før man gikk ut av feltet og tilbake igjen
 • Sjåførportal: sjåførens bruker fikk ikke satt for- og etternavn. Rapporter som bruker fullt navn fikk derfor blanke felter for sjåfører
 • Ordre og kjøreliste: oppdatert søkevindu for fra- og tilsted

1.13.3.354

 • Ordre: autocomplete av steder ble feil når man skrev raskt i feltene

1.13.3.355

 • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: maks samtidig antall aktiviteter økt fra ca. 285 til ca. 570.
 • Avansert søk: endret slik at søketekst ikke er markert når vinduet åpnes
 • Ordrevindu: søkevindu etter steder bruke autocomplete-teksten som grunnlag istedetfor det man hadde skrevet inn selv

1.13.3.356

 • Gantt viste alltid sjåførens telefon #1, uavhengig av hvilket telefonfelt man ville vise
 • Avansert søk etter steder sorterte på fullt navn istedetfor kortnavn

1.13.3.357

 • Mulighet for å gruppere avdelinger i lister (kjøreliste, gantt, statistikk, eksport til regnskap. Styres med sysparam DepartmentListAsTreeList. Krever lisens for avdelingsgrupper.
 • Kunder/regnskap: lagt til felter for Dim B og Dim D.
 • Statistikk: lagt til Ordrestatus i feltlisten.
 • Statistikk: mulighet for å gruppere på avdelingsgrupper.
 • Webus & kunde kontaktpersoner: nytt felt: kontaktpersonens alternative epostadresse. Tilbud og bekreftelser sendes til kontaktpersonens epostadresse #1. Alternativ epost-adresse (felt #2) legges på kopilisten.
 • Ordre/regnskap: Dim C og Dim D forslagslistene ga feilmelding når man brukte dem.

1.13.3.358

 • Lagt Dim C og Dim D til i ordre endringslogg.
 • Gruppering av avdelinger i lister hang seg opp når man brukte velg egne/velg alle-funksjonen, eller nullstill søkeparametre.

1.14

 • Øreavrunding: runder 0-49 øre ned, 50-99 øre opp. Pris ink. mva og kostpris rundes til to desimaler. Pris eks. mva. og stykkpris (eks. og ink. mva) rundes til fire desimaler.
 • Øreavrunding på ordre (sysparam RoundOffRule): endret standard øreavrunding (RoundOffRule=0) til å runde 0-49 øre ned, 50-99 øre opp.

1.14.1.359

 • En delordres prislinje på hovedordren manglet antall og avdeling, og hadde feil dato.
 • Gantt: endring av start- og slutt-tid virket ikke.
 • Gantt: rød strek for visning av kapasitet (pax / antall seter) var feil.
 • Gantt: sysparam GanttVisUttakRetur styrer om visning av uttak-, fremmøte- og returtid er standard på.
 • Ordre: forslagsliste for feltet "Selger" viste inaktive brukere.
 • Ordre: memofelter andre opplysninger og intern info manglet scrollbar.
 • Ordre: utsendelse av wordmaler (tilbud, bekreftelser) oppdaterte ordrens sist endret av bruker og -dato.
 • Ordre: delordre dropdown-liste viste bare ordrenr. Lagt til flere felter så man enklere kan identifisere ordre.
 • Ordre: lagt til mulighet for forhåndsutfylling av ordre o_memo2/Intern info.
 • Ordre: lagt til knapp for å åpne prismaler-vinduet.
 • Ordre: lagt til valg "Gå til kunde" i popup-menyen.
 • Sjåfør/kjøretøy: avansert søk forhåndsutfyller ikke lenger avdelingsfilter.
 • Ved mailutsendelse via Outlook automation kan man styre om mailen skal være modal eller ikke med sysparam KjSendMailModal.
 • Eksterne kostnader tar høyde for uttak garasje, fremmøte kunde og retur garasje for kobling av f.eks. bompenger til aktiviteter.
 • Statistikk, egendefinerte spørringer: Feltnavn som slutter på ::RTF (f.eks. o_memo::RTF) vises som formatert tekst i tabellen, og overføres til Excel som ren tekst.
 • Kjøreliste: man kan nå endre kostpris-feltet fra kjørelistevinduet.
 • Kjøreliste: kombinert utskrift av kjøreordre setter utskrevet flagg uten å oppdatere sist endret dato. Dette gjorde at noen aktiviteter ikke ble markert som skrevet ut.
 • Dobbeltdisponeringssjekk: sysparam DoubleDispSjekkMotUttakRetur styrer om dobbeltdisponeringssjekk tar hensyn til uttak-, fremmøte- og returtid.
 • KID-generering tok ikke hensyn til fakturakunde. (KID inneholdt bestillers kundenr., ikke fakturamottagerens kundenr.).

1.14.1.361

 • Eksport til regnskap: ordrelisten ble ikke oppdatert etter at man endret avdelingsfilter via popup-meny.
 • Gantt: fikset feilmelding "Canvas does not allow drawing" / krasj.
 • Ordre/rabatt: Pris eks. mva. var ikke synlig for rabattlinjer opprettet via rabatt-knapp før man trykket på oppfrisk-knappen.
 • Dobbeltdisponering advarselsvindu ga feilmelding når man kopierte en ordre med sjåfører og/eller busser.

1.14.1.363

 • Opprettelse av delordre feilet med en melding om at o_type ikke kan endres.

1.14.1.364

 • Nye brukere (sjåfører) i sjåførportalen legges automatisk til rollen 'sjåfør'.
 • Hendelser: økt feltlengde på katalog+filnavn fra 128 til 512 tegn.
 • Prismaler: endret datatype på beløpsfelter slik at disse ikke får for mange desimaler.
 • Prismaler: mulig å endre kolonneoppsett, farger etc.
 • Endringer i kjøreliste oppdaterte ikke "sist endret av bruker".
 • Ordre kopieringsvindu hadde mangelfull beskrivelse i kopidetaljer.
 • Prismaler: vis melding om at en prislinje redigeres istedetfor å automatisk lagre før prismaler legges til.
 • Ny funksjon: aktivitetsmaler. Kundespesifikke maler behandles i fliken Aktivitetsmaler i kundevinduet. Felles maler for alle kunder i oppsett->grunnregistre->aktivitetsmaler.
 • Ordre: gå til kunde når man dobbeltklikker på kundenr. eller kundenavn.

1.14.2.365

 • Ordre memo #2 (intern info) ble kuttet etter 255 tegn. Endret til ubegrenset lengde. Merk! pga. denne endringen kan man ikke kjøre gamle Tempus-versjoner mot en oppdatert database.
 • Ordrehistorikk: lagt til memo 2 og memo 3.
 • Webus: oppdatert dropdown kolonnebredder.
 • Webus: feilmelding hvis man lukket Tempus mens man holdt på å behandle en forespørsel.
 • Ordre: vis advarsel hvis start-tid er lik slutt-tid (varighet = 0 minutter).
 • Gantt: aktiviteter tok ikke hensyn til minimumsbredde, så aktiviteter med varighet 0 minutter var usynlige.
 • Aktivitetsmaler: lagt til frie felter.
 • Eksport: listen over gamle eksporter logget ikke brukeren som eksporterte.
 • Kostpris kunne ikke endres fra prislinjer som hørte til aktiviteter.

1.14.2.366

 • Synkronisering av felter fra prislinjer til aktiviteter oppdaterte aktivitetens dato. Datofeltet er nå en enveis oppdatering fra aktivitet til prislinje.

1.14.2.367

 • Ved brudd i forbindelsen til databasen fikk man en evig løkke av feilmeldinger. Nå stenges programmet etter første feilmelding.
 • Sletting av kontaktpersoner feilet hvis kontaktpersonen var knyttet mot hendelser.
 • Søk/rapporter: lagt til felter for uttak garasje, fremmøte kunde, retur garasje, buss, sjåfør, ordrens ref., prosjekt og dimensjon b, c og d.
 • Oppsett->Prismaler kuttet antall tegn i aktivitetstype beskrivelse til 20 tegn.
 • Kjøreordre som ble sendt for en ordre som var fakturert, viste melding etter utsendelse om at fakturerte ordre ikke kan endres.
 • Logoer og bilder i Wordmaler (tilbud, bekreftelse etc.) forsvant når man sendte maler til Outlook.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding når man endret en brukers roller.
 • Eksport til regnskap: avdelingsfilter virket ikke når man brukte avdelingsgrupper.
 • Feltlengder: visning av følgende felter ble kuttet i en del vinduer: stedsnavn, sjåførnavn, betalingsmåte, kontaktperson, epost, brukernavn.
 • Brukerkontoer: profil kunne ikke settes på maskiner som ikke var meldt inn i et domene.
 • Aktivitet- og prislinjemaler: Lagt til mulighet for å sette pris ink. mva.

1.14.2.368

 • Sjåfør og kjøretøy: når man trykket enter i søkefeltet brukte søkevinduene avdelingsfiltre. Endret til å vise alle avdelinger, tilsvarende musklikk på søkeknappen,
 • Tidsbegrensede egenskaper og aktivitetsmaler ble automatisk lagret når man gikk til en annen kunde, leverandør, sjåfør eller kjørtøy. Nå får man en melding om at man må lagre eller kansellere endringene før man går videre.

1.14.2.369

 • SMS-varsling brukte ordre med standard status istedetfor sms-status
 • Sletting av kansellerte aktiviteter feilet med melding "Fant ikke prislinjen tilhørende aktiviteten"
 • Endring av kostpris på aktiviteter ble ikke oppdatert på tilhørende prislinjer.
 • Rapporter i eksport til regnskap håndterte ikke utskrift av markerte linjer rett (tok alltid med første linje istedetfor første markerte linje).
 • Eksport til regnskap: hvis bare én eksporttype er tilgjengelig (bilag, faktura, kunde) brukes denne når man trykker på eksportknappen.
 • Lagt til frie felter for buss, sjåfør, sted, kunde og leverandør. Disse er foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Sletting av gamle steder, sjåfører og busser (med tilhørende kobling av aktiviteter til annet sted/sjåfør/buss) kunne gi feilmelding om ugyldig aktivitetstype eller mva-sats.
 • Kunde: Ordrehistorikk, omsetning og tidsbegrensede egenskaper var tomme når man bladde gjennom kunder, og ble kun vist/oppdatert når man byttet arkfane. (feil introdusert i 1.14.2.368)

1.14.2.370

 • Gantt: fikset feilmelding når man hadde flere enn 64 stedskategorier.
 • Gantt: oppdatert/forbedret fargeoppsett.
 • Kreditnota: krav om utfylte felter gjelder ikke lenger for kreditnotaer, for å unngå problemer når påkrevde felter endres etter at en ordre er fakturert.

1.14.2.371

 • Lagt til prioriteringsrekkefølge for Active Directory-kobling, slik at brukere kan være med i flere grupper, men få rettigheter og avdeling fra rett gruppe.
 • Gantt: lagt til mulighet for å styre når font farge endres fra svart til hvit (basert på bakgrunnsfarge) via sysparam GanttFontColorThreshold.
 • Ordre: ikke vis sjåfører som har sluttet i autocomplete. (Foreløpig ikke for busser og kjøreliste.)

1.14.2.372

 • Kalenderoppsett: filtrering per år feilet hvis regionale innstillinger ikke brukte standard norsk datoformat.
 • Avdelingsgrupper: lagt til mulighet for å vise avdelinger som trestruktur i Belastningsgraf, Avansert søk og Verktøy->Søk/Rapporter.
 • Tidsbegrensede egenskaper: sjekk om kundens krav er oppfylt når man disponerer sjåfører og kjøretøy.
 • Ordre/aktivitet: solgte/vrakede busser og ikke ansatte sjåfører skal ikke lenger komme som autocomplete-forslag.
 • Aktiviteter: Lagt til felter for km.-stand uttak garasje og retur garasje.
 • Gantt: standard statusvalg styres nå av et eget felt i statusoppsett.

1.14.2.373

 • Mulig å spesifisere hvilken database man vil koble til via kommandolinjeparameter, for de som har flere Tempus-databaser i dgdb.ini.

1.14.2.374

 • Sjåfør- og kjøretøyvalg i webus import viste ikke sjåførnr. og kjøretøynr.

1.14.2.375

 • Kunde: kagt til tabelloppsettsmuligheter for fakturakunder, omsetning og aktivitetsmaler.
 • SMS-påminnelse: mulighet for å la nye kunder få sms-påminnelse som standard ved å sette systemparameter SMSReminderTilNyeKunder = 1.
 • Gjenoppretting av kansellerte aktiviteter kjører dobbeltdiponeringssjekk.
 • Lag retur-aktivitet i kjøreliste satte ikke nytt start- og slutt-tidspunkt.
 • Fikset feilmelding når man endret en kansellert aktivitet.
 • Stedsregister: lagt til sjåfør og kjøretøy i historikk.
 • Eksport til regnskap: lagt til systemparameter "VisEgenAvdelingEksport". Hvis denne er 0 er alle avdelinger valgt når man åpner eksportvinduet. Er den 1, vises kun brukerens egne avdelinger.
 • Eksport til regnskap: lagt til felter for kundens org.nr.
 • Ordrehistorikk: tilgang til denne styres nå via systemparameter "MinSeOrdreHistorikkRettighet".

1.14.2.376

 • Ordre: fikset utskrift av ordrens memo-felter.
 • Ordre: lagt til felt for utløpsdato for tilbud. Foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Kjøreliste: fikset feil som oppsto når rute-feltet inneholdt tekst (dette var i praksis aldri i bruk).
 • Kunde: sortering på enkelte felter kunne gi feilmelding og påfølgende tom tabell.
 • Statistikk: lagt til følgende felter: ordreavdeling, sjåføravdeling, kjøretøyavdeling, diett.
 • Oppsett/brukere: lagt til søkefelt.
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise disponerte og udisponerte ressurser sammen, istedetfor disponerte først fulgt av udisponerte. Kan endres via avhuningsboks under alternativer. Standard-innstilling styres via sysparam GanttShowFreeResourcesLast.
 • Hovedvindu: fikset problem med feilregistrering av musklikk i Citrix-sesjoner.
 • Eksterne kostnader (typisk import av bompenger): Bedre filtreringsmuligheter. Ta høyde for faktisk starttid, faktisk slutt-tid etc. i automatisk kobling.
 • Web-bestilling: en del tekstfelter kuttet teksten for kort (f.eks. webside url, epost-adresse #2).
 • Web-bestilling: Bedre validering, raskere import.

1.14.2.377

 • Fikset high DPI skalering av knapperad i hovedvindu.
 • Oppdatert MAPI proxy server for kommunikasjon med 64-bits Outlook.

1.14.2.378

 • Fikset feil "Field 'Sum innkjøpsaktiviteter' cannot be modified." når man kopierte en aktivitet.

1.14.2.379

 • Firmaopplysninger: lagt til postnr. og land som egne felter, samt firma epost og faktura epost-adresser.
 • Wordmaler: støtte for å vise logo i tekstboks i topptekst og bunntekst.
 • Wordmaler: firmaopplysninger: ta hensyn til kobling fra avdeling til firma.
 • Wordmaler: bruk firma epost som avsenderadresse hvis sysparam WordMalerBrukFirmaEPostSomAvsender=1
 • Wordmaler: send til Outlook feilet hvis kontaktpersonens navn inneholdt komma.

1.14.2.380

 • Hendelser: lagt til felter for om hendelsen skal være med på faktura og/eller synlig i sjåførportal.
 • Webus: raskere import.
 • Mailutsendelse: lesebekreftelse styres via sysparam WordMalerMailLeseBekreftelse (for tilbud/bekreftelse) og KjoreOrdreMailLeseBekreftelse (for kjøreordre).
 • Ordre/kreditnota: etter kreditering av en ordre ble ikke referansen fra kreditnotaen til ordren vist før man trykket på oppfrisk.
 • Ordre/kreditnota: automatiske prislinjer (f.eks. fakturagebyr) legges ikke til på kreditnotaer.
 • Ordre/aktivitet: vis rødt utropstegn i avviksfliken hvis det er registrert noe under avvik.
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å kansellere én enkelt aktivitet.
 • Dobbeltdisponering: sysparam DoubleDispSjekkTempusMottagere muligjør deaktivering av dobbeltdisponeringssjekk for sjåfører som er underleverandører med Tempus.
 • Avansert søk: fikset feil som gjorde at markøren ble flyttet til slutten av søkefeltet.
 • Tempus: hvis man vil kjøre flere instanser av Tempus samtidig måtte man lage en snarvei med parameter "RUNMANY". Nå før man spørsmål om man vil starte en ny instans hvis Tempus allerede kjører.

1.14.2.381

 • Kjøreliste: fikset feil når man sorterer tabellen (introdusert i 1.14.2.380).

1.14.2.382

 • Avansert søk, kunde: lagt til mulighet for å søke etter organisasjonsnr.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: eksport til Excel og utskrift bruker som standard synlige felter i tabellen.
 • Kjøreordre og andre utskrifter som sendes via epost, lagres i en midlertidig katalog. Hvis denne katalogen ble slettet, feilet utsendelse av kjøreordre inntil man startet Tempus på nytt.

1.14.2.383

 • Kreditnota: prislinjer uten pris i ordren som krediteres fikk pris = 0 på kreditnotaen.
 • Kreditnota: fikset feil når man krediterte en ordre uten å velge noen aktiviteter eller prislinjer.

1.14.2.384

 • Registreringsnummer-oppslag: denne krevde minst 5 tegn (1 bokstav + fire siffer). Fjernet denne begrensingen for å støtte personlinge bilskilt.
 • Gantt: fikset dobbeltdisponeringssjekk. Denne feilet etter at det ble lagt til støtte for tidsbegrensede egenskaper-kobling mellom kunde og sjåfør/kjøretøy (f.eks. krav om EURO5).

1.14.2.385

 • Forbedret søkehastighet etter ledige sjåfører og kjøretøy
 • Sjåførportal: håndtering av systemparameter ActVisibleForDriverDaysBehind og ActVisibleForDriverDaysAhead var byttet om i enkelte av visningene. Sjekk derfor at antall (arbeids)dager synlig fremover og bakover i tid er satt korrekt.
 • Sjåførportal: mulig å registrere km, timer etc. (men ikke utlegg), selv om ordren er fakturaklar eller fakturert.
 • Sjåførportal: ikke vis kansellerte aktiviteter (typisk fra kreditnotaer).
 • Ordre: forenklet sjekk for om en ordre/aktivitet/prislinje er endret av en annen bruker. Kan deaktiveres ved å sette sysparam MultiUserSafeActUpdate=0.
 • Ordre: aktivitetsmaler viste fra-sted i både fra-sted og til-sted-kolonnene.
 • Ordre: statusfelt tar nå høyde for skjulte statuser (dvs. de som har sorteringsverdien satt til 99999).
 • Ordre: kreditnotaer får nå kostpris lik -kostpris hvis aktiviteten som krediteres kanselleres.
 • Sjåfør, buss, kunde og sted: oppdatert liste over påkrevd utfylte felter. Gir bedre feilmeldinger hvis man prøver å lagre uten å fylle ut påkrevde felter.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: fikset feilmelding når man skrev ut tilbud eller ordrebekreftelse for en fakturert ordre.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: hvis man bruker mapi, la mailen stå åpen etter at den er generert.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: tidligere kunne maler kun sendes på mail via mapi, nå kan de også sendes via automation.
 • Webus: raskere navigering i listen.
 • Webus: import av aktivitet hvor fra- eller tilsted var deaktivert prøvde å opprette stedet på nytt istedetfor å aktivere det eksisterende stedet.
 • Aktivitets- og prismaler: bedre søke- og filtreringsmuligheter.
 • Kjøreliste: nye kolonner for status for sjåfør godkjent/avslått oppdrag/endringer via sjåførportal.
 • Overføring av aktivieter mellom Tempus-installasjoner: endret referanse fra å være sluttkundes referanse til å være ordrenr. + kundenavn.

1.15

1.15.1.386

 • Tilgangskontroll: endret alle faste grenser til definerbare grenser.
 • Tidsbegrensede egenskaper: lagt til buss- og sjåførkrav i aktivitet (erstatter gammel flik "busskrav").
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise egendefinert tekst per kjøretøy/sjåfør i ressurskolonnen (venstre side i vinduet).
 • Gantt: bussnr.-filter filtrerte på intern ID, ikke bussnr.
 • Gantt: avdelingsfilter tilsvarende kjøreliste, hvor man kan velge å vise aktiviteter basert på aktivitetens/sjåførens/kjøretøyets/ordrens avdeling.
 • Gantt og kjøreliste: standard avdelingsfilter styres av sysparam GanttDefaultDepFilter og ActListDefaultDepFilter (kommaseparert 0,1,2,3 tilsvarende innhold i avhukingsliste).
 • Webus: import/bekrefte endringer: lagt til "ja til alle"-knapp.
 • Webus / excel-import: gjort importen raskere.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding (introdusert i forrige versjon) når man opprettet kontoer.
 • Sjåførportal: lagt til mulighet for å sette nytt passord (i tillegg til eksisterende funksjonalitet som automatisk lager og sender nytt passord via epost).

1.15.1.387

 • Sjåførportal: avslått oppdrag-status ble ikke resatt når man disponerte ny sjåfør på en aktivitet
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å resette kvittert-flagg når man bytter sjåfør på en aktivitet. Kvittert-flagget kan styre når aktiviteter vises i sjåførportalen (via sysparam PortalShowOnlyConfirmed). Resetting av kvittert-flagg styres via sysparam SjaforEndringResetKvittert (0=av (default), 1=på).

1.15.1.388

 • Ordre: forslagsliste for kundens kontaktperson var alltid blank rett etter at man opprettet en ordre.
 • Kjøreliste, ordre/aktivitet og ordre/prislinje: popup-meny i gammel type tabellvisning.
 • Kjøreliste og ordre/aktivitet: markerte linjer farges blå igjen, istedetfor bare å vise merke helt til venstre.
 • Ny tabellvisning: sorteringsmulighet for feltlistevelger.

1.15.1.389

 • Kunde/hendelser: fikset forhåndsvisning av fakturaer.

1.15.1.390

 • Kjøreliste: fargekoding av aktiviteter som er disponert på sjåfører som ikke bruker sjåførportalen, eller hvor kontoen er låst ute.

1.15.1.391

 • Fikset valg av flere avdelinger med mus når man klikker på teksten istedetfor avhukingsboksen i trevisning.
 • Forslagsliste/søkevindu avdelinger og trasé: fikset håndtering av dobbeltklikk/enter/escape.
 • Ordre/aktivitet: fikset validering av inputdata når man går ut av en kolonne, slik at det ikke henger ugyldige data igjen.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: strek over kansellerte aktiviteter.

1.15.1.392

14.11.2018

 • Fjernet sysparam AllowDeleteActs, da denne er erstattet med MinSletteAktivitetRettighet. MERK! For å få funksjonalitet lik gammel AllowDeleteActs=1, må MinSletteAktivitetRettighet settes til 0. Denne er default 100.
 • Helligdagskalender: fikset feilmelding når man la til dager i kalenderen.
 • Statistikk: endret forslagsliste til å filtrere basert på om navnet inneholder istedetfor begynner med en tekst.
 • Kunde: lagt til flere felter i dropdown-listen for koblet fakturakunde.
 • Gantt: skravér annenhver linje grå.
 • Gantt: lagt til røde vertikale hjelpelinjer. Kan skrues på og av i visning-fliken. Standard på/av styres via sysparam GanttVisHjelpelinjer.
 • Gantt: fikset skravering av aktiviteter som tilhører avdelinger som ikke er valgt.
 • Dobbeltdisponeringsadvarsel: vis sjåførnavn og bussnr.
 • Sjåførhistorikk: lagt til flere felter i tabellen.
 • Sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted: vis feilmelding hvis noen andre brukere har oppdatert posten når man prøver å lagre.
 • Aktivitetsmaler: lagt til memo-felt.


1.15.1.393

04.01.2019

 • Fakturautskrift-menypunktet var synlig selv om man ikke fakturerte fra Tempus.
 • Wordmaler: lagt til mulighet for å bruke tags i tittel og emnefelt i dokumentegenskaper, f.eks. tittel = "Tilbud #OrdreNr".
 • Wordmaler: hvis kunden ikke har spesifisert kredittdager brukes standard antall kredittdager for felt #kredittdager.
 • Gantt: vis total varighet (fra uttak til retur) i hint i tillegg til varighet (fra start til slutt).
 • Gantt: lagt til mulighet for å endre feltoppsett i listen til venstre som viser buss/sjåfør-info.
 • Gantt: ny sorteringsmåte for udisponerte aktiviteter: sorter (og vis) hvilken buss (når man disponerer sjåfør) eller sjåfør (når man disponerer buss) aktiviteten er disponert på. Aktiveres ved å sette sysparam GanttAltUnassignedDisp = 3
 • Gantt: mulighet for å markere og disponere flere aktiviteter samtidig
 • Brukeroppsett: lagt til mulighet for å endre feltoppsett i listevisning.
 • Sjåfør/sjåførportal: lagt til sysparam MinAnsattSeSjaforPortalRettighet for å styre om en bruker får se/endre sjåførportal-oppsett.
 • Aktiviteter: mulighet for å legge inn standard memo-tekst via systemparameter DefaultActMemoText.
 • Webus: ta hensyn til aktiviteters opprinnelse når det sjekkes om de er endringer til eksisterende aktiviteter.
 • Webus: tabell med endringer var kun synlig mens man importerte aktiviteter.

1.15.1.394

08.01.2019

 • Kjøreordre/epost: Lagt til støtte for å erstatte <feltnavn> med feltinnhold.
 • Ordre: autocomplete av fra- og til-sted gikk sakte når stedsregisteret inneholdt mange steder.

1.15.1.395

09.01.2019

 • Saga: lagt til støtte for nytt api for å hente sist kjente posisjon for kjøretøy (LiveStatusService).
 • Ordre: lag returaktivitet feilet hvis returaktiviteten sluttet akkurat ved midnatt.
 • Gantt: returtid til garasje ble ikke vist (bug i .393)
 • Webus: hent data (pris, km, aktivitetstype etc.) fra aktivitetsmal hvis en innkommende bestilling matcher startsted, sluttsted og gyldighetsperiode på malen.
 • Webus: tabellvisning kunne vise duplikate linjer for samme aktivitet hvis det var flere potensielle ordre som matchet bestillingen.

1.15.1.396

16.01.2019

 • Tilbud/ordrebekreftelser: lagt til mulighet for å spesifisere avsenderadresse når man sender mail via Outlook Automation.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding når man ferdigstilte en aktivitet før slutt-tidspunkt var passert.
 • Gantt: Høyreklikk + merk tilhørende aktiviteter markerte låste aktiviteter.
 • Gantt: Hvis man flyttet aktiviteter internt i udisponert-feltet ble disse flyttet tilbake til opprinnelig posisjon når man endret start- eller slutt-tidspunkt, og så valgte avbryt i bekreft endringer-dialogen.
 • Gantt: lagt til felter for frie felter på buss og sjåfør, samt kontaktpersonens mobiltelefon
 • SMS-utsendelse: Lagt til støtte for å sende SMS fra gantt, buss, sjåfør og kundevinduer (merk: ikke kjøreliste).

1.15.1.397

23.01.2019

 • SMS-utsendelse: Ikke vis dialog hvis telefonnr. ikke er fylt ut.
 • Gantt: oppdatert beskrivelse av felter for busser og sjåfører, samt skjult noen unødvendige felter.
 • Windows-autentisering: ta høyde for prioriteringsrekkefølge når en bruker er med i flere grupper.
 • Send kanselleringsmeldinger til underleverandører som bruker Tempus når 1) man bytter til en annen sjåfør 2) kansellerer aktivitet og 3) kansellerer ordre. Gjøres kun for aktiviteter som starter i fremtiden. Merk: sendes ikke når man f.eks. endrer ordrestatus fra Ordre til Tilbud.
 • Kjøreliste: mulighet for å vise kansellerte aktiviteter og ordre (for å sende kanselleringsmeldinger til underleverandører).
 • Ordre: ikke slett prislinjer når man kansellerer en hel ordre.
 • Webus: endringstabellen var tom etter etter import, selv om det var flere aktiviteter igjen å behandle.
 • Forslagslister: lagt til menypunkt under Verktøy for å oppdatere forslags-/autocomplete-lister.

1.15.1.398

08.02.2019

 • Ordre: Hvis man opprettet et nytt sted rett fra aktivtetstabellen, fikk man en feilmelding neste gang man brukte dette stedet.
 • Gantt: Mulighet for å bla med rullehjul.
 • Stedsregister: lagt til oppsettsmeny for historikk.
 • Ordre/sted: Oppdater forslagsliste når man oppretter et sted fra aktivitetstabellen.
 • Dobbeltdisponeringssjekk: når en sjåfør hadde et standard kjøretøy, og man disponerte en sjåfør på en aktivitet, feilet dobbeltdisponeringssjekken.
 • Ordre: lagt til mulighet for å kopiere frie prislinjer.
 • Webus: import, kobling mot aktivitetsmaler - sjekk innkommende bestilling mot kategori i tillegg til fra-sted, til-sted og gyldighetsperiode.
 • Sjåfør, kunde, leverandør og sted: krev minst ett tegn som ikke er mellomrom i navn-feltene.
 • Gantt: lagt til støtte for å vise en skillelinje mellom disponerte og udisponerte busser/sjåfører. Farge styres med sysparam GanttFreeResourcesIndicatorColor, bredde på linjen med GanttFreeResourcesIndicatorWidth.

1.15.1.399

01.03.2019

 • Ordre/kjøreliste: raskere kopiering av aktiviteter som ikke har disponert buss eller sjåfør.

1.15.1.400

04.04.2019

 • MiniCRM: fikset feilmelding når man la til nye hendelser (bug introdusert i 1.15.1.391).
 • Ordre/kjøreliste: kansellering av aktiviteter oppdaterte ikke sist endret av- eller sist endret tidspunkt-felter.
 • Ordre- og sjåfør-historikk: raskere oppslag.
 • Lagt til mulighet for å kreve at felter er utfylt på alle aktiviteter på en ordre før ordren kan settes fakturaklar. Erstatter gammelt systemparameter Fakturaklar_kmtimer. Feltnavn som skal fylles ut spesifiseres i ReqFieldsActInvoice.
 • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: ikke vis advarsel om å sende kanselleringsmeldinger når man bytter sjåfør på en aktivitet, og både gammel og ny sjåfør er underleverandør med Tempus med samme epost-adresse.
 • Ordre: vis strek over alle aktiviteter og prislinjer når ordren har status kansellert.
 • Delordre: når man kansellerte og så gjenopprettet en delordre, ble ikke prislinjen på hovedordren oppdatert rett.
 • Ordre/kjøreliste: raskere autocomplete/forslagsliste for sjåfører og busser.
 • Kunde: endret feltlengde for memofelter fra 255 til 8000 tegn.
 • Steder: lagt til felt for posisjon (lengde- og breddegrad).

1.15.1.401

16.04.2019

 • Fikset feilmelding når man kopierer aktiviteter på en ordre med egendefinert status.
 • Outlook/extended mapi: endret fra å opprette en mail, lagre referanse til denne, og så åpne mailen igjen via lagret referanse, til å beholde direkte referanse til mailen og så vise denne. Dette løser en del problemer hvor mailen ikke kunne finnes igjen umiddelbart, men bare kunne åpnes igjen via lagret referanse på et senere tidspunkt.
 • Maler/epost: lagt til mulighet for å hente tittel og emnefelt fra malen og bruke dette i emnefelt og tekst i epost, med tags :ReportTitle: og :ReportSubject:
 • AD-kobling (Windows-autentisering): lagt til systemparameter for å kun styre pålogging via AD-kobling, ikke rettigheter. Hvis man setter systemparameter WindowsAutentiseringKunLogin=1 vil avdeling, avdelingsgruppe, profil og rettigheter ikke overskrives når man logger på, slik at disse kan endres per bruker i Tempus.

1.15.1.402

29.04.2019

 • Systemparametre: fjernet grense på lengde på verdier.
 • Systemparametre: oppdatert tabellvisning slik at lange verdier ikke viser mer enn 20 linjer av gangen.
 • Stedsregister: mulighet for å finne/vise/sette posisjon (geolokasjon) til et sted (krever Bing Maps API-nøkkel).
 • Flåtestyring: kobling mot Saga krever nå at internnr. hos Saga er lik bussnr. i Tempus. (Fjernet kobling regnr->internnr i Saga).
 • Webus kobling mot aktivitetsmaler: ikke krev at fra- og til-sted må være fylt ut for å få koblet pris.
 • Priskalkulator: oppdatert grensesnitt slik at det er mulig å importere ferge og bompenger.
 • Ubekvemstillegg: lagt til tabell for å registrere perioder med ubekvemstillegg, som f.eks. kan benyttes i priskalkulator.

1.15.1.403

27.05.2019

 • Tabellvisninger: fikset høyreklikk popup-meny når man holdt på å redigere innhold i et felt (oppsett->filter etc.).
 • Sjåførportal: lagt til mulighet for å ha med brukernavn i sjåførportal passord reset mailer. Styres via systemparameter PasswordResetEmailBody. "Brukernavn: %1:s Passord: %0:s (eller %s)".
 • Buss/sjåfør/sted/kunde/leverandør/ordre: endret "opprettet av" og "sist endret av" felter nederst i vinduene slik at man kan klikke på dem og se for- og etternavn i tillegg til brukernavn.
 • Priskalkulator: lagt til avdeling.
 • Priskalkulator, slettevindu for gamle prislinjer: fikset feltlengde for tekstfelt.
 • Kalender/helligdagsregister: hvis første dag i visningen var en helligdag og start-tidspunkt var midnatt, ble ikke bakgrunnen i tidsaksen rød.
 • Statistikk: for aktiviteter, lagt til aktivitetstatus og frie felter (min/max/sum/gjennomsnitt).
 • Gantt: disponerte ressurser satte fokus på feil record når man ikke var i toppen av vinduet, og når man scrollet helt til bunnen av vinduet.
 • Gantt: endret kundefilter forslagsliste til å slå opp på kundenavn istedetfor kundenr.
 • Datovalg/kalender: lagt til navigering i kalenderen med piltaster.

1.15.1.404

27.05.2019

 • Kalender/helligdagsregister: systemparameter DefaultHolidayLocations ble ikke tatt hensyn til.

1.15.1.405

17.06.2019

 • Sted: endret notat fra 255 til 2000 tegn.
 • Kunde: lagt til knapp for å opprette tilbud (i tillegg til eksisterende knapp for å opprette ordre).
 • Webus-import: legg all adresseinformasjon i memofeltet.
 • Hendelser: lagt til forhåndsvisning av pdf og bilder.
 • Hendelser: når man huker av for "Til sjåfør" legges det en kopi av filen i databasen, slik at denne er tilgjengelig i sjåførportalen. Eventuelle endringer man gjør i selve filen gjenspeiles ikke i sjåførportalen. Kun filtypene pdf, jpg og png kan brukes i sjåførportalen.
 • Statistikk: egendefinerte felter var ikke med i resultatet selv om disse var valgt.

1.15.1.406

21.06.2019

 • Ordre/aktiviteter: vis liste over tilknyttede prislinjer i feilmeldingsdialogen når man prøver å kansellere eller slette en aktivitet.
 • Sjåførportal: maks størrelse på vedlegg styres via systemparameter MaxPortalAttachmentSize.
 • Faktura/pdf: hent tekst til mail fra systemparameter InvoiceEmailSubject/InvoiceEmailBody.

1.15.1.407

24.06.2019

 • Standardregistre ga feilmelding når maskinen ikke var med i et domene.

1.15.1.408

26.06.2019

 • Statistikk: Feltet "faktisk pris" var ikke lenger valgt som standard.
 • Faktura/EHF: sett epost-adresse til det første som er fylt ut av 1) kundens faktura epost-adresse, 2) kundens epost-adresse, 3) kontaktpersonens epost-adresse.

1.16

Viktig! På grunn av endringer i databasestruktur kan man ikke kjøre eldre Tempus-versjoner mot en database som er oppdatert til 1.16.

1.16.1.409

??.08.2019

 • Sjåførportal: vis hendelser fra kunde som er markert som "til sjåførportal".
 • InfoEasy kundeoverføring: overfør kundens faktura epost-adresse hvis denne er fylt ut, hvis ikke brukes kundens vanlige epost-adresse
 • Sted/Sjåfør/Kjøretøy: ikke oppdater forslagslister automatisk når man lagrer, da dette gjør at lagring går sakte. Lagt til ny knapp i hovedmeny for å oppdatere forslagslister, som blir synlig når man har gjort en endring.
 • Gantt: raskere søk.
 • Kjøreliste: raskere søk.
 • Kjøreliste: vise ordre og aktiviteter med status kansellert virket ikke.
 • Kunde: redusert minneforbruk.