Tempus endringslogg

Fra DataGrafikk
Sideversjon per 9. mar. 2017 kl. 07:23 av DataGrafikk (diskusjon | bidrag) (1.14.2.372)
Hopp til navigeringHopp til søk1.11

1.11.2.312

 • Avansert søk etter kontaktpersoner
 • Avansert søk kjøretøy: lagt til mulighet for å filtrere på antall seter
 • Korrekt filtrering av sjåfør ansatt/sluttet og kjøretøy kjøpt/solgt dato
 • Søke-/filtreringsmulighet i standardregistre


 • Kopiering
  • Kopiering av ordre: mulighet for å kopiere kun deler av en ordre
  • Mulighet for å kopiere ordre bakover i tid (i forhold til startdato på ordren)
  • Repetering av ordre feilet hvis man hadde prislinjer uten dato
  • De forskjellige ordre- og aktivitetskopieringsvinduene har blitt mer lik hverandre (f.eks. konsekvent valg av hvilke felter som skal kopieres)


 • Visningsendringer
  • Belastningsprofil-vinduet er erstattet med en helt ny visning
  • Statistikkvinduet har fått et ansiktsløft
  • Ny standard font: Segoe UI, ihht. Windows UI design guidelines


 • Andre endringer:
  • Mulighet for å kreve at spesifikke felter er fylt ut for sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted
  • Kortnavn for steder økt til 50 tegn
  • En ordre kan nå arve betalingstype fra kunden
  • Dobbeltdisponeringssjekk viste noen ganger flere bekreftelsesmeldinger for samme endring
  • Kvittering- og skrevet ut-flaggene blir nå korrekt satt både i ordrevindu og kjøreliste


 • Ny modul: QuestBack-kobling for invitasjon av kontaktperson til undersøkelser etter aktivitetens slutt

1.12

1.12.1.313-315

 • Ny modul: Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner (via Webus)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Tilgangsstyring via Windows grupper / Active Directory
  • Tidsbegrensede egenskaper
  • Sende Wordmaler til mail (Outlook)
  • Kalender (helligdager)

1.12.1.316-318

 • Oppdatert standard maler (kjøreordre, kjøreliste etc.)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Endring av innebygde rapporter (kjøreordre, kjøreliste etc.)

1.12.1.319

 • Forbedret støtte for nye Office-versjoner
 • Korrigert import av endringer ved overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner
 • Støtte for high dpi-skjermer - "Gjør tekst og andre elementer større eller mindre"-funksjonen i Windows
 • Korrigert posisjonering, høyde og bredde av elementer i en del vinduer når de endrer størrelse

1.13

1.13.1.320

 • Fjernet avhengighet av Borland Database Engine (BDE)
 • Fjernet gammel booking-modul

1.13.1.321-.323

 • SMSVarsling: Lagt til støtte for utsendelse av SMS via PSWinCom
 • Oppdatert Verktøy -> Søk/Rapporter
 • Lagt til mulighet for å spesifisere filtype (f.eks. pdf) når tilbud og bekreftelser sendes via epost
 • Oppdatert standard fakturamal (tok ikke hensyn til std. antall kredittdager, kun kundens kredittdager)
 • Hendelser: raskere å hente listen over kundens hendelser når denne inneholder mange elementer
 • Oppdatert standard rapportmaler ifm. fjerning av BDE

1.13.1.324

 • Endret standard høyde for aktiviteter i gantt ifm. high dpi-endringene (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Lagt til prislinjens dato til listen over felter som ikke kan endres når en prislinje tilhører en aktivitet (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Oppdatert standard kjørelistemal til å inneholde sjåførens kode for SMSVarsling
 • I noen tilfeller virket ikke egendefinerte programmer (Verktøy -> Egendefinerte)
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: statusfilter virket ikke når man hadde egendefinerte statuser

1.13.1.325

 • Endret måten man velger eksportkatalog på (via eget vindu istedetfor dropdown)
 • Fritekstsøk: vis elementer som begynner med søketeksten før elementer som inneholder søketeksten
 • Endret PDF-generering til å lage PDF/A-filer, slik at fonter vises korrekt på iOS og OSX

1.13.1.326

 • Gantt: ressurskolonnen helt til venstre brukte ikke all tilgjengelig plass hvis teksten var kort (typisk for bussnr.)
 • Gantt: med temaer aktivert i Windows (typisk i 8/8.1) ble mange bakgrunner grå
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: fikset Excel-eksport

1.13.1.327

 • Kjøreliste: enkelte operasjoner ga feilmelding om parantes i spørring
 • Gantt: når en aktivitet ble endret av en annen bruker ga ikke gantt en melding om dette - endringen man gjorde ble bare avbrutt uten indikasjon på hvorfor
 • Lagring i kjøreliste og gantt forårsaket en oppdatering i ordrevinduet, uavhengig av om man holdt på å redigere aktiviteten der
 • Ordre/innkjøpsaktiviteter: fikset feil når man gikk ut av datofeltet
 • Eksport: mulighet for å eksportere på nytt når forrige eksport har feilet (automatisk to timer etter start av forrige eksport, ved bekreftelse ti minuter etter)
 • Ordre: erstattet gammelt søkevindu med fritekst/avansert søk tilsvarende sjåfør, kunde etc.
 • Ordre/prislinjer: Avdelingskolonnen viste maks 20 tegn av navnet på avdelingen
 • Gantt: korrigert posisjoneringsfeil av vertikale streker når man hadde få sjåfører eller busser
 • Endret kortnavn og nr. for buss, sjåfør, kunde og leverandør til å måtte være utfylt og unikt

1.13.1.328-.329

 • Kunders og leverandørers webside økt fra 32 til 255 tegn
 • Korrekt bakgrunnsfarge på tekster (viste mørk grå istedetfor lys grå med temaer aktivert)
 • Innkjøpsaktiviteter var ikke sortert
 • Scrolle med musen i elementer i ordrehodet deaktivert. Kan aktiveres med sysparam DisableMouseWheelInOrdHeader=0
 • Kjøreordre til Outlook/avtale feilet hvis kjøreordren var oppdatert til ny rapportgenerator
 • High DPI støtte: høyere oppløsning på ikoner i hovedmeny. Gamle ikoner kan benyttes ved å sette sysparam HighResImages=0

1.13.1.330

 • Raskere første søk i gantt

1.13.1.332

 • Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner satte kontaktperson til "Fornavn Fornavn" istedetfor "Fornavn Etternavn"
 • Ved eksport til Excel ble celleformatering ikke tatt hensyn til når Excel tolket et felt som en dato

1.13.1.333

 • Alle aktiviteter i gantt var gule, istedetfor å fargekodes ihht. status (feil introdusert i .329)

1.13.1.334

 • Eksport til Excel satte feil fargekode-format i norsk Office

1.13.1.335

 • Økt antall tegn i beskrivelse av egendefinerte spørringer fra 32 til 64
 • Lagt til menypunkt for å sende maler som pdf direkte til outlook. Kan deaktiveres med systemparameter WordTemplateToPDF
 • Endret Ordre -> "Åpne fil" til "Tilknyttede filer". Vis søkevindu i explorer hvis katalogen ikke finnes, istedetfor å vise en liste over filene i Tempus.
 • Korrigert feltlenger ved overføring mellom Tempusinstallasjoner

1.13.1.336

 • Kombinert utskrift av kjøreordre via epost feilet for aktiviteter etter en overføring til en annen Tempus-bruker

1.13.1.337

 • Wordmaler (Tilbud/Ordrebekreftelse): man kan nå bruke tabeller til andre ting enn å hente data fra spørringer i Tempus
 • Nye felter i firmaopplysninger: Bank, IBAN, Swift, Vakttelefon, Webside
 • Sending av wordmaler til epost gir ikke lenger en feilmelding hvis ordren er fakturert
 • Lagt til felt for selger på ordren (kun tilgjengelig i tabellvisning)
 • Fikset feil "Control has no parent window" når man prøvde å redigere ordre i tabellvisning
 • Oppdatert Webordre/Ordrebevegelser-vinduet til ny tabellvisning. Lagt til flere felter.
 • Forfallsdato lagres på ordren istedetfor å alltid beregnes ut fra dagens dato & fakturadato. Retter bl.a. feil forfallsdato i eksport når ordren eksporteres en annen annen dag enn den faktureres.

1.13.2.338

 • Bedre filtreringsmuligheter i vinduet Gamle eksporter
 • Fikset feil "List index out of bounds" ved utskrift til frakoblet skriver i kjøreliste
 • Fikset feil "can not perform this action on an empty table" ved overføring av aktviteter til avtaler i Outlook
 • Støtte for nytt grensesnitt i InfoEasy (v3)
 • Bedre filtreringsmuligheter i innkjøpsaktiviteter
 • Korrigert feltlengder for tekstfelter i prislinjer (50/52 til 255 tegn)
 • Endret navn på menypunkt Verktøy -> Fakturer til "Eksport til regnskap"
 • Oppdatert vinduet "Eksport til regnskap"
 • Tekst i mailer fra tilbud/bekreftelse kan styres via sysparam WordTemplate*
 • Tekst i mailer ved avvisning av ordre fra webbestilling kan styres via sysparam WebusDeclinedMail*
 • Ordrevindu "rediger kunde" endret til "gå til kunde"
 • Memofelt #3 på ordre kan vises ved å sette sysparam ExtraOrderMemo=2.

1.13.2.339

 • Ordrens memofelt #3 var ikke skjult når man ikke skulle se ekstra memofelter.

1.13.2.340

 • WebusDeclinedMail innstillingene (fra .338) ble ikke korrekt lest inn.

1.13.2.341

 • Lagt til sysparam GanttActColorType for å bestemme om det er ordrestatus (=1) eller aktivitetstatus (=0) som styrer farge i Gantt.

1.13.2.342

 • Lagt til felter for registrering av uttak, oppmøte og retur i sjåførportalen.
 • Økt feltlenger for navn og kortnavn i de fleste tabellene til 255 / 128 tegn.
 • Import fra Webus tok ikke hensyn til om aktivitetene skulle arve avdeling fra ordren.
 • Lagt til mulighet for å velge standard aktivitetstype (sjekkboks i tabellvisning).
 • Oppdatert EHF-eksport med 10% mva. Merk at all fakturering i 8% må fullføres før man oppgraderer.

1.13.3.343

 • Kunder som ble opprettet fra Webus fikk ikke satt kortnavn.
 • Fikset feilmelding om 'FOREIGN KEY constraint "FK_dg_ord_dg_cont_o_contactid' når man opprettet .ordre fra kundevindu hvor kunden ikke hadde kontaktpersoner.
 • Sjåførportal: nytt felt, (faktisk) diett.
 • Oppdatert Outlook-koblingen for å støtte nye versjoner av Office-pakken.
 • Eksport til Excel av buss- og sjåførhistorikk feilet hvis man bare eksporterte markerte aktiviteter.
 • Kunde: økt antall tegn i land-feltet til 32

1.13.3.344

 • Lagt til mulighet for å overføre kunder fra InfoEasy til Tempus. Styres med sysparam InfoEasyOverforKunderRettighet. Brukere som har høyere rettigheter enn verdien kan overføre kunder. 0=deaktivert.

1.13.3.345

 • Opprette delordre kunne feile med meldingen "Cannot insert the value NULL into column 's_chgid', table 'database.dbo.dg_pric'; column does not allow nulls. INSERT fails."
 • Lagt til fakturakunde-informasjon til tabeller i eksport til regnskap.
 • Ny funksjon: avdelingsgrupper. I søkevinduer, gantt og kjøreliste markeres alle avdelingene som en bruker er koblet mot.
 • Nytt sysparam VisKunEgneAvdelinger. Når denne er 1, skjules alle andre avdelinger i søkevinduer, gantt og kjøreliste. Brukere får kun se ordre hvor en avdeling brukeren er koblet mot er eier av ordren, eller eier aktiviteter eller prislinjer på ordre.
 • Søkevinduer viste avdelinger som var markert som inaktive.

1.13.3.346

 • Søkevinduer: buss og sjåfør viser som standard brukerens egne avdelinger. Kunde, Leverandør etc. viser alle avdelinger.
 • Ved opprettelse av kunder settes kortnavn lik navn hvis kortnavn ikke er utfylt. Tilsvarende settes navn lik kortnavn hvis navn ikke er utfylt.

1.13.3.347

 • Valg av kunde feilet i ordrevinduet hvis kundens navn var mer enn 40 tegn.
 • Nytt systemparameter QuestBackTilNyeKunder styrer om nye kunder får QuestBack-invitasjon som standard.

1.13.3.348

 • Eksport til Excel lagrer til en Excel-fil hvis Excel ikke er installert.

1.13.3.349

 • Standard kjøreliste og fremmøteliste viste fremmøtetid istedetfor starttid
 • Statistikk: eksport til Excel tar hensyn til filter og sorteringsrekkefølge for Aktiviteter og Regnskap
 • Webus: Bruk avdeling fra kunde ihht sysparam OrdreAvdelingFraKunde
 • Webus: Lagt til systemparameter for standard aktivitetstype: DefaultWebusActType
 • Webus: Hent aktivitetstype fra 1) Ordre 2) Kunde 3) sysparam DefaultWebusActType
 • Lagt til nytt felt for å koble en avdeling mot et firma. Settes via dropdown-felt i Verktøy->Standardregistre->Grunnregistre->Avdeling
 • Gantt: Vis aktiviteter hvor sjåfør eller kjøretøy tilhører forskjellig avdeling fra aktiviteten, uavhengig av avdelingsfilter.
 • Gantt: Mulighet for å vise uttak, fremmøte og returtid.
 • Avdelingsgruppper: Vis ordre hvor brukerens avdeling(er) eier en buss eller en sjåfør.

1.13.3.350

 • Støtte for ny InfoEasy-versjon (oppdatert integrasjonsprosedyre)
 • Vis fornuftig melding når Word er opptatt, istedetfor EOleException
 • Søkevinduer lagret ikke kolonneoppsett
 • Vis advarsel før man kansellerer aktiviteter
 • Lagt til menypunkt for å gjenopprette kansellerte aktiviteter
 • Aktiviteter i gantt kan man nå som standard ikke endre start- og slutt-tid på. Kan aktiveres via sysparam.
 • Hint og tabellvisning i gantt viste ikke sjåførens navn
 • Vis feilmelding når man prøver å logge på med ugyldig brukernavn/passord

1.13.3.351-352

 • Mindre databaseendringer
 • Når man fjernet tilhenger fra en aktivitet ble feltet satt til 0 istedetfor NULL

1.13.3.353

 • Gantt: når ingen avdelinger var valgt fikk man feilmelding. Endret slik at ingen avdelinger valgt tilsvarer at alle avdelinger valgt
 • Gantt: fikset hastighet (introdusert i .349)
 • Gantt: for sjåfører ble ingen ledige sjåfører vist hvis det ikke var disponert noen sjåfører i perioden
 • Kjøretøy: registreringsnr.-oppslag brukte ikke rett verdi før man gikk ut av feltet og tilbake igjen
 • Sjåførportal: sjåførens bruker fikk ikke satt for- og etternavn. Rapporter som bruker fullt navn fikk derfor blanke felter for sjåfører
 • Ordre og kjøreliste: oppdatert søkevindu for fra- og tilsted

1.13.3.354

 • Ordre: autocomplete av steder ble feil når man skrev raskt i feltene

1.13.3.355

 • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: maks samtidig antall aktiviteter økt fra ca. 285 til ca. 570.
 • Avansert søk: endret slik at søketekst ikke er markert når vinduet åpnes
 • Ordrevindu: søkevindu etter steder bruke autocomplete-teksten som grunnlag istedetfor det man hadde skrevet inn selv

1.13.3.356

 • Gantt viste alltid sjåførens telefon #1, uavhengig av hvilket telefonfelt man ville vise
 • Avansert søk etter steder sorterte på fullt navn istedetfor kortnavn

1.13.3.357

 • Mulighet for å gruppere avdelinger i lister (kjøreliste, gantt, statistikk, eksport til regnskap. Styres med sysparam DepartmentListAsTreeList. Krever lisens for avdelingsgrupper.
 • Kunder/regnskap: lagt til felter for Dim B og Dim D.
 • Statistikk: lagt til Ordrestatus i feltlisten.
 • Statistikk: mulighet for å gruppere på avdelingsgrupper.
 • Webus & kunde kontaktpersoner: nytt felt: kontaktpersonens alternative epostadresse. Tilbud og bekreftelser sendes til kontaktpersonens epostadresse #1. Alternativ epost-adresse (felt #2) legges på kopilisten.
 • Ordre/regnskap: Dim C og Dim D forslagslistene ga feilmelding når man brukte dem.

1.13.3.358

 • Lagt Dim C og Dim D til i ordre endringslogg.
 • Gruppering av avdelinger i lister hang seg opp når man brukte velg egne/velg alle-funksjonen, eller nullstill søkeparametre.

1.14

 • Øreavrunding: runder 0-49 øre ned, 50-99 øre opp. Pris ink. mva og kostpris rundes til to desimaler. Pris eks. mva. og stykkpris (eks. og ink. mva) rundes til fire desimaler.
 • Øreavrunding på ordre (sysparam RoundOffRule): endret standard øreavrunding (RoundOffRule=0) til å runde 0-49 øre ned, 50-99 øre opp.

1.14.1.359

 • En delordres prislinje på hovedordren manglet antall og avdeling, og hadde feil dato.
 • Gantt: endring av start- og slutt-tid virket ikke.
 • Gantt: rød strek for visning av kapasitet (pax / antall seter) var feil.
 • Gantt: sysparam GanttVisUttakRetur styrer om visning av uttak-, fremmøte- og returtid er standard på.
 • Ordre: forslagsliste for feltet "Selger" viste inaktive brukere.
 • Ordre: memofelter andre opplysninger og intern info manglet scrollbar.
 • Ordre: utsendelse av wordmaler (tilbud, bekreftelser) oppdaterte ordrens sist endret av bruker og -dato.
 • Ordre: delordre dropdown-liste viste bare ordrenr. Lagt til flere felter så man enklere kan identifisere ordre.
 • Ordre: lagt til mulighet for forhåndsutfylling av ordre o_memo2/Intern info.
 • Ordre: lagt til knapp for å åpne prismaler-vinduet.
 • Ordre: lagt til valg "Gå til kunde" i popup-menyen.
 • Sjåfør/kjøretøy: avansert søk forhåndsutfyller ikke lenger avdelingsfilter.
 • Ved mailutsendelse via Outlook automation kan man styre om mailen skal være modal eller ikke med sysparam KjSendMailModal.
 • Eksterne kostnader tar høyde for uttak garasje, fremmøte kunde og retur garasje for kobling av f.eks. bompenger til aktiviteter.
 • Statistikk, egendefinerte spørringer: Feltnavn som slutter på ::RTF (f.eks. o_memo::RTF) vises som formatert tekst i tabellen, og overføres til Excel som ren tekst.
 • Kjøreliste: man kan nå endre kostpris-feltet fra kjørelistevinduet.
 • Kjøreliste: kombinert utskrift av kjøreordre setter utskrevet flagg uten å oppdatere sist endret dato. Dette gjorde at noen aktiviteter ikke ble markert som skrevet ut.
 • Dobbeltdisponeringssjekk: sysparam DoubleDispSjekkMotUttakRetur styrer om dobbeltdisponeringssjekk tar hensyn til uttak-, fremmøte- og returtid.
 • KID-generering tok ikke hensyn til fakturakunde. (KID inneholdt bestillers kundenr., ikke fakturamottagerens kundenr.).

1.14.1.361

 • Eksport til regnskap: ordrelisten ble ikke oppdatert etter at man endret avdelingsfilter via popup-meny.
 • Gantt: fikset feilmelding "Canvas does not allow drawing" / krasj.
 • Ordre/rabatt: Pris eks. mva. var ikke synlig for rabattlinjer opprettet via rabatt-knapp før man trykket på oppfrisk-knappen.
 • Dobbeltdisponering advarselsvindu ga feilmelding når man kopierte en ordre med sjåfører og/eller busser.

1.14.1.363

 • Opprettelse av delordre feilet med en melding om at o_type ikke kan endres.

1.14.1.364

 • Nye brukere (sjåfører) i sjåførportalen legges automatisk til rollen 'sjåfør'.
 • Hendelser: økt feltlengde på katalog+filnavn fra 128 til 512 tegn.
 • Prismaler: endret datatype på beløpsfelter slik at disse ikke får for mange desimaler.
 • Prismaler: mulig å endre kolonneoppsett, farger etc.
 • Endringer i kjøreliste oppdaterte ikke "sist endret av bruker".
 • Ordre kopieringsvindu hadde mangelfull beskrivelse i kopidetaljer.
 • Prismaler: vis melding om at en prislinje redigeres istedetfor å automatisk lagre før prismaler legges til.
 • Ny funksjon: aktivitetsmaler. Kundespesifikke maler behandles i fliken Aktivitetsmaler i kundevinduet. Felles maler for alle kunder i oppsett->grunnregistre->aktivitetsmaler.
 • Ordre: gå til kunde når man dobbeltklikker på kundenr. eller kundenavn.

1.14.2.365

 • Ordre memo #2 (intern info) ble kuttet etter 255 tegn. Endret til ubegrenset lengde. Merk! pga. denne endringen kan man ikke kjøre gamle Tempus-versjoner mot en oppdatert database.
 • Ordrehistorikk: lagt til memo 2 og memo 3.
 • Webus: oppdatert dropdown kolonnebredder.
 • Webus: feilmelding hvis man lukket Tempus mens man holdt på å behandle en forespørsel.
 • Ordre: vis advarsel hvis start-tid er lik slutt-tid (varighet = 0 minutter).
 • Gantt: aktiviteter tok ikke hensyn til minimumsbredde, så aktiviteter med varighet 0 minutter var usynlige.
 • Aktivitetsmaler: lagt til frie felter.
 • Eksport: listen over gamle eksporter logget ikke brukeren som eksporterte.
 • Kostpris kunne ikke endres fra prislinjer som hørte til aktiviteter.

1.14.2.366

 • Synkronisering av felter fra prislinjer til aktiviteter oppdaterte aktivitetens dato. Datofeltet er nå en enveis oppdatering fra aktivitet til prislinje.

1.14.2.367

 • Ved brudd i forbindelsen til databasen fikk man en evig løkke av feilmeldinger. Nå stenges programmet etter første feilmelding.
 • Sletting av kontaktpersoner feilet hvis kontaktpersonen var knyttet mot hendelser.
 • Søk/rapporter: lagt til felter for uttak garasje, fremmøte kunde, retur garasje, buss, sjåfør, ordrens ref., prosjekt og dimensjon b, c og d.
 • Oppsett->Prismaler kuttet antall tegn i aktivitetstype beskrivelse til 20 tegn.
 • Kjøreordre som ble sendt for en ordre som var fakturert, viste melding etter utsendelse om at fakturerte ordre ikke kan endres.
 • Logoer og bilder i Wordmaler (tilbud, bekreftelse etc.) forsvant når man sendte maler til Outlook.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding når man endret en brukers roller.
 • Eksport til regnskap: avdelingsfilter virket ikke når man brukte avdelingsgrupper.
 • Feltlengder: visning av følgende felter ble kuttet i en del vinduer: stedsnavn, sjåførnavn, betalingsmåte, kontaktperson, epost, brukernavn.
 • Brukerkontoer: profil kunne ikke settes på maskiner som ikke var meldt inn i et domene.
 • Aktivitet- og prislinjemaler: Lagt til mulighet for å sette pris ink. mva.

1.14.2.368

 • Sjåfør og kjøretøy: når man trykket enter i søkefeltet brukte søkevinduene avdelingsfiltre. Endret til å vise alle avdelinger, tilsvarende musklikk på søkeknappen,
 • Tidsbegrensede egenskaper og aktivitetsmaler ble automatisk lagret når man gikk til en annen kunde, leverandør, sjåfør eller kjørtøy. Nå får man en melding om at man må lagre eller kansellere endringene før man går videre.

1.14.2.369

 • SMS-varsling brukte ordre med standard status istedetfor sms-status
 • Sletting av kansellerte aktiviteter feilet med melding "Fant ikke prislinjen tilhørende aktiviteten"
 • Endring av kostpris på aktiviteter ble ikke oppdatert på tilhørende prislinjer.
 • Rapporter i eksport til regnskap håndterte ikke utskrift av markerte linjer rett (tok alltid med første linje istedetfor første markerte linje).
 • Eksport til regnskap: hvis bare én eksporttype er tilgjengelig (bilag, faktura, kunde) brukes denne når man trykker på eksportknappen.
 • Lagt til frie felter for buss, sjåfør, sted, kunde og leverandør. Disse er foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Sletting av gamle steder, sjåfører og busser (med tilhørende kobling av aktiviteter til annet sted/sjåfør/buss) kunne gi feilmelding om ugyldig aktivitetstype eller mva-sats.
 • Kunde: Ordrehistorikk, omsetning og tidsbegrensede egenskaper var tomme når man bladde gjennom kunder, og ble kun vist/oppdatert når man byttet arkfane. (feil introdusert i 1.14.2.368)

1.14.2.370

 • Gantt: fikset feilmelding når man hadde flere enn 64 stedskategorier.
 • Gantt: oppdatert/forbedret fargeoppsett.
 • Kreditnota: krav om utfylte felter gjelder ikke lenger for kreditnotaer, for å unngå problemer når påkrevde felter endres etter at en ordre er fakturert.

1.14.2.371

 • Lagt til prioriteringsrekkefølge for Active Directory-kobling, slik at brukere kan være med i flere grupper, men få rettigheter og avdeling fra rett gruppe.
 • Gantt: lagt til mulighet for å styre når font farge endres fra svart til hvit (basert på bakgrunnsfarge) via sysparam GanttFontColorThreshold.
 • Ordre: ikke vis sjåfører som har sluttet i autocomplete. (Foreløpig ikke for busser og kjøreliste.)

1.14.2.372