Tempus endringslogg

Fra DataGrafikk
Sideversjon per 12. feb. 2024 kl. 08:09 av DataGrafikk (diskusjon | bidrag) (1.18.1.472)
Hopp til navigeringHopp til søk1.11

1.11.2.312

 • Avansert søk etter kontaktpersoner
 • Avansert søk kjøretøy: lagt til mulighet for å filtrere på antall seter
 • Korrekt filtrering av sjåfør ansatt/sluttet og kjøretøy kjøpt/solgt dato
 • Søke-/filtreringsmulighet i standardregistre


 • Kopiering
  • Kopiering av ordre: mulighet for å kopiere kun deler av en ordre
  • Mulighet for å kopiere ordre bakover i tid (i forhold til startdato på ordren)
  • Repetering av ordre feilet hvis man hadde prislinjer uten dato
  • De forskjellige ordre- og aktivitetskopieringsvinduene har blitt mer lik hverandre (f.eks. konsekvent valg av hvilke felter som skal kopieres)


 • Visningsendringer
  • Belastningsprofil-vinduet er erstattet med en helt ny visning
  • Statistikkvinduet har fått et ansiktsløft
  • Ny standard font: Segoe UI, ihht. Windows UI design guidelines


 • Andre endringer:
  • Mulighet for å kreve at spesifikke felter er fylt ut for sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted
  • Kortnavn for steder økt til 50 tegn
  • En ordre kan nå arve betalingstype fra kunden
  • Dobbeltdisponeringssjekk viste noen ganger flere bekreftelsesmeldinger for samme endring
  • Kvittering- og skrevet ut-flaggene blir nå korrekt satt både i ordrevindu og kjøreliste


 • Ny modul: QuestBack-kobling for invitasjon av kontaktperson til undersøkelser etter aktivitetens slutt

1.12

1.12.1.313-315

 • Ny modul: Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner (via Webus)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Tilgangsstyring via Windows grupper / Active Directory
  • Tidsbegrensede egenskaper
  • Sende Wordmaler til mail (Outlook)
  • Kalender (helligdager)

1.12.1.316-318

 • Oppdatert standard maler (kjøreordre, kjøreliste etc.)
 • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
  • Endring av innebygde rapporter (kjøreordre, kjøreliste etc.)

1.12.1.319

 • Forbedret støtte for nye Office-versjoner
 • Korrigert import av endringer ved overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner
 • Støtte for high dpi-skjermer - "Gjør tekst og andre elementer større eller mindre"-funksjonen i Windows
 • Korrigert posisjonering, høyde og bredde av elementer i en del vinduer når de endrer størrelse

1.13

1.13.1.320

 • Fjernet avhengighet av Borland Database Engine (BDE)
 • Fjernet gammel booking-modul

1.13.1.321-.323

 • SMSVarsling: Lagt til støtte for utsendelse av SMS via PSWinCom
 • Oppdatert Verktøy -> Søk/Rapporter
 • Lagt til mulighet for å spesifisere filtype (f.eks. pdf) når tilbud og bekreftelser sendes via epost
 • Oppdatert standard fakturamal (tok ikke hensyn til std. antall kredittdager, kun kundens kredittdager)
 • Hendelser: raskere å hente listen over kundens hendelser når denne inneholder mange elementer
 • Oppdatert standard rapportmaler ifm. fjerning av BDE

1.13.1.324

 • Endret standard høyde for aktiviteter i gantt ifm. high dpi-endringene (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Lagt til prislinjens dato til listen over felter som ikke kan endres når en prislinje tilhører en aktivitet (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
 • Oppdatert standard kjørelistemal til å inneholde sjåførens kode for SMSVarsling
 • I noen tilfeller virket ikke egendefinerte programmer (Verktøy -> Egendefinerte)
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: statusfilter virket ikke når man hadde egendefinerte statuser

1.13.1.325

 • Endret måten man velger eksportkatalog på (via eget vindu istedetfor dropdown)
 • Fritekstsøk: vis elementer som begynner med søketeksten før elementer som inneholder søketeksten
 • Endret PDF-generering til å lage PDF/A-filer, slik at fonter vises korrekt på iOS og OSX

1.13.1.326

 • Gantt: ressurskolonnen helt til venstre brukte ikke all tilgjengelig plass hvis teksten var kort (typisk for bussnr.)
 • Gantt: med temaer aktivert i Windows (typisk i 8/8.1) ble mange bakgrunner grå
 • Verktøy -> Søk/Rapporter: fikset Excel-eksport

1.13.1.327

 • Kjøreliste: enkelte operasjoner ga feilmelding om parantes i spørring
 • Gantt: når en aktivitet ble endret av en annen bruker ga ikke gantt en melding om dette - endringen man gjorde ble bare avbrutt uten indikasjon på hvorfor
 • Lagring i kjøreliste og gantt forårsaket en oppdatering i ordrevinduet, uavhengig av om man holdt på å redigere aktiviteten der
 • Ordre/innkjøpsaktiviteter: fikset feil når man gikk ut av datofeltet
 • Eksport: mulighet for å eksportere på nytt når forrige eksport har feilet (automatisk to timer etter start av forrige eksport, ved bekreftelse ti minuter etter)
 • Ordre: erstattet gammelt søkevindu med fritekst/avansert søk tilsvarende sjåfør, kunde etc.
 • Ordre/prislinjer: Avdelingskolonnen viste maks 20 tegn av navnet på avdelingen
 • Gantt: korrigert posisjoneringsfeil av vertikale streker når man hadde få sjåfører eller busser
 • Endret kortnavn og nr. for buss, sjåfør, kunde og leverandør til å måtte være utfylt og unikt

1.13.1.328-.329

 • Kunders og leverandørers webside økt fra 32 til 255 tegn
 • Korrekt bakgrunnsfarge på tekster (viste mørk grå istedetfor lys grå med temaer aktivert)
 • Innkjøpsaktiviteter var ikke sortert
 • Scrolle med musen i elementer i ordrehodet deaktivert. Kan aktiveres med sysparam DisableMouseWheelInOrdHeader=0
 • Kjøreordre til Outlook/avtale feilet hvis kjøreordren var oppdatert til ny rapportgenerator
 • High DPI støtte: høyere oppløsning på ikoner i hovedmeny. Gamle ikoner kan benyttes ved å sette sysparam HighResImages=0

1.13.1.330

 • Raskere første søk i gantt

1.13.1.332

 • Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner satte kontaktperson til "Fornavn Fornavn" istedetfor "Fornavn Etternavn"
 • Ved eksport til Excel ble celleformatering ikke tatt hensyn til når Excel tolket et felt som en dato

1.13.1.333

 • Alle aktiviteter i gantt var gule, istedetfor å fargekodes ihht. status (feil introdusert i .329)

1.13.1.334

 • Eksport til Excel satte feil fargekode-format i norsk Office

1.13.1.335

 • Økt antall tegn i beskrivelse av egendefinerte spørringer fra 32 til 64
 • Lagt til menypunkt for å sende maler som pdf direkte til outlook. Kan deaktiveres med systemparameter WordTemplateToPDF
 • Endret Ordre -> "Åpne fil" til "Tilknyttede filer". Vis søkevindu i explorer hvis katalogen ikke finnes, istedetfor å vise en liste over filene i Tempus.
 • Korrigert feltlenger ved overføring mellom Tempusinstallasjoner

1.13.1.336

 • Kombinert utskrift av kjøreordre via epost feilet for aktiviteter etter en overføring til en annen Tempus-bruker

1.13.1.337

 • Wordmaler (Tilbud/Ordrebekreftelse): man kan nå bruke tabeller til andre ting enn å hente data fra spørringer i Tempus
 • Nye felter i firmaopplysninger: Bank, IBAN, Swift, Vakttelefon, Webside
 • Sending av wordmaler til epost gir ikke lenger en feilmelding hvis ordren er fakturert
 • Lagt til felt for selger på ordren (kun tilgjengelig i tabellvisning)
 • Fikset feil "Control has no parent window" når man prøvde å redigere ordre i tabellvisning
 • Oppdatert Webordre/Ordrebevegelser-vinduet til ny tabellvisning. Lagt til flere felter.
 • Forfallsdato lagres på ordren istedetfor å alltid beregnes ut fra dagens dato & fakturadato. Retter bl.a. feil forfallsdato i eksport når ordren eksporteres en annen annen dag enn den faktureres.

1.13.2.338

 • Bedre filtreringsmuligheter i vinduet Gamle eksporter
 • Fikset feil "List index out of bounds" ved utskrift til frakoblet skriver i kjøreliste
 • Fikset feil "can not perform this action on an empty table" ved overføring av aktviteter til avtaler i Outlook
 • Støtte for nytt grensesnitt i InfoEasy (v3)
 • Bedre filtreringsmuligheter i innkjøpsaktiviteter
 • Korrigert feltlengder for tekstfelter i prislinjer (50/52 til 255 tegn)
 • Endret navn på menypunkt Verktøy -> Fakturer til "Eksport til regnskap"
 • Oppdatert vinduet "Eksport til regnskap"
 • Tekst i mailer fra tilbud/bekreftelse kan styres via sysparam WordTemplate*
 • Tekst i mailer ved avvisning av ordre fra webbestilling kan styres via sysparam WebusDeclinedMail*
 • Ordrevindu "rediger kunde" endret til "gå til kunde"
 • Memofelt #3 på ordre kan vises ved å sette sysparam ExtraOrderMemo=2.

1.13.2.339

 • Ordrens memofelt #3 var ikke skjult når man ikke skulle se ekstra memofelter.

1.13.2.340

 • WebusDeclinedMail innstillingene (fra .338) ble ikke korrekt lest inn.

1.13.2.341

 • Lagt til sysparam GanttActColorType for å bestemme om det er ordrestatus (=1) eller aktivitetstatus (=0) som styrer farge i Gantt.

1.13.2.342

 • Lagt til felter for registrering av uttak, oppmøte og retur i sjåførportalen.
 • Økt feltlenger for navn og kortnavn i de fleste tabellene til 255 / 128 tegn.
 • Import fra Webus tok ikke hensyn til om aktivitetene skulle arve avdeling fra ordren.
 • Lagt til mulighet for å velge standard aktivitetstype (sjekkboks i tabellvisning).
 • Oppdatert EHF-eksport med 10% mva. Merk at all fakturering i 8% må fullføres før man oppgraderer.

1.13.3.343

 • Kunder som ble opprettet fra Webus fikk ikke satt kortnavn.
 • Fikset feilmelding om 'FOREIGN KEY constraint "FK_dg_ord_dg_cont_o_contactid' når man opprettet .ordre fra kundevindu hvor kunden ikke hadde kontaktpersoner.
 • Sjåførportal: nytt felt, (faktisk) diett.
 • Oppdatert Outlook-koblingen for å støtte nye versjoner av Office-pakken.
 • Eksport til Excel av buss- og sjåførhistorikk feilet hvis man bare eksporterte markerte aktiviteter.
 • Kunde: økt antall tegn i land-feltet til 32

1.13.3.344

 • Lagt til mulighet for å overføre kunder fra InfoEasy til Tempus. Styres med sysparam InfoEasyOverforKunderRettighet. Brukere som har høyere rettigheter enn verdien kan overføre kunder. 0=deaktivert.

1.13.3.345

 • Opprette delordre kunne feile med meldingen "Cannot insert the value NULL into column 's_chgid', table 'database.dbo.dg_pric'; column does not allow nulls. INSERT fails."
 • Lagt til fakturakunde-informasjon til tabeller i eksport til regnskap.
 • Ny funksjon: avdelingsgrupper. I søkevinduer, gantt og kjøreliste markeres alle avdelingene som en bruker er koblet mot.
 • Nytt sysparam VisKunEgneAvdelinger. Når denne er 1, skjules alle andre avdelinger i søkevinduer, gantt og kjøreliste. Brukere får kun se ordre hvor en avdeling brukeren er koblet mot er eier av ordren, eller eier aktiviteter eller prislinjer på ordre.
 • Søkevinduer viste avdelinger som var markert som inaktive.

1.13.3.346

 • Søkevinduer: buss og sjåfør viser som standard brukerens egne avdelinger. Kunde, Leverandør etc. viser alle avdelinger.
 • Ved opprettelse av kunder settes kortnavn lik navn hvis kortnavn ikke er utfylt. Tilsvarende settes navn lik kortnavn hvis navn ikke er utfylt.

1.13.3.347

 • Valg av kunde feilet i ordrevinduet hvis kundens navn var mer enn 40 tegn.
 • Nytt systemparameter QuestBackTilNyeKunder styrer om nye kunder får QuestBack-invitasjon som standard.

1.13.3.348

 • Eksport til Excel lagrer til en Excel-fil hvis Excel ikke er installert.

1.13.3.349

 • Standard kjøreliste og fremmøteliste viste fremmøtetid istedetfor starttid
 • Statistikk: eksport til Excel tar hensyn til filter og sorteringsrekkefølge for Aktiviteter og Regnskap
 • Webus: Bruk avdeling fra kunde ihht sysparam OrdreAvdelingFraKunde
 • Webus: Lagt til systemparameter for standard aktivitetstype: DefaultWebusActType
 • Webus: Hent aktivitetstype fra 1) Ordre 2) Kunde 3) sysparam DefaultWebusActType
 • Lagt til nytt felt for å koble en avdeling mot et firma. Settes via dropdown-felt i Verktøy->Standardregistre->Grunnregistre->Avdeling
 • Gantt: Vis aktiviteter hvor sjåfør eller kjøretøy tilhører forskjellig avdeling fra aktiviteten, uavhengig av avdelingsfilter.
 • Gantt: Mulighet for å vise uttak, fremmøte og returtid.
 • Avdelingsgruppper: Vis ordre hvor brukerens avdeling(er) eier en buss eller en sjåfør.

1.13.3.350

 • Støtte for ny InfoEasy-versjon (oppdatert integrasjonsprosedyre)
 • Vis fornuftig melding når Word er opptatt, istedetfor EOleException
 • Søkevinduer lagret ikke kolonneoppsett
 • Vis advarsel før man kansellerer aktiviteter
 • Lagt til menypunkt for å gjenopprette kansellerte aktiviteter
 • Aktiviteter i gantt kan man nå som standard ikke endre start- og slutt-tid på. Kan aktiveres via sysparam.
 • Hint og tabellvisning i gantt viste ikke sjåførens navn
 • Vis feilmelding når man prøver å logge på med ugyldig brukernavn/passord

1.13.3.351-352

 • Mindre databaseendringer
 • Når man fjernet tilhenger fra en aktivitet ble feltet satt til 0 istedetfor NULL

1.13.3.353

 • Gantt: når ingen avdelinger var valgt fikk man feilmelding. Endret slik at ingen avdelinger valgt tilsvarer at alle avdelinger valgt
 • Gantt: fikset hastighet (introdusert i .349)
 • Gantt: for sjåfører ble ingen ledige sjåfører vist hvis det ikke var disponert noen sjåfører i perioden
 • Kjøretøy: registreringsnr.-oppslag brukte ikke rett verdi før man gikk ut av feltet og tilbake igjen
 • Sjåførportal: sjåførens bruker fikk ikke satt for- og etternavn. Rapporter som bruker fullt navn fikk derfor blanke felter for sjåfører
 • Ordre og kjøreliste: oppdatert søkevindu for fra- og tilsted

1.13.3.354

 • Ordre: autocomplete av steder ble feil når man skrev raskt i feltene

1.13.3.355

 • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: maks samtidig antall aktiviteter økt fra ca. 285 til ca. 570.
 • Avansert søk: endret slik at søketekst ikke er markert når vinduet åpnes
 • Ordrevindu: søkevindu etter steder bruke autocomplete-teksten som grunnlag istedetfor det man hadde skrevet inn selv

1.13.3.356

 • Gantt viste alltid sjåførens telefon #1, uavhengig av hvilket telefonfelt man ville vise
 • Avansert søk etter steder sorterte på fullt navn istedetfor kortnavn

1.13.3.357

 • Mulighet for å gruppere avdelinger i lister (kjøreliste, gantt, statistikk, eksport til regnskap. Styres med sysparam DepartmentListAsTreeList. Krever lisens for avdelingsgrupper.
 • Kunder/regnskap: lagt til felter for Dim B og Dim D.
 • Statistikk: lagt til Ordrestatus i feltlisten.
 • Statistikk: mulighet for å gruppere på avdelingsgrupper.
 • Webus & kunde kontaktpersoner: nytt felt: kontaktpersonens alternative epostadresse. Tilbud og bekreftelser sendes til kontaktpersonens epostadresse #1. Alternativ epost-adresse (felt #2) legges på kopilisten.
 • Ordre/regnskap: Dim C og Dim D forslagslistene ga feilmelding når man brukte dem.

1.13.3.358

 • Lagt Dim C og Dim D til i ordre endringslogg.
 • Gruppering av avdelinger i lister hang seg opp når man brukte velg egne/velg alle-funksjonen, eller nullstill søkeparametre.

1.14

 • Øreavrunding: runder 0-49 øre ned, 50-99 øre opp. Pris ink. mva og kostpris rundes til to desimaler. Pris eks. mva. og stykkpris (eks. og ink. mva) rundes til fire desimaler.
 • Øreavrunding på ordre (sysparam RoundOffRule): endret standard øreavrunding (RoundOffRule=0) til å runde 0-49 øre ned, 50-99 øre opp.

1.14.1.359

 • En delordres prislinje på hovedordren manglet antall og avdeling, og hadde feil dato.
 • Gantt: endring av start- og slutt-tid virket ikke.
 • Gantt: rød strek for visning av kapasitet (pax / antall seter) var feil.
 • Gantt: sysparam GanttVisUttakRetur styrer om visning av uttak-, fremmøte- og returtid er standard på.
 • Ordre: forslagsliste for feltet "Selger" viste inaktive brukere.
 • Ordre: memofelter andre opplysninger og intern info manglet scrollbar.
 • Ordre: utsendelse av wordmaler (tilbud, bekreftelser) oppdaterte ordrens sist endret av bruker og -dato.
 • Ordre: delordre dropdown-liste viste bare ordrenr. Lagt til flere felter så man enklere kan identifisere ordre.
 • Ordre: lagt til mulighet for forhåndsutfylling av ordre o_memo2/Intern info.
 • Ordre: lagt til knapp for å åpne prismaler-vinduet.
 • Ordre: lagt til valg "Gå til kunde" i popup-menyen.
 • Sjåfør/kjøretøy: avansert søk forhåndsutfyller ikke lenger avdelingsfilter.
 • Ved mailutsendelse via Outlook automation kan man styre om mailen skal være modal eller ikke med sysparam KjSendMailModal.
 • Eksterne kostnader tar høyde for uttak garasje, fremmøte kunde og retur garasje for kobling av f.eks. bompenger til aktiviteter.
 • Statistikk, egendefinerte spørringer: Feltnavn som slutter på ::RTF (f.eks. o_memo::RTF) vises som formatert tekst i tabellen, og overføres til Excel som ren tekst.
 • Kjøreliste: man kan nå endre kostpris-feltet fra kjørelistevinduet.
 • Kjøreliste: kombinert utskrift av kjøreordre setter utskrevet flagg uten å oppdatere sist endret dato. Dette gjorde at noen aktiviteter ikke ble markert som skrevet ut.
 • Dobbeltdisponeringssjekk: sysparam DoubleDispSjekkMotUttakRetur styrer om dobbeltdisponeringssjekk tar hensyn til uttak-, fremmøte- og returtid.
 • KID-generering tok ikke hensyn til fakturakunde. (KID inneholdt bestillers kundenr., ikke fakturamottagerens kundenr.).

1.14.1.361

 • Eksport til regnskap: ordrelisten ble ikke oppdatert etter at man endret avdelingsfilter via popup-meny.
 • Gantt: fikset feilmelding "Canvas does not allow drawing" / krasj.
 • Ordre/rabatt: Pris eks. mva. var ikke synlig for rabattlinjer opprettet via rabatt-knapp før man trykket på oppfrisk-knappen.
 • Dobbeltdisponering advarselsvindu ga feilmelding når man kopierte en ordre med sjåfører og/eller busser.

1.14.1.363

 • Opprettelse av delordre feilet med en melding om at o_type ikke kan endres.

1.14.1.364

 • Nye brukere (sjåfører) i sjåførportalen legges automatisk til rollen 'sjåfør'.
 • Hendelser: økt feltlengde på katalog+filnavn fra 128 til 512 tegn.
 • Prismaler: endret datatype på beløpsfelter slik at disse ikke får for mange desimaler.
 • Prismaler: mulig å endre kolonneoppsett, farger etc.
 • Endringer i kjøreliste oppdaterte ikke "sist endret av bruker".
 • Ordre kopieringsvindu hadde mangelfull beskrivelse i kopidetaljer.
 • Prismaler: vis melding om at en prislinje redigeres istedetfor å automatisk lagre før prismaler legges til.
 • Ny funksjon: aktivitetsmaler. Kundespesifikke maler behandles i fliken Aktivitetsmaler i kundevinduet. Felles maler for alle kunder i oppsett->grunnregistre->aktivitetsmaler.
 • Ordre: gå til kunde når man dobbeltklikker på kundenr. eller kundenavn.

1.14.2.365

 • Ordre memo #2 (intern info) ble kuttet etter 255 tegn. Endret til ubegrenset lengde. Merk! pga. denne endringen kan man ikke kjøre gamle Tempus-versjoner mot en oppdatert database.
 • Ordrehistorikk: lagt til memo 2 og memo 3.
 • Webus: oppdatert dropdown kolonnebredder.
 • Webus: feilmelding hvis man lukket Tempus mens man holdt på å behandle en forespørsel.
 • Ordre: vis advarsel hvis start-tid er lik slutt-tid (varighet = 0 minutter).
 • Gantt: aktiviteter tok ikke hensyn til minimumsbredde, så aktiviteter med varighet 0 minutter var usynlige.
 • Aktivitetsmaler: lagt til frie felter.
 • Eksport: listen over gamle eksporter logget ikke brukeren som eksporterte.
 • Kostpris kunne ikke endres fra prislinjer som hørte til aktiviteter.

1.14.2.366

 • Synkronisering av felter fra prislinjer til aktiviteter oppdaterte aktivitetens dato. Datofeltet er nå en enveis oppdatering fra aktivitet til prislinje.

1.14.2.367

 • Ved brudd i forbindelsen til databasen fikk man en evig løkke av feilmeldinger. Nå stenges programmet etter første feilmelding.
 • Sletting av kontaktpersoner feilet hvis kontaktpersonen var knyttet mot hendelser.
 • Søk/rapporter: lagt til felter for uttak garasje, fremmøte kunde, retur garasje, buss, sjåfør, ordrens ref., prosjekt og dimensjon b, c og d.
 • Oppsett->Prismaler kuttet antall tegn i aktivitetstype beskrivelse til 20 tegn.
 • Kjøreordre som ble sendt for en ordre som var fakturert, viste melding etter utsendelse om at fakturerte ordre ikke kan endres.
 • Logoer og bilder i Wordmaler (tilbud, bekreftelse etc.) forsvant når man sendte maler til Outlook.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding når man endret en brukers roller.
 • Eksport til regnskap: avdelingsfilter virket ikke når man brukte avdelingsgrupper.
 • Feltlengder: visning av følgende felter ble kuttet i en del vinduer: stedsnavn, sjåførnavn, betalingsmåte, kontaktperson, epost, brukernavn.
 • Brukerkontoer: profil kunne ikke settes på maskiner som ikke var meldt inn i et domene.
 • Aktivitet- og prislinjemaler: Lagt til mulighet for å sette pris ink. mva.

1.14.2.368

 • Sjåfør og kjøretøy: når man trykket enter i søkefeltet brukte søkevinduene avdelingsfiltre. Endret til å vise alle avdelinger, tilsvarende musklikk på søkeknappen,
 • Tidsbegrensede egenskaper og aktivitetsmaler ble automatisk lagret når man gikk til en annen kunde, leverandør, sjåfør eller kjørtøy. Nå får man en melding om at man må lagre eller kansellere endringene før man går videre.

1.14.2.369

 • SMS-varsling brukte ordre med standard status istedetfor sms-status
 • Sletting av kansellerte aktiviteter feilet med melding "Fant ikke prislinjen tilhørende aktiviteten"
 • Endring av kostpris på aktiviteter ble ikke oppdatert på tilhørende prislinjer.
 • Rapporter i eksport til regnskap håndterte ikke utskrift av markerte linjer rett (tok alltid med første linje istedetfor første markerte linje).
 • Eksport til regnskap: hvis bare én eksporttype er tilgjengelig (bilag, faktura, kunde) brukes denne når man trykker på eksportknappen.
 • Lagt til frie felter for buss, sjåfør, sted, kunde og leverandør. Disse er foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Sletting av gamle steder, sjåfører og busser (med tilhørende kobling av aktiviteter til annet sted/sjåfør/buss) kunne gi feilmelding om ugyldig aktivitetstype eller mva-sats.
 • Kunde: Ordrehistorikk, omsetning og tidsbegrensede egenskaper var tomme når man bladde gjennom kunder, og ble kun vist/oppdatert når man byttet arkfane. (feil introdusert i 1.14.2.368)

1.14.2.370

 • Gantt: fikset feilmelding når man hadde flere enn 64 stedskategorier.
 • Gantt: oppdatert/forbedret fargeoppsett.
 • Kreditnota: krav om utfylte felter gjelder ikke lenger for kreditnotaer, for å unngå problemer når påkrevde felter endres etter at en ordre er fakturert.

1.14.2.371

 • Lagt til prioriteringsrekkefølge for Active Directory-kobling, slik at brukere kan være med i flere grupper, men få rettigheter og avdeling fra rett gruppe.
 • Gantt: lagt til mulighet for å styre når font farge endres fra svart til hvit (basert på bakgrunnsfarge) via sysparam GanttFontColorThreshold.
 • Ordre: ikke vis sjåfører som har sluttet i autocomplete. (Foreløpig ikke for busser og kjøreliste.)

1.14.2.372

 • Kalenderoppsett: filtrering per år feilet hvis regionale innstillinger ikke brukte standard norsk datoformat.
 • Avdelingsgrupper: lagt til mulighet for å vise avdelinger som trestruktur i Belastningsgraf, Avansert søk og Verktøy->Søk/Rapporter.
 • Tidsbegrensede egenskaper: sjekk om kundens krav er oppfylt når man disponerer sjåfører og kjøretøy.
 • Ordre/aktivitet: solgte/vrakede busser og ikke ansatte sjåfører skal ikke lenger komme som autocomplete-forslag.
 • Aktiviteter: Lagt til felter for km.-stand uttak garasje og retur garasje.
 • Gantt: standard statusvalg styres nå av et eget felt i statusoppsett.

1.14.2.373

 • Mulig å spesifisere hvilken database man vil koble til via kommandolinjeparameter, for de som har flere Tempus-databaser i dgdb.ini.

1.14.2.374

 • Sjåfør- og kjøretøyvalg i webus import viste ikke sjåførnr. og kjøretøynr.

1.14.2.375

 • Kunde: kagt til tabelloppsettsmuligheter for fakturakunder, omsetning og aktivitetsmaler.
 • SMS-påminnelse: mulighet for å la nye kunder få sms-påminnelse som standard ved å sette systemparameter SMSReminderTilNyeKunder = 1.
 • Gjenoppretting av kansellerte aktiviteter kjører dobbeltdiponeringssjekk.
 • Lag retur-aktivitet i kjøreliste satte ikke nytt start- og slutt-tidspunkt.
 • Fikset feilmelding når man endret en kansellert aktivitet.
 • Stedsregister: lagt til sjåfør og kjøretøy i historikk.
 • Eksport til regnskap: lagt til systemparameter "VisEgenAvdelingEksport". Hvis denne er 0 er alle avdelinger valgt når man åpner eksportvinduet. Er den 1, vises kun brukerens egne avdelinger.
 • Eksport til regnskap: lagt til felter for kundens org.nr.
 • Ordrehistorikk: tilgang til denne styres nå via systemparameter "MinSeOrdreHistorikkRettighet".

1.14.2.376

 • Ordre: fikset utskrift av ordrens memo-felter.
 • Ordre: lagt til felt for utløpsdato for tilbud. Foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Kjøreliste: fikset feil som oppsto når rute-feltet inneholdt tekst (dette var i praksis aldri i bruk).
 • Kunde: sortering på enkelte felter kunne gi feilmelding og påfølgende tom tabell.
 • Statistikk: lagt til følgende felter: ordreavdeling, sjåføravdeling, kjøretøyavdeling, diett.
 • Oppsett/brukere: lagt til søkefelt.
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise disponerte og udisponerte ressurser sammen, istedetfor disponerte først fulgt av udisponerte. Kan endres via avhuningsboks under alternativer. Standard-innstilling styres via sysparam GanttShowFreeResourcesLast.
 • Hovedvindu: fikset problem med feilregistrering av musklikk i Citrix-sesjoner.
 • Eksterne kostnader (typisk import av bompenger): Bedre filtreringsmuligheter. Ta høyde for faktisk starttid, faktisk slutt-tid etc. i automatisk kobling.
 • Web-bestilling: en del tekstfelter kuttet teksten for kort (f.eks. webside url, epost-adresse #2).
 • Web-bestilling: Bedre validering, raskere import.

1.14.2.377

 • Fikset high DPI skalering av knapperad i hovedvindu.
 • Oppdatert MAPI proxy server for kommunikasjon med 64-bits Outlook.

1.14.2.378

 • Fikset feil "Field 'Sum innkjøpsaktiviteter' cannot be modified." når man kopierte en aktivitet.

1.14.2.379

 • Firmaopplysninger: lagt til postnr. og land som egne felter, samt firma epost og faktura epost-adresser.
 • Wordmaler: støtte for å vise logo i tekstboks i topptekst og bunntekst.
 • Wordmaler: firmaopplysninger: ta hensyn til kobling fra avdeling til firma.
 • Wordmaler: bruk firma epost som avsenderadresse hvis sysparam WordMalerBrukFirmaEPostSomAvsender=1
 • Wordmaler: send til Outlook feilet hvis kontaktpersonens navn inneholdt komma.

1.14.2.380

 • Hendelser: lagt til felter for om hendelsen skal være med på faktura og/eller synlig i sjåførportal.
 • Webus: raskere import.
 • Mailutsendelse: lesebekreftelse styres via sysparam WordMalerMailLeseBekreftelse (for tilbud/bekreftelse) og KjoreOrdreMailLeseBekreftelse (for kjøreordre).
 • Ordre/kreditnota: etter kreditering av en ordre ble ikke referansen fra kreditnotaen til ordren vist før man trykket på oppfrisk.
 • Ordre/kreditnota: automatiske prislinjer (f.eks. fakturagebyr) legges ikke til på kreditnotaer.
 • Ordre/aktivitet: vis rødt utropstegn i avviksfliken hvis det er registrert noe under avvik.
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å kansellere én enkelt aktivitet.
 • Dobbeltdisponering: sysparam DoubleDispSjekkTempusMottagere muligjør deaktivering av dobbeltdisponeringssjekk for sjåfører som er underleverandører med Tempus.
 • Avansert søk: fikset feil som gjorde at markøren ble flyttet til slutten av søkefeltet.
 • Tempus: hvis man vil kjøre flere instanser av Tempus samtidig måtte man lage en snarvei med parameter "RUNMANY". Nå før man spørsmål om man vil starte en ny instans hvis Tempus allerede kjører.

1.14.2.381

 • Kjøreliste: fikset feil når man sorterer tabellen (introdusert i 1.14.2.380).

1.14.2.382

 • Avansert søk, kunde: lagt til mulighet for å søke etter organisasjonsnr.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: eksport til Excel og utskrift bruker som standard synlige felter i tabellen.
 • Kjøreordre og andre utskrifter som sendes via epost, lagres i en midlertidig katalog. Hvis denne katalogen ble slettet, feilet utsendelse av kjøreordre inntil man startet Tempus på nytt.

1.14.2.383

 • Kreditnota: prislinjer uten pris i ordren som krediteres fikk pris = 0 på kreditnotaen.
 • Kreditnota: fikset feil når man krediterte en ordre uten å velge noen aktiviteter eller prislinjer.

1.14.2.384

 • Registreringsnummer-oppslag: denne krevde minst 5 tegn (1 bokstav + fire siffer). Fjernet denne begrensingen for å støtte personlinge bilskilt.
 • Gantt: fikset dobbeltdisponeringssjekk. Denne feilet etter at det ble lagt til støtte for tidsbegrensede egenskaper-kobling mellom kunde og sjåfør/kjøretøy (f.eks. krav om EURO5).

1.14.2.385

 • Forbedret søkehastighet etter ledige sjåfører og kjøretøy
 • Sjåførportal: håndtering av systemparameter ActVisibleForDriverDaysBehind og ActVisibleForDriverDaysAhead var byttet om i enkelte av visningene. Sjekk derfor at antall (arbeids)dager synlig fremover og bakover i tid er satt korrekt.
 • Sjåførportal: mulig å registrere km, timer etc. (men ikke utlegg), selv om ordren er fakturaklar eller fakturert.
 • Sjåførportal: ikke vis kansellerte aktiviteter (typisk fra kreditnotaer).
 • Ordre: forenklet sjekk for om en ordre/aktivitet/prislinje er endret av en annen bruker. Kan deaktiveres ved å sette sysparam MultiUserSafeActUpdate=0.
 • Ordre: aktivitetsmaler viste fra-sted i både fra-sted og til-sted-kolonnene.
 • Ordre: statusfelt tar nå høyde for skjulte statuser (dvs. de som har sorteringsverdien satt til 99999).
 • Ordre: kreditnotaer får nå kostpris lik -kostpris hvis aktiviteten som krediteres kanselleres.
 • Sjåfør, buss, kunde og sted: oppdatert liste over påkrevd utfylte felter. Gir bedre feilmeldinger hvis man prøver å lagre uten å fylle ut påkrevde felter.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: fikset feilmelding når man skrev ut tilbud eller ordrebekreftelse for en fakturert ordre.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: hvis man bruker mapi, la mailen stå åpen etter at den er generert.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: tidligere kunne maler kun sendes på mail via mapi, nå kan de også sendes via automation.
 • Webus: raskere navigering i listen.
 • Webus: import av aktivitet hvor fra- eller tilsted var deaktivert prøvde å opprette stedet på nytt istedetfor å aktivere det eksisterende stedet.
 • Aktivitets- og prismaler: bedre søke- og filtreringsmuligheter.
 • Kjøreliste: nye kolonner for status for sjåfør godkjent/avslått oppdrag/endringer via sjåførportal.
 • Overføring av aktivieter mellom Tempus-installasjoner: endret referanse fra å være sluttkundes referanse til å være ordrenr. + kundenavn.

1.15

1.15.1.386

 • Tilgangskontroll: endret alle faste grenser til definerbare grenser.
 • Tidsbegrensede egenskaper: lagt til buss- og sjåførkrav i aktivitet (erstatter gammel flik "busskrav").
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise egendefinert tekst per kjøretøy/sjåfør i ressurskolonnen (venstre side i vinduet).
 • Gantt: bussnr.-filter filtrerte på intern ID, ikke bussnr.
 • Gantt: avdelingsfilter tilsvarende kjøreliste, hvor man kan velge å vise aktiviteter basert på aktivitetens/sjåførens/kjøretøyets/ordrens avdeling.
 • Gantt og kjøreliste: standard avdelingsfilter styres av sysparam GanttDefaultDepFilter og ActListDefaultDepFilter (kommaseparert 0,1,2,3 tilsvarende innhold i avhukingsliste).
 • Webus: import/bekrefte endringer: lagt til "ja til alle"-knapp.
 • Webus / excel-import: gjort importen raskere.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding (introdusert i forrige versjon) når man opprettet kontoer.
 • Sjåførportal: lagt til mulighet for å sette nytt passord (i tillegg til eksisterende funksjonalitet som automatisk lager og sender nytt passord via epost).

1.15.1.387

 • Sjåførportal: avslått oppdrag-status ble ikke resatt når man disponerte ny sjåfør på en aktivitet
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å resette kvittert-flagg når man bytter sjåfør på en aktivitet. Kvittert-flagget kan styre når aktiviteter vises i sjåførportalen (via sysparam PortalShowOnlyConfirmed). Resetting av kvittert-flagg styres via sysparam SjaforEndringResetKvittert (0=av (default), 1=på).

1.15.1.388

 • Ordre: forslagsliste for kundens kontaktperson var alltid blank rett etter at man opprettet en ordre.
 • Kjøreliste, ordre/aktivitet og ordre/prislinje: popup-meny i gammel type tabellvisning.
 • Kjøreliste og ordre/aktivitet: markerte linjer farges blå igjen, istedetfor bare å vise merke helt til venstre.
 • Ny tabellvisning: sorteringsmulighet for feltlistevelger.

1.15.1.389

 • Kunde/hendelser: fikset forhåndsvisning av fakturaer.

1.15.1.390

 • Kjøreliste: fargekoding av aktiviteter som er disponert på sjåfører som ikke bruker sjåførportalen, eller hvor kontoen er låst ute.

1.15.1.391

 • Fikset valg av flere avdelinger med mus når man klikker på teksten istedetfor avhukingsboksen i trevisning.
 • Forslagsliste/søkevindu avdelinger og trasé: fikset håndtering av dobbeltklikk/enter/escape.
 • Ordre/aktivitet: fikset validering av inputdata når man går ut av en kolonne, slik at det ikke henger ugyldige data igjen.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: strek over kansellerte aktiviteter.

1.15.1.392

14.11.2018

 • Fjernet sysparam AllowDeleteActs, da denne er erstattet med MinSletteAktivitetRettighet. MERK! For å få funksjonalitet lik gammel AllowDeleteActs=1, må MinSletteAktivitetRettighet settes til 0. Denne er default 100.
 • Helligdagskalender: fikset feilmelding når man la til dager i kalenderen.
 • Statistikk: endret forslagsliste til å filtrere basert på om navnet inneholder istedetfor begynner med en tekst.
 • Kunde: lagt til flere felter i dropdown-listen for koblet fakturakunde.
 • Gantt: skravér annenhver linje grå.
 • Gantt: lagt til røde vertikale hjelpelinjer. Kan skrues på og av i visning-fliken. Standard på/av styres via sysparam GanttVisHjelpelinjer.
 • Gantt: fikset skravering av aktiviteter som tilhører avdelinger som ikke er valgt.
 • Dobbeltdisponeringsadvarsel: vis sjåførnavn og bussnr.
 • Sjåførhistorikk: lagt til flere felter i tabellen.
 • Sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted: vis feilmelding hvis noen andre brukere har oppdatert posten når man prøver å lagre.
 • Aktivitetsmaler: lagt til memo-felt.


1.15.1.393

04.01.2019

 • Fakturautskrift-menypunktet var synlig selv om man ikke fakturerte fra Tempus.
 • Wordmaler: lagt til mulighet for å bruke tags i tittel og emnefelt i dokumentegenskaper, f.eks. tittel = "Tilbud #OrdreNr".
 • Wordmaler: hvis kunden ikke har spesifisert kredittdager brukes standard antall kredittdager for felt #kredittdager.
 • Gantt: vis total varighet (fra uttak til retur) i hint i tillegg til varighet (fra start til slutt).
 • Gantt: lagt til mulighet for å endre feltoppsett i listen til venstre som viser buss/sjåfør-info.
 • Gantt: ny sorteringsmåte for udisponerte aktiviteter: sorter (og vis) hvilken buss (når man disponerer sjåfør) eller sjåfør (når man disponerer buss) aktiviteten er disponert på. Aktiveres ved å sette sysparam GanttAltUnassignedDisp = 3
 • Gantt: mulighet for å markere og disponere flere aktiviteter samtidig
 • Brukeroppsett: lagt til mulighet for å endre feltoppsett i listevisning.
 • Sjåfør/sjåførportal: lagt til sysparam MinAnsattSeSjaforPortalRettighet for å styre om en bruker får se/endre sjåførportal-oppsett.
 • Aktiviteter: mulighet for å legge inn standard memo-tekst via systemparameter DefaultActMemoText.
 • Webus: ta hensyn til aktiviteters opprinnelse når det sjekkes om de er endringer til eksisterende aktiviteter.
 • Webus: tabell med endringer var kun synlig mens man importerte aktiviteter.

1.15.1.394

08.01.2019

 • Kjøreordre/epost: Lagt til støtte for å erstatte <feltnavn> med feltinnhold.
 • Ordre: autocomplete av fra- og til-sted gikk sakte når stedsregisteret inneholdt mange steder.

1.15.1.395

09.01.2019

 • Saga: lagt til støtte for nytt api for å hente sist kjente posisjon for kjøretøy (LiveStatusService).
 • Ordre: lag returaktivitet feilet hvis returaktiviteten sluttet akkurat ved midnatt.
 • Gantt: returtid til garasje ble ikke vist (bug i .393)
 • Webus: hent data (pris, km, aktivitetstype etc.) fra aktivitetsmal hvis en innkommende bestilling matcher startsted, sluttsted og gyldighetsperiode på malen.
 • Webus: tabellvisning kunne vise duplikate linjer for samme aktivitet hvis det var flere potensielle ordre som matchet bestillingen.

1.15.1.396

16.01.2019

 • Tilbud/ordrebekreftelser: lagt til mulighet for å spesifisere avsenderadresse når man sender mail via Outlook Automation.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding når man ferdigstilte en aktivitet før slutt-tidspunkt var passert.
 • Gantt: Høyreklikk + merk tilhørende aktiviteter markerte låste aktiviteter.
 • Gantt: Hvis man flyttet aktiviteter internt i udisponert-feltet ble disse flyttet tilbake til opprinnelig posisjon når man endret start- eller slutt-tidspunkt, og så valgte avbryt i bekreft endringer-dialogen.
 • Gantt: lagt til felter for frie felter på buss og sjåfør, samt kontaktpersonens mobiltelefon
 • SMS-utsendelse: Lagt til støtte for å sende SMS fra gantt, buss, sjåfør og kundevinduer (merk: ikke kjøreliste).

1.15.1.397

23.01.2019

 • SMS-utsendelse: Ikke vis dialog hvis telefonnr. ikke er fylt ut.
 • Gantt: oppdatert beskrivelse av felter for busser og sjåfører, samt skjult noen unødvendige felter.
 • Windows-autentisering: ta høyde for prioriteringsrekkefølge når en bruker er med i flere grupper.
 • Send kanselleringsmeldinger til underleverandører som bruker Tempus når 1) man bytter til en annen sjåfør 2) kansellerer aktivitet og 3) kansellerer ordre. Gjøres kun for aktiviteter som starter i fremtiden. Merk: sendes ikke når man f.eks. endrer ordrestatus fra Ordre til Tilbud.
 • Kjøreliste: mulighet for å vise kansellerte aktiviteter og ordre (for å sende kanselleringsmeldinger til underleverandører).
 • Ordre: ikke slett prislinjer når man kansellerer en hel ordre.
 • Webus: endringstabellen var tom etter etter import, selv om det var flere aktiviteter igjen å behandle.
 • Forslagslister: lagt til menypunkt under Verktøy for å oppdatere forslags-/autocomplete-lister.

1.15.1.398

08.02.2019

 • Ordre: Hvis man opprettet et nytt sted rett fra aktivtetstabellen, fikk man en feilmelding neste gang man brukte dette stedet.
 • Gantt: Mulighet for å bla med rullehjul.
 • Stedsregister: lagt til oppsettsmeny for historikk.
 • Ordre/sted: Oppdater forslagsliste når man oppretter et sted fra aktivitetstabellen.
 • Dobbeltdisponeringssjekk: når en sjåfør hadde et standard kjøretøy, og man disponerte en sjåfør på en aktivitet, feilet dobbeltdisponeringssjekken.
 • Ordre: lagt til mulighet for å kopiere frie prislinjer.
 • Webus: import, kobling mot aktivitetsmaler - sjekk innkommende bestilling mot kategori i tillegg til fra-sted, til-sted og gyldighetsperiode.
 • Sjåfør, kunde, leverandør og sted: krev minst ett tegn som ikke er mellomrom i navn-feltene.
 • Gantt: lagt til støtte for å vise en skillelinje mellom disponerte og udisponerte busser/sjåfører. Farge styres med sysparam GanttFreeResourcesIndicatorColor, bredde på linjen med GanttFreeResourcesIndicatorWidth.

1.15.1.399

01.03.2019

 • Ordre/kjøreliste: raskere kopiering av aktiviteter som ikke har disponert buss eller sjåfør.

1.15.1.400

04.04.2019

 • MiniCRM: fikset feilmelding når man la til nye hendelser (bug introdusert i 1.15.1.391).
 • Ordre/kjøreliste: kansellering av aktiviteter oppdaterte ikke sist endret av- eller sist endret tidspunkt-felter.
 • Ordre- og sjåfør-historikk: raskere oppslag.
 • Lagt til mulighet for å kreve at felter er utfylt på alle aktiviteter på en ordre før ordren kan settes fakturaklar. Erstatter gammelt systemparameter Fakturaklar_kmtimer. Feltnavn som skal fylles ut spesifiseres i ReqFieldsActInvoice.
 • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: ikke vis advarsel om å sende kanselleringsmeldinger når man bytter sjåfør på en aktivitet, og både gammel og ny sjåfør er underleverandør med Tempus med samme epost-adresse.
 • Ordre: vis strek over alle aktiviteter og prislinjer når ordren har status kansellert.
 • Delordre: når man kansellerte og så gjenopprettet en delordre, ble ikke prislinjen på hovedordren oppdatert rett.
 • Ordre/kjøreliste: raskere autocomplete/forslagsliste for sjåfører og busser.
 • Kunde: endret feltlengde for memofelter fra 255 til 8000 tegn.
 • Steder: lagt til felt for posisjon (lengde- og breddegrad).

1.15.1.401

16.04.2019

 • Fikset feilmelding når man kopierer aktiviteter på en ordre med egendefinert status.
 • Outlook/extended mapi: endret fra å opprette en mail, lagre referanse til denne, og så åpne mailen igjen via lagret referanse, til å beholde direkte referanse til mailen og så vise denne. Dette løser en del problemer hvor mailen ikke kunne finnes igjen umiddelbart, men bare kunne åpnes igjen via lagret referanse på et senere tidspunkt.
 • Maler/epost: lagt til mulighet for å hente tittel og emnefelt fra malen og bruke dette i emnefelt og tekst i epost, med tags :ReportTitle: og :ReportSubject:
 • AD-kobling (Windows-autentisering): lagt til systemparameter for å kun styre pålogging via AD-kobling, ikke rettigheter. Hvis man setter systemparameter WindowsAutentiseringKunLogin=1 vil avdeling, avdelingsgruppe, profil og rettigheter ikke overskrives når man logger på, slik at disse kan endres per bruker i Tempus.

1.15.1.402

29.04.2019

 • Systemparametre: fjernet grense på lengde på verdier.
 • Systemparametre: oppdatert tabellvisning slik at lange verdier ikke viser mer enn 20 linjer av gangen.
 • Stedsregister: mulighet for å finne/vise/sette posisjon (geolokasjon) til et sted (krever Bing Maps API-nøkkel).
 • Flåtestyring: kobling mot Saga krever nå at internnr. hos Saga er lik bussnr. i Tempus. (Fjernet kobling regnr->internnr i Saga).
 • Webus kobling mot aktivitetsmaler: ikke krev at fra- og til-sted må være fylt ut for å få koblet pris.
 • Priskalkulator: oppdatert grensesnitt slik at det er mulig å importere ferge og bompenger.
 • Ubekvemstillegg: lagt til tabell for å registrere perioder med ubekvemstillegg, som f.eks. kan benyttes i priskalkulator.

1.15.1.403

27.05.2019

 • Tabellvisninger: fikset høyreklikk popup-meny når man holdt på å redigere innhold i et felt (oppsett->filter etc.).
 • Sjåførportal: lagt til mulighet for å ha med brukernavn i sjåførportal passord reset mailer. Styres via systemparameter PasswordResetEmailBody. "Brukernavn: %1:s Passord: %0:s (eller %s)".
 • Buss/sjåfør/sted/kunde/leverandør/ordre: endret "opprettet av" og "sist endret av" felter nederst i vinduene slik at man kan klikke på dem og se for- og etternavn i tillegg til brukernavn.
 • Priskalkulator: lagt til avdeling.
 • Priskalkulator, slettevindu for gamle prislinjer: fikset feltlengde for tekstfelt.
 • Kalender/helligdagsregister: hvis første dag i visningen var en helligdag og start-tidspunkt var midnatt, ble ikke bakgrunnen i tidsaksen rød.
 • Statistikk: for aktiviteter, lagt til aktivitetstatus og frie felter (min/max/sum/gjennomsnitt).
 • Gantt: disponerte ressurser satte fokus på feil record når man ikke var i toppen av vinduet, og når man scrollet helt til bunnen av vinduet.
 • Gantt: endret kundefilter forslagsliste til å slå opp på kundenavn istedetfor kundenr.
 • Datovalg/kalender: lagt til navigering i kalenderen med piltaster.

1.15.1.404

27.05.2019

 • Kalender/helligdagsregister: systemparameter DefaultHolidayLocations ble ikke tatt hensyn til.

1.15.1.405

17.06.2019

 • Sted: endret notat fra 255 til 2000 tegn.
 • Kunde: lagt til knapp for å opprette tilbud (i tillegg til eksisterende knapp for å opprette ordre).
 • Webus-import: legg all adresseinformasjon i memofeltet.
 • Hendelser: lagt til forhåndsvisning av pdf og bilder.
 • Hendelser: når man huker av for "Til sjåfør" legges det en kopi av filen i databasen, slik at denne er tilgjengelig i sjåførportalen. Eventuelle endringer man gjør i selve filen gjenspeiles ikke i sjåførportalen. Kun filtypene pdf, jpg og png kan brukes i sjåførportalen.
 • Statistikk: egendefinerte felter var ikke med i resultatet selv om disse var valgt.

1.15.1.406

21.06.2019

 • Ordre/aktiviteter: vis liste over tilknyttede prislinjer i feilmeldingsdialogen når man prøver å kansellere eller slette en aktivitet.
 • Sjåførportal: maks størrelse på vedlegg styres via systemparameter MaxPortalAttachmentSize.
 • Faktura/pdf: hent tekst til mail fra systemparameter InvoiceEmailSubject/InvoiceEmailBody.

1.15.1.407

24.06.2019

 • Standardregistre ga feilmelding når maskinen ikke var med i et domene.

1.15.1.408

26.06.2019

 • Statistikk: Feltet "faktisk pris" var ikke lenger valgt som standard.
 • Faktura/EHF: sett epost-adresse til det første som er fylt ut av 1) kundens faktura epost-adresse, 2) kundens epost-adresse, 3) kontaktpersonens epost-adresse.

1.16

Viktig! På grunn av endringer i databasestruktur kan man ikke kjøre eldre Tempus-versjoner mot en database som er oppdatert til 1.16.

1.16.1.409

26.08.2019

 • Sjåførportal: vis hendelser fra kunde som er markert som "til sjåførportal".
 • InfoEasy kundeoverføring: overfør kundens faktura epost-adresse hvis denne er fylt ut, hvis ikke brukes kundens vanlige epost-adresse
 • Sted/Sjåfør/Kjøretøy: ikke oppdater forslagslister automatisk når man lagrer, da dette gjør at lagring går sakte. Lagt til ny knapp i hovedmeny for å oppdatere forslagslister, som blir synlig når man har gjort en endring.
 • Gantt: raskere søk.
 • Kjøreliste: raskere søk.
 • Kjøreliste: vise ordre og aktiviteter med status kansellert virket ikke.
 • Kunde: redusert minneforbruk.
 • Eksport: i en del eksportmoduler ble antall rundet av til nærmeste heltall, slik at 0.5 kunne bli eksportert som 0 eller 1.
 • High DPI-støtte for størrelse på fonter o.l. som blir lagret i brukeroppsett.
 • Aktivitet- og prislinjehistorikk logget ID istedetfor brukernavn for feltet "opprettet av brukernavn".
 • Ordre: endret autocomplete for avdeling slik at den foretrekker avdelinger som har samme navn som søketeksten fremfor avdelinger som begynner med søketeksten.
 • Søkevindu: egenskaper-filtrering ignorerte ikke store/små bokstaver i ID-feltet.
 • Hendelser: lagt til mulighet for å legge restriksjoner på hvilke kataloger kan kan legge til vedlegg fra. Settes via systemparameter HendelseVedleggKataloger, med en katalog per linje.
 • Kreditnota/ordrekopiering: lagt til advarsel hvis noen av aktivitetstypene er ugyldige, eller dato er utenfor mva-sats gyldighetsperiode.

1.16.1.410

05.09.2019

 • Kreditering av ordre med blanke prislinjer stoppet opp på den blanke prislinjen.
 • Kjøreliste: lagt til systemparameter ActListPrintIndicatorForPortalUsers som styrer om skrevet ut markering (standard rød) i kjørelisten er synlig for sjåførportal-brukere.
 • Statistikk: hvis man valgte feltet "Ordretype (hoved-/delordre, kreditnota)" fikk man en feilmelding.
 • Avdelingsgrupper: lagt til mulighet for å styre standard valgte avdelinger i kjøreliste/gantt/statistikk/osv.
 • Kjøreliste og gantt: lagt til knapp for å gå til i dag / i morgen / nullstille periode.

1.16.1.411

06.09.2019

 • Ordre/prislinjer: fargevalg kolonneoppsett virket ikke.

1.16.1.412

09.09.2019

 • Overføring av ordre til andre Tempus-installasjoner ga feilmelding om feil felttype.
 • Windows-autentisering ga en feilmelding hvis det ikke var satt opp rettighetsgrupper.

1.16.1.413

12.09.2019

 • Ordrebekreftelser: hvis man brukte Outlook via Extended MAPI ble de genererte mailene åpnet som skrivebeskyttet.
 • Bedre støtte for skjermer med høy oppløsing og/eller skalerte fonter.
 • Ordre/aktivitet: menypunktet "Vis tilleggsinfo" skjulte aktivitetene når tilleggsinfo ble vist igjen.

1.16.1.414

16.09.2019

 • Windows-autentisering: hvis man hadde flere enn 1000 grupper i domene ble ikke alle vist i listen.
 • Ordre/aktivitet: lagt til felter for å vise sjåførens og bussens telefonnr.
 • Sjåfør: lagt til informasjon om sjåførportal (konto aktiv/låst/sist innlogget/sist aktiv) i tabellvisningen.

1.16.1.415

17.09.2019

 • Windows-autentisering: fikset feil i 32-bits versjon når man hentet liste over grupper i AD.
 • Ordre/aktivitet: lagt til rettighetsnivå for kreditering av ordre (MinKreditereOrdreRettighet), kansellering av ordre (MinKansellereOrdreRettighet) og kansellering av aktiviteter (MinKansellereAktivitetRettighet).

1.16.1.416

10.10.2019

 • Avdelingsgrupper: standard valgte avdelinger ble ikke lagret.
 • Sted historikk: start- og slutt-tid viste ikke 00:00 for tidspunkter ved midnatt.
 • Statistikk: avdelingsvalg tok ikke hensyn til rettigheter fra avdelingsgrupper.
 • Avdelingsgrupper: lagt til systemparameter VisKunEgneAvdelingerRessurser, som styrer om man som default kun får se egne avdelingers busser/sjåfører (filter på avdelinger i buss/sjåfør tabellvisning og søkevindu i ordre/kjøreliste).
 • Sjåførportal: hvis antall synlige dager er mer enn eller lik 14, behandles dette nå som antall dager, ikke antall arbeidsdager.
 • Systemparameter DefaultReadOnlyLevel styrer nå tilgang til alle tabeller, ikke bare sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre.
 • Ordre/prislinjer: oppdatert tabellvisning til ny type. Eksisterende profiler/tabelloppsett må defineres på nytt.
 • Gantt: hvis man scrollet helt til bunnen av udisponerte aktiviteter kunne listen komme ut av synk med tabellvisningen.
 • Buss og sjåfør historikk: Åpne-knappen bruker nå ny type tabellvisning.

1.16.1.417

11.10.2019

 • Ordre/prislinjer: filtrering av inaktive avdelinger/aktivitetstyper/dimensjoner var ikke med etter oppdatering til ny type tabellvisning.

1.16.1.418

16.10.2019

 • Ordre/prislinjer: satt default font til Segoe UI, høyde 9.
 • Ordre/prislinjer: lagt til felt for konto i regnskap i dropdown-menyer for aktivitetstype og avdeling.
 • Ordre/prislinjer: lagt til egne lookup-felter for konto i regnskap for aktivitetstype og avdeling.
 • Aktivitetsmaler: lagt til filter-mulighet for å kun vise kundespesifikke aktivitetsmaler. Hvis det finnes noen maler for aktiv kunde er denne automatisk på, ellers av.

1.16.1.419

21.10.2019

 • Ordre/aktiviteter: endret forslagslister slik at de foretrekker eksakt treff fremfor starter med.
 • Ordre/prislinjer: endret forhåndsdefinerte tekster for prislinjer slik at de dukker opp når man trykker på en dropdown-knapp i feltet, istedetfor autocomplete. Ikke vis tekstforslag for fakturaklare/fakturerte ordre eller prislinjer som hører til aktiviteter.
 • Søkevinduer, avdelingsliste: avdelinger med id=0 ga ingen resultater.
 • Gantt: omskrivingen for raskere søk i versjon 409 gjorde at kansellerte aktiviteter var med i resultatet selv om kansellert status ikke var markert.

1.16.1.420

09.12.2019

 • Tilgangsnivå: brukere med kun leserettigheter kunne få en feilmelding ved lukking av noen vinduer, f.eks. ordre.
 • Tilgangsnivå: menypunktet "Eksterne kostnader" var ikke synlig selv om brukeren hadde nødvendige rettigheter.
 • Hendelser: sjekk for om vedlegg er i en lovlig katalog feilet når man prøvde å legge til flere vedlegg, eller hadde definert flere kataloger.
 • Statistikk: Når man valgte alle avdelinger fikk man bare avdelinger fra brukerens avdelingsgruppe, selv om sysparam VisKunEgneAvdelinger var av.
 • Sjåførportal: raskere uthenting av lister.
 • Sjåførportal: visning av veldig lange tekstfelter kuttes nå etter 8000 tegn.
 • Kjøreliste/ordre: fikset visningsfeil hvor innholdet i stedsnavn, kunde og kontaktperson kunne bli byttet om rett etter lagring.
 • Kjøreliste: oppdater status for om sjåføren har godtatt/avslått en aktivitet med en gang en aktivitet lagres.
 • Gantt/Ordre/Kjøreliste: fjern koblet fast sjåfør/buss når man disponerer ny buss/sjåfør.
 • Lagt til mulighet for å definere Excel-maler på samme måte som Word-maler. Foreløpig kun tilgjengelig i ordrevinduet.
 • Aktivitetsmaler viste fullt navn istedetfor kortnavn i kolonnen Til.
 • Faktura: EHF faktura/kreditnotaer følger nå EHF Billing 3.0-standarden. En følge av dette er at øreavrunding settes til 0 når man produserer EHF-fakturaer.

1.16.1.421

03.01.2020

 • Ordre/prislinjer: fikset en "divide by zero" feil som kunne komme når man satte antall lik 0.
 • Kunde: oppdatert til ny versjon av Brønnøysundregistrenes API for oppslag i Enhetsregisteret (for oppslag på orgnr/kundenavn).
 • Priskalkulator: lagt til tabell for garasje/stasjoneringssteder.

1.16.1.422

29.01.2020

 • Tidsbegrensede egenskaper sorteres nå alfabetisk.
 • Excel-eksport: fikset krasj når en celle i et navngitt område ikke inneholdt data.
 • Priskalkulator: traséberegning brukte feil verdi for tomkjøring km og timer
 • Sjåfør/buss: inaktive sjåfører/busser var markert som inaktive i tabellvisning (med strek over linjen) på dagen de ble kjøpt/solgt/ansatt/sluttet, istedenfor dagen før/etter.
 • Kunde/aktivitetsmaler: lagt til mulighet for å kopiere en mal ved å høyreklikke på malen.
 • Gantt: raskere søk.
 • Database: lagt til støtte for ODBC Driver 17 for SQL Server.

1.16.1.423

05.02.2020

 • Rapportmodul: fikset feilmelding som kunne komme når man hadde definert egne spørringer i rapportene.
 • Ordreoverføring: feltet beskrivelse hadde en øvre grense på 100 tegn, denne er endret til 255 tegn, som tilsvarer lengden på aktivitet beskrivelsesfeltet.
 • Ordre: endret lengde på feltet ordrereferanse fra 30 til 64 tegn.
 • Ordre: når man endret ordrestatus f.eks. fra fakturaklar tilbake til ordre, kunne man ikke redigere prislinjer før man hadde navigert til en annen prislinje på samme ordre, eller til en annen ordre.
 • Prismaler: lagt til mulighet for å spesifisere gyldighetsperiode.
 • Excel-import: hent data (pris, varighet etc.) fra kundens aktivitetsmaler hvis det finnes en mal som tilsvarer aktiviteten som importeres.
 • Excel-eksport: hvis det finnes celler i en tabell som ikke henter data fra Tempus, kopieres innhold (formler og tekst) fra første linje til påfølgende linjer.
 • Faktura/EHF: øreavrunding for mva kunne bli feil, f.eks. på ordre med mange prislinjer.

1.16.1.424

27.02.2020

 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å endre farger i fargekoding av sjåførens svar (bekreftet/avslått) via sysparam ResponseColor. Endret i 1.16.1.426
 • Gantt/Ordre/Kjøreliste: fjerning av koblet fast sjåfør/buss styres nå via sysparam ResourceResetRule (0=aldri erstatt, 1=spør, 2=alltid erstatt).
 • Priskalkulator-grensesnitt: mulighet for å sette aktivitetstype.
 • Priskalkulator-grensesnitt: korrigert passeringstider som ikke tok høyde for utkjøringstid.
 • Priskalkulator-grensesnitt: rettet uttak garasje-tid på opprettet aktivitet.
 • Priskalkulator-grensesnitt: fikset avrunding når bussens minstepris benyttes.
 • Priskalkulator-grensesnitt: lagt til logging av prisoppslag via api.
 • Ordre: lagt til mulighet for å vise selger i ordrehodet via sysparam SellerInHeading.
 • Ordre: vis kontaktpersonens mobiltelefon & epost-adresse i dropdown-felt.
 • Excel-import: bedre feilmeldinger og feilhåndtering.
 • Kreditnotaer: fikset sjekk når man endrer en prislinje til en kansellert aktivitet, slik at man kan endre pris på prislinjer i kreditnotaen.
 • Prislinjer: lagt til frie felter. Disse synkroniseres mellom aktiviteter og prislinjer for prislinjer som hører til aktiviteter.

1.16.1.425

04.03.2020

 • Excel-import viste ikke feilmeldinger for ugyldige data, f.eks. start-tid må være før slutt-tid.
 • Faktura: EHF3-eksporten tillot alle mime-typer som var gyldige i EHF2, i stedet for kun å tillate csv/pdf/png/jpeg.
 • Faktura: EHF3-fakturaer har ikke øreavrunding, men øreavrunding var fylt ut i PDF-versjonen som følger med i EHF-filen.

1.16.1.426

12.03.2020

 • SMS: fikset feilmelding som kom rett etter at en SMS hadde blitt sendt.
 • Gantt: når man opprettet en aktivitet rett fra gantt fikk man en feilmelding.
 • Ordre: lagt til mulighet for å søke etter ordre/aktivitet (eks. 1234/12) fra søkefeltet i ordrevinduet.
 • Wordmaler: lagt til mulighet for å formatere datoer med stor første bokstav i hvert ord, ved å sette første tegn i format-streng til "C".
 • Kunde: foreslå å sette betalingsmåte til faktura via epost, når man setter faktura epost-adresse.
 • Faktura: sett rett mime-type for ekstra vedlegg som hentes fra fil.
 • Fargekoding av sjåførens svar: flyttet fra systemparametre til egen tabell.
 • Gantt: Lagt til mulighet for å fargekode aktiviteter ihht ResponseState (tilsvarende fargekoding i kjøreliste). Aktiveres ved å sette GanttActColorType = 2. Aktiviteter som ikke får fargekode fra sjåførportal status fargekodes ihht. ordrestatus.
 • Kunde: poststed ble ikke oppdatert fra postnr. hvis man trykket lagre uten å gå ut av postnr.-feltet.
 • Kunde/leverandør: endret beskrivelse av Fax og Telex-felter til "Telefon 3" og "Telefon 4".
 • Excel-import: lagt til ekstra håndtering av sann/usann-felter slik at disse forhåpentligvis importeres rett.

1.17

1.17.1.427

28.05.2020

 • Outlook: endret tillatte mapper fra alle fellesmapper til en brukerdefinerbar liste over mailbokser.
 • Kalender: endret datofelter til å vise helligdager.
 • Fjernet følgende moduler som ikke lenger er i bruk: booking, godsview (herunder trasé, rute, produkt o.l.), for- og etterkalkyle, gamle eksportmoduler, gammel rapportgenerator.
 • Wordmaler: fikset spørring som ga group by-feilmelding, introdusert i .426.
 • Enhetsregisteret: oppslag feilet hvis man ikke skrev noe i navn-feltet på en ny kunde før man trykket på søk.
 • Kreditnota og kopi av ordre: behold frie prislinjers opprinnelige nummerering.
 • Sjåførportal: fikset feil som oppsto når en sjåfør bekreftet en aktivitet, og det så skjedde en ny endring etter som måtte bekreftes etter mer enn ca 25. dager. Feilen er kun fikset for MSSQL versjon 2016 og nyere, eldre versjoner vil fremdeles gi feil.
 • Hendelser: skrudd av mulighet for å bla med mushjulet i elementer i en rullegardin i celler, slik at man unngår å endre verdier når man egentlig vil bla i tabellen.
 • Hendelser: aktiviteter viste beskrivelsesfeltet i tabellvisning, selv om dette var tomt. Dette gjorde det vanskelig å se hvilken aktivitet en heldense hørte til. Endret visning til å vise teksten som ville blitt vist i prislinjen (som standard "dato fra - til").
 • Maler: i oppsett viste status-listen et tomt element istedenfor status Tilbud.
 • Kjøretøyregister: støtte for nytt API.
 • Kjøreliste: endret til ny type tabellvisning.
 • Kopiering av ordre: lagt til mulighet for å kopiere en aktivitets hendelser, forutsatt at man ikke samtidig kopierer busser eller sjåfører.

1.17.1.428

14.07.2020

 • Kjøreliste: fikset feilmelding felt "j" kan ikke endres.
 • Ordrebekreftelse, kjøreliste etc. viste ikke rett firmainfo når en avdeling var koblet mot et firma.
 • Tabeller: sorter på synlig tekst i feltet istedenfor intern id for lookup-felter.
 • Gantt: lagt til mulighet for å gå til sjåfør/buss fra ressurs-tabellen.
 • Kunde: feltene "Telefon 3" og "Telefon 4" viste knapp for tekstmelding selv om sms-utsendelse ikke var tilgjengelig.
 • Hastus: flyttet Hastus-felter (instans,divisjon,garasje,rute) til egen tabell. Lagt til mulighet for å koble aktivitetstyper mot Hastus.

1.17.1.429

09.12.2020

 • Excel-eksport: høyreklikk i en celle som ble redigert ga valget for å eksportere, men eksporten ble ikke utført.
 • Excel-eksport: eksporter synlig tekst i feltet istedenfor intern id for lookup-felter.
 • Kunde: oppslag i enhetsregisteret feilet hvis kundenavnet inneholdt tall.
 • Ordre/aktivitet: byttet tabellvisning til ny type.
 • Ordre/aktivitet og ordre/prislinje: Når en bruker har rettigheter større enn eller lik EditUserRightsNeeded, kan felter på aktivitet og prislinje som ikke påvirker faktura/eksport endres selv om ordren har status fakturaklar eller fakturert.
 • Ordre/prislinje: sjekk gyldig mva-sats mot dagens dato hvis en prislinje ikke har satt dato, slik at ikke alle mva-satser godtas uavhengig av gyldighetsperiode.
 • Ordre/prislinje: nye prislinjer kan få dato fra aktiviteter på ordren. Styres med systemparameter PrislinjeDatoFraAktivitet. 0 => ingen automatisk dato for prislinjer. 1 => dato settes lik tidligste startdato aktivitet (blank hvis ordren ikke har noen aktiviteter), 2 => dato settes lik seneste sluttdato aktivitet (blank hvis ordren ikke har noen aktiviteter).
 • Ordre/aktivitet, kjøreliste: ikke vis feilmelding når start-dato er etter slutt-dato, slik at man kan endre start- og slutt-dato i fritt valgt rekkefølge.
 • Kjøreliste: når man ventet på forhåndsvisning var det mulig å trykke i tabellen. Nå er brukergrensesnittet låst (feil introdusert i .428).
 • Kjøreliste: funksjonene "Send til avdeling (email)" og "Send til avdeling (én mottager)" tok ikke hensyn til sorteringsrekkefølgen i tabellvisningen.
 • Kartvindu: når man endret størrelse på vinduet flyttet ikke knappene seg tilsvarende.

1.17.1.430

10.12.2020

 • Fjernet referanser til gamle tabeller i eksportmodulene. Disse ga feilmelding når man tok en eksport fra en Tempus-database opprettet i versjon 1.17 eller nyere.

1.17.1.431

15.12.2020

 • Ordre/aktivitet: i ny tabellvisning kunne man ikke legge til nye steder.
 • Ordre/aktivitet: sletting av aktiviteter feilet når det var sendt et sms-varsel til sjåføren.
 • Wordmaler: mulighet for å sende PDF-versjon som vedlegg når mailen inneholder tilbudet/ordrebekreftelsen. Tidligere var dette enten/eller.
 • Søkevindu/kontaktperson: lagt til feltet innkjøpskode.
 • Kjøreordre/kjøreliste: lagt til felter for kontaktperson i buss på ordre- og aktivitetsnivå.

1.17.1.432

20.01.2021

 • Gantt: lagt til mulighet for å spesifisere fargekode fremmøte kunde (sysparam GanttDefaultPreStartColor) og fargekode retur garasje (sysparam GanttReturnGarageColor)
 • Ordre: høyreklikk popup-meny er nå også tilgjengelig via menypunkt "Ordre"
 • Wordmaler: send til Word åpnet en tom mail etter at dokumentet var generert, uavhengig av om man valgte send til epost eller ikke (feil introdusert i .431)
 • Tilbud: lagt til mulighet for å sette tilbud gyldig til når man sender en wordmal for en ordre med status tilbud. Styres via sysparam DefaultTilbudGyldighet (antall dager, 0=deaktivert, 14=tilbud gyldig til dagens dato + 14 dager).
 • Steder: lagt til mulighet for å sette (Lat,Lon).
 • Kreditering: aktiviteter på kreditnotaen får nå km.-stand samt rapporterte data fra sjåførportalen.
 • Kunde/leverandør/firmaopplysninger: land-feltene er endret fra fritekst-felt til forhåndsdefinerte lister.
 • Sted: lagt til postnummer, poststed og land som egne felter. "Navn"-feltet har endret navn til "Adresse".
 • Adresse-felter: lagt til mulighet for å hente gateadresser (forslagsliste/autocomplete/type-ahead) og posisjon via Kartverket (for adresser i Norge) og MapBox (internasjonalt, krever egen api-nøkkel og lisens). Forslagslisten fra MapBox er oppad begrenset til 10 elementer. Hvis det finnes mer enn 10 treff i et land, kan man f.eks. skrive postnummer i feltet for ytterligere filtrering.
 • Sjåførportal: kontaktperson-feltet viste alltid kontaktperson på ordre. Oppdatert dette slik at det vises turdeltager fra aktivitet/ordre hvis en av disse er fylt ut.
 • Databasetilkobling: lagt til mulighet for å benytte Windows-autentisering mot database istedenfor SQL server autentisering. Styres via ini-innstillinger

1.17.1.433

26.01.2021

 • Opprettelse av kunde og leverandør kunne gi feilmelding (feil introdusert i .432)
 • Ordre/aktivitet: dobbeltdisponeringssjekk for sjåfør og buss feilet når man disponerte sjåfør eller buss når aktiviteten ble opprettet.
 • Ordre/aktivitet: validering av retur garasje behandlet feltet som fremmøte kunde (introdusert i .431)
 • Uttak/retur-tid: Lagt til mulighet for å styre om uttak og retur overskrives av stedets fremkjøringstid. Dette styres via sysparam GarageTimeReplaceRule (0=hvis feltet allerede har en verdi er null, får man spørsmål om man vil sette ny verdi, 1=spør alltid om man vil sette ny verdi, 2=aldri sett ny verdi, 3=alltid sett ny verdi)

1.17.1.434

27.01.2021

 • Dobbeltdisponeringssjekk av buss/sjåfør feilet hvis start- eller slutt-tid ikke var fylt ut.
 • Wordrapporter: lagt til mulighet for å lage lenker. URL hentes fra [feltnavn]URL. For eksempel for feltet FraSted vil URL hentes fra feltet FraStedURL (hvis dette feltet finnes).

1.17.1.435

01.02.2021

 • Kreditering: kansellering av aktiviteter ved kreditering kunne gi feilmelding.
 • Ordre/aktivitet: fjernet man innholdet i Pax-feltet etter at det var fylt ut, fikk man en feilmelding om at verdien måtte være et tall.

1.17.1.436

02.02.2021

 • Sjåførportal: feltet for til-sted viste ikke all informasjon - det skal inneholde "gateadresse, postnummer poststed, land", tilsvarene innhold i fra-sted.

1.17.1.437

10.02.2021

 • Kjøreliste: lagt til informasjon i statuslinjen om brukeren som opprettet, sist skrev ut eller kvitterte en aktivitet.
 • Kjøreliste: felter som ikke kan endres, kan man nå markere og velge innholdet i, slik at dette f.eks. kan kopieres.
 • Ordre/aktivitet: lagt til informasjon i statuslinjen om brukeren som opprettet, og sist endret en aktkvitet.
 • Ordre/aktivitet: oppslag/søk i valgt celle ved å trykke enter, virket kun når man holdt på å redigere innholdet. Endret slik at det virker på samme måte som i den gamle typen tabellvisning.
 • Delt innstilling for rettigheter for lagring av tabelloppsett i to: MinEndreProfilOppsettRettighet styrer fremdeles påkrevd rettighetsnivå for å kunne lagre. Ny innstilling MinVelgeProfilRettighet styrer om man kan velge en annen profil når man starter Tempus.

1.17.1.438

10.02.2021

 • Ordre/aktivitet: aktivitetstype (kjøretype) forslagsliste ble ikke filtrért ut fra start- og slutt-dato på aktiviteten, så forslagslisten kunne inneholde f.eks. mva-satser man kunne velge, men ikke lagre.

1.17.1.439

11.02.2021

 • Ordre/aktivitet: sett fokus på start-kolonnen når man legger til en ny aktivitet. Kan endres via sysparam OrdActGridFocusedColumnAfterInsert.
 • Ordre/aktivitet: slutt-dato ble ikke forhåndsutfylt med rett info (fra sysparam ActStopDateOffset).

1.17.1.440

16.02.2021

 • Wordmaler kan nå sendes til Outlook fra Verktøy->Søk/Rapporter når man bruker Outlook Automation.
 • Kjøreliste: Avdelingsfilter valg virket ikke. Feilen har sannsynligvis oppstått ifm. bytte til ny type tabellvisning.

1.17.1.441

18.02.2021

 • Tilbud/ordrebekreftelse: hent antall kredittdager fra fakturamottager (dvs. fra koblet fakturakunde). Hvis fakturamottager ikke er satt, brukes antall kredittdager fra kunden (som tidligere).
 • Ordre: lag returaktivitet setter nå uttak garasje og retur garasje) lik originalens retur garasje og uttak garasje (feltene byttes om, tilsvarende start- og slutt-sted).
 • Faktura: modulen startet kun hvis man hadde installert SQL Server klient versjon 2005, 2008 eller 2012, selv om den benyttet en evt. nyere installert versjon (2016, 2017).

1.17.1.442

12.04.2021

 • Kunde: søk i enhetsregisteret feilet.
 • Ordre/aktivitet: ved endring av start-dato til en tidligere dato foreslo Tempus å endre slutt-dato tilsvarende antall dager fremover i tid istedenfor bakover i tid.

1.17.1.443

29.04.2021

 • Aktiviteter: repetering kunne gi feil start/sluttdato.

1.18

Viktig! På grunn av endringer i databasestruktur kan man ikke kjøre eldre Tempus-versjoner mot en database som er oppdatert til 1.18.

1.18.1.444

31.08.2021

 • Firmaopplysninger: lagt til felter for postnr/poststed/land
 • Oppdatert sjekk for MSSQL klient-versjon. Minstekrav er 2008 eller nyere, anbefalt er ODBC Driver 17 for SQL Server.
 • Søkefelt/-vindu: hvis man skrev en dato i fra- eller til-dato og trykket hurtigtast for søk, brukte ikke søket den nye verdi.

1.18.1.445

06.09.2021

 • Kjøreliste og gantt: lagt til mulighet for å fjerne avhukede/markerte avdelinger.
 • Kjøreliste og ordre/aktivitet: fikset feil som kunne oppstå ved validering av start- og slutt-tidspunkt.
 • Ordre: ved kopiering av ordre ble ikke prislinjer oppdatert automatisk, man måtte trykke på oppfrisk-knappen for å se prislinjene som ble kopiert.

1.18.1.446

06.01.2022

 • Ordre/tilbud: når man sendte et tilbud ble foreslått gyldighetsperiode for tilbudet beregnet ut fra dagens dato, ikke startdato for første aktivitet.
 • Kjøreliste: avhukingsboks "Turer som starter i tidsrom" virket ikke.
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å fargekode ordrestatus kolonne tilsvarende status fargekoding i gantt.
 • Kjøreliste, gantt: automatisk oppfrisking tar nå hensyn til om man holder på å redigere/disponere, og utsetter oppfrisking til en liten stund etter man har lagret.
 • Gantt: rullefelt er nå alltid synlig, for å unngå feil som oppsto når man endret høyde/bredde på vinduet.
 • Gantt: raskere opptegning/oppfrisking av vindu.
 • Kjøreliste: lagt til egne knapper for skriv ut / kombinert utskrift / gruppert utskrift.
 • Kjøreliste/gantt: endret ordre- og aktivitetstatus filter fra liste til liste med avhukingsbokser, slik at man enklere kan se og velge status.
 • Oppdatert ordre/aktivitet/prislinje før man redigerer, hvis denne er endret mellom man hentet data og når man begynner å redigere.
 • Buss: lagt til mulighet for å registrere hvilken garasje en buss hører til i en gitt periode.
 • Priskalkulator: lagt til innstilling for å ikke beregne uttak/retur garasje, beregne uttak/retur til nærmeste garasje, eller kun beregne retur til kundens startsted.
 • Sjåførportal/kontaktperson pålogging: sorter roller alfabetisk.
 • Hendelser: raskere søk/oppdatering av listen.
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å sende wordmaler. Siden wordmaler er på ordrenivå og ikke aktivitetsnivå, lages det én (og bare én) mal per ordre som har markerte aktiviteter, uavhengig av om man velger én eller mange aktiviteter fra en ordre.
 • Kundeportal: lagt til innstillinger for url og epost-innhold for passord reset.

1.18.1.447

20.04.2022

 • Kjøreliste/wordmaler: avbryt generering av påfølgende maler når det oppstår en feil.
 • Ordrekopiering: fikset feil når man kopier en ordre som kommer fra eksternt system/bestillingsskjema.
 • Priskalkulator/bompenger: bedre beregning av bompenger. Tidligere ble det bl.a. kun beregnet maks én passering per bomstasjon, nå legges det også til bompenger for returtrasé.
 • Priskalkulator: når man åpnet vinduet ble det ikke valgt rett busstype ihht. antall pax.
 • Priskalkulator: lagt til pris ink. mva. for bompenger
 • Priskalkulator: når km eller timer på en aktivitet ikke var fylt ut, viste ikke priskalkulatoren noe i feltene for totalt antall km eller timer.
 • Statistikk, aktiviteter: lagt til felt for ordrereferanse.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: lagt til mulighet for å fjerne tabeller som ikke får data, f.eks. prislinjer-tabellen når ordren ikke har noen frie prislinjer. Styres via sysparam WordTemplateDeleteEmptyTables (0 = tomme tabeller beholdes, 1 = tomme tabeller sletts).
 • Tilbud/ordrebekreftelse: fikset feil hvor man ikke kunne ha '&' i en lenke som ble lagd i en spørring.
 • Gantt: lagt til felter for sjåførens faste buss, og bussens faste sjåfør.
 • Gantt: søkeperiode tar nå hensyn til uttak-, fremmøte- og retur-tider, istedenfor kun kundens start- og slutt-tid.
 • Gantt: lagt til filter-mulighet for buss- og sjåførkategori.
 • Ordre: navigér til første / siste rad sorterer nå på opprettet dato istedenfor ordrenummer.
 • Ordre/aktivitet: returaktivitet tar hensyn til uttak-/fremmøte-/retur-tid.
 • Ordre/aktivitet: fikset feilmelding som kunne dukke opp når man høyreklikket i aktivitetstabellen på en ordre som ikke hadde noen aktiviteter.
 • Ordre/aktivitet: lagt til mulighet for å splitte en aktivitet i flere mindre turer basert på et klokkeslett. Brukes typisk for å dele én enkelt aktivitet som går over mange dager (flerdagstur) i individuelle aktiviteter per dag.
 • Ordre/prislinje: rabattlinjens tekstfelt inneholder nå også rabattsats i prosent.
 • Ordre, kjøreliste: lagt til felt som viser om en aktivitet har registrert et avvik.
 • Ordre, kjøreliste: vis ikon i start- og slutt-datofelt hvis dagen er en helligdag.
 • Ordre, kjøreliste: vis hint med klokkeslett for uttak-, fremmøte- og retur-tid.
 • Ordre, kjøreliste: status-felt på en aktivitet viste intern id istedenfor beskrivelse i tabellen. Lagt til filtrering slik at kun statuser som kan velges på aktiviteten er synlige.
 • Ordre, kjøreliste: lagt til mulighet for å ha linjeskift i aktivitetens beskrivelsesfelt. Styres via sysparam ActivityDescriptionMultiLine (0=alt på én linje, 1=flere linjer / kan ha linjeskift).
 • Kjøreliste: lagt til kolonner for bussens og sjåførens kategori.
 • Hendelser: raskere oppslag.
 • Hendelser: når forhåndsvisning er aktivert, oppdateres innholdet i forhåndsvisning-vinduet løpende istedenfor å skjules når man navigerer til en annen hendelse.
 • Ordrehistorikk/endringslogg: raskere oppslag.
 • Kunde: lagt til felt for å sende fakturakopi til bestiller (kontaktperson). Kun tilgjengelig når kunden har betalingsmåte Faktura/PDF. Hvis det ikke er valgt en bestiller på ordren sendes ikke fakturakopi. Hvis det er valgt bestiller men denne ikke har registrert epost-adresse får man en feilmelding under fakturering.
 • Kunde: knapp for "Nytt tilbud" tok ikke hensyn til sysparam MinOpprettOrdreRettighet.
 • Sjåfør: lagt til forslagsliste for adressefeltet.
 • Standardressurser: lagt til mulighet for å se felt for standard buss/sjåfør uten at de disponeres automatisk, via sysparam StandardResourcesVisible.
 • Aktivitet status: endret til å benytte egen tabell for aktivitet status, slik at status blir 'Sjåfør ferdig rapportert' istedenfor 'Fakturaklar' når sjåfør har avsluttet oppdrag i sjåførportalen.
 • Sjåfør- og buss-historikk: felter for ordrestatus og aktivitet status viser nå navn på status istedenfor intern id.

1.18.1.448

27.04.2022

 • Lag retur-aktivitet feilet hvis uttak eller retur garasje ikke var fylt ut.
 • Kjøreliste: aktivitet status filter viste gammel liste over statusbeskrivelser.
 • Kjøreliste: dropdown-felt for aktivitet status filtrerte ikke vekk status kansellert.
 • Ordre/aktivitet: menypunkt for å splitte aktivitet var synlig selv om ordren ikke kunne endres
 • Sjåførportal tok ikke hensyn til egendefinerte aktivitet statuser.
 • Ordre/aktivitet, Ordre/prislinje, Kjøreliste: etter endring for støtte av flere linjer i aktivitet beskrivelse virket ikke pil opp og pil ned i tekstfelter for navigasjon til forrige/neste linje.
 • Ordre/aktivitet, Ordre/prislinje, Kjøreliste: lagt til hint og ikon for kolonner med tekst som går over flere linjer.


1.18.1.449

28.04.2022

 • Gantt: endret buss og sjåfør filter fra å låse elementer til å filtrere vekk busser og sjåfører.
 • Kjøreliste: filter for aktivitet status filtrerte ikke statuser korrekt.

1.18.1.450

05.05.2022

 • Splitting av aktiviteter: bruk egen innstilling for standard tidspunkt for splitting, sysparam ActivitySplitTime.
 • Splitting av aktiviteter: fordel kalkulert km og timer over aktivitetene.
 • Ordre/aktivitet: lagt til kolonner for buss- og sjåførkategori.
 • Statistikk: lagt til mulighet for å gruppere på ordrens prosjekt.

1.18.1.451

19.05.2022

 • Ordre/aktiviteter: repetering av aktiviteter kunne gi feilmelding når man valgte å kopiere buss og/eller sjåfør.

1.18.1.452

20.06.2022

 • Faktura/EHF: endret BuyerReference til å inneholde kontaktpersonens innkjøpskode, istedenfor ordrereferanse, som også logger i OrderReference/ID
 • Ordre/aktivitet: splitte aktivitet har nå kun uttak garasje / fremmøte kunde på første aktivitet, og retur garasje kun på siste aktivitet.
 • Kjøreliste viste ikke lenger memo hint etter hint endring i 1.18.1.447
 • Hendelser viste feilmelding når man forhåndsviste en lagret hendelse, og så forsøkte å huke av for "Til sjåfør".
 • Ordreimport fra api: lagt til import av prislinjer.
 • Ordreimport fra api: fokusert ordre/aktivitet/prislinje beholder fokus når man oppdaterer tabellen.
 • Priskalkulator: sorter busstyper på 1) antall seter 2) pris per time 3) pris per km 4) busstype beskrivelse, slik at man som standard velger den minste/billigste.
 • Gantt: løst feil som kan oppstå når man åpner gantt første gang på en skjerm med 125%/150%/200% skalering.

1.18.1.453

05.07.2022

 • Ordre og kjøreliste: hint-vindu for memofelt var for lite til å vise teksten.

1.18.1.454

19.09.2022

 • Ordre/aktivitet: når man disponerte buss/sjåfør ble ikke kundens tidsbegrensede egenskaper (krav) sjekket.
 • Ordre/aktivitet og ordre/prislinje: fikset feil som kunne oppstå under innlesing av tabelloppsett.
 • Ordre/prislinje: lagt til mulighet for å se og endre hvilken aktivitet en fri prislinje hører til.
 • Kjøreliste: når man fjernet en buss/sjåfør med en koblet standardressurs, ble man ikke spurt om å fjerne standardressursen.
 • Wordmaler, tilbud: ikke foreslå ny tilbud gyldig til dato når foreslått ny dato er lik eksisterende gyldighetsdato.
 • Oppsett/wordmaler: lagt til knapp for å redigere mal.

1.18.1.455

25.10.2022

 • Ordreimport fra api: importér ordre-knapp importerer nå også alle tilhørende aktiviteter og prislinjer.
 • Kopiering, repetering og splitting av aktiviteter, samt kopiering av ordre, kopierer nå også buss- og sjåførkrav.
 • Hendelser: åpne bilder i eget vindu når man trykker på åpne dokument-knappen.
 • Ordre- og aktivitet kopiering/repetering: lagt til mulighet for å kopiere hendelser når man kopierer buss og/eller sjåfør.
 • Ordre: lagt til mulighet for å sjekke om 1) kunde, 2) kundens kontaktperson, 3) kundens kontaktperson i buss, har fylt ut nødvendige felter ihht. sysparam 1) ReqFieldsCustOrderPerform 2&3) ReqFieldsCustContOrderPerform, før man kan endre ordrestatus fra en status som ikke skal utføres, til en status som har skal utføres, f.eks. "Tilbud" til "Ordre".
 • Ordre/aktivitet: fikset feilmelding under oppstart når man har lagret ordre tabelloppsett med egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Ordre statusendring: sjekk for påkrevd utfylte felter for kunde, når man endrer status fra til "skal utføres": når kunden er koblet mot en fakturamottager er sjekkes nå påkrevd utfylte felter for fakturamottageren.
 • Kunde: land ble ikke forhåndsutfylt når man opprettet en ny kunde.
 • Favorittkunde-knapp: når man trykker på knappen åpnes nå dropdown-menyen, slik at man ikke trenger å trykke på den lille dropdown-pilen.
 • Kjøreliste automatisk oppdatering: lagt til systemparameter AutoRefreshActListDefaultEnabled som styrer om automatisk oppfrisking av kjørelisten er på som standard.

1.18.1.456

4.11.2022

 • Brukere: lagt til felt for ansattnummer.
 • Gantt: mer enn 64 buss- eller sjåfør-kategorier ga feilmelding.
 • Sletting av sted/buss/sjåfør/kunder/leverandør: oppdatert tabeller som må kobles om, slik at man ikke blir hindret fra å slette sjåfører som har mottatt pushvarsler el.l.

1.18.1.457

3.1.2023

 • Kunde/kredittsjekk: lagt til knapp med link til Bisnode RiskGuardian. Styres via systemparameter BisnodeRiskGuardianURL
 • Kunde: lagt til felt i regnskapsfliken for kundens standard aktivitetstype.
 • Kunde: ordre som opprettes fra kundevinduet tar nå hensyn til systemparameter OrdreAktivitetsTypeFraKunde.
 • Priskalkulator: når man valgte uttak- og retur-garasje tok priskalkulatoren kun hensyn til uttaksgarasje.
 • Wordmaler: lenker introdusert i versjon 1.17.1.434 virket kun i tabeller. Nå kan man benytte lenger også i resten av dokumentet.

1.18.1.458

24.1.2023

 • Traséberegning: bruk Bing Maps' lastebil api istedenfor personbil.
 • Priskalkulator: kalenderbaser påslag kan nå defineres fra systemoppsett.
 • Priskalkulator: lagt til 45 minutters pause for sjåfør på turer som varer mer enn 4.5 timer.

1.18.1.459

20.2.2023

 • Wordmaler: støtte for å ha malfiler liggende på en webserver (typisk Sharepoint).
 • SMS: sms-utsendelse støttet ikke utenlandske telefonnummer (prefix +landkode, f.eks. +46).

1.18.1.460

30.5.2023

 • Faktura: lagt til mulighet for å skjule prislinjer uten pris på faktura (pdf/print) og i EHF. Styres via sysparam FakturaSkjulPrislinjerUtenPris.
 • Ordre kopiering: når man kopierte en ordre med status tilbud, fikk kopien status ordre, istedenfor å beholde ordrestatus tilbud.
 • Ordre kopiering: ikke ta med "tilbud gyldig til dato"-feltet, da innholdet i dette feltet kun gir mening for det opprinnelige tilbudet.
 • Wordmaler, tilbud/ordrebekreftelse: når man aktiverte sletting av tomme tabeller (introdusert i 1.18.1.447) kunne innhold i tabell forskyves fra/til neste tabell.
 • Priskalkulator: sesongpåslag kroneverdi i Tempus ble beregnet feil, men var korrekt i API.
 • Priskalkulator: lagt til innstilling for øvre grense for varighet på tur (typisk 9 timer).
 • Priskalkulator, traséberegning: løst feil som kunne oppstå når turen inneholdt en fergepassering.
 • Kredittsjekk: kjør kredittsjekk når tilbud/ordre opprettes fra kundevindu->kontaktperson.
 • Ordreimport fra api: aktiviteter som kun har fylt ut kortnavn eller kun fullt navn håndteres nå korrekt.
 • Ordreimport fra api: kjør kredittsjekk av kunde før import. Merk at dette kun sjekker eksisterende åpne poster i Tempus, ikke verdien av ny ordre som importeres.

1.18.1.461

31.5.2023

 • Wordmaler, tilbud/ordrebekreftelse: løst feil introdusert i 1.18.1.460 som kunne gjøre at innhold i tabeller ikke ble fylt ut.

1.18.1.462

31.5.2023

 • Kundespesifikke eksportendringer

1.18.1.463

2.6.2023

 • Eksport til Excel stoppet på første dato/klokkeslett-felt.

1.18.1.464

22.6.2023

 • Priskalkulator, prisberegning tok ikke korrekt høyde for sesongpris/faktor. Kostpris ble benyttet i videre utregninger for pris til kunde istedenfor sesongjustert pris.
 • Ordrevindu: kunde ordrehistorikk ga feilmelding når periodiseringsdato for en ordre var ugyldig.
 • Søkevinduer: når avdelingsgruppe tilgangsstyring var aktiv, men en bruker ikke hadde definert "Avdelingsgruppe som er valgt som standard", viste ikke søkevinduet noen resultatet før man valgte avdelinger.
 • Gantt: Når "Bekreft endringer" var aktiv og man markerte og disponerte flere aktiviteter samtidig, måtte man bekrefte hver enkelt aktivitet. Endret slik at man kun får bekreftelsesdialogen én gang.

1.18.1.465

29.6.2023

 • Løst feil hvor "Opprettet av bruker" / "Sist endret av bruker"-feltene i bunnen av de fleste vinduene i Tempus ikke kunne trykkes på for å vise detaljer om brukeren.
 • Ordre: kopier/flytt ordre fra hovedmeny i ordrevinduet virket ikke.
 • Ordre: lagt til prosjekt som felt man kan søke i i søkevinduet.
 • Kjøreliste: lagt til felter for "Pris eks. mva." og "Pris ink. mva."
 • Statistikk: lagt til kundenummer som felt man kan gruppere på.

1.18.1.466

23.8.2023

 • Gantt: "Bekreft endringer"-feilretting i .464 var ikke komplett.

1.18.1.467

29.9.2023

 • Wordmaler: Forsøkt å løse feilen "Du har valgt å lagre denne nettsiden med korte filnavn. Navnet må inneholde åtte tegn eller mindre.".
 • Ordre: Lagt til mulighet for å sende Wordmal med betalingslink til tredjeparts betalingsløsning.

1.18.1.468

9.10.2023

 • Tredjeparts betaling: endret utsendelse av Wordmal slik at denne lager fakturanummer som en del av utsendelsen, og er tilgjengelig for alle ordrestatuser unntatt fakturert og kansellert.

1.18.1.469

10.10.2023

 • Tredjeparts betaling: endret til å være mer lik vanlig fakturering, slik at periodiseringsdato, forfallsdato osv. settes når man sender betalingslink.

1.18.1.470

10.11.2023

 • Eksport til regnskap: støtte for å lagre eksportfiler til S3.
 • Statistikk: lagt til mulighet for å gruppere på selger, ordre opprettet av bruker, og ordre sist endret av bruker.
 • Faktura/EHF: Oppdatert AccountingCustomerParty og AccountingSupplierParty til å benytte Name istedenfor gamle ID-, FirstName- og LastName-felter.
 • Faktura/EHF: Lagre ordrenummer i OrderReference/SalesOrderID istedenfor i OrderReference/ID.
 • Faktura/EHF: Lagre ordrereferanse i OrderReference/ID istedenfor i AccountingCustomerParty/Party/ID.
 • Faktura/EHF: Fjernet felter fra EHF2/3 som ikke lenger skal være med ihht. Peppol BIS Billing 3.0-standarden.

1.18.1.471

10.01.2024

 • Ordre-, aktivitet- og prislinje endringslogg virker nå med Azure SQL databaser. Merk: DataGrafikk tester ikke Tempus mot Azure SQL, eventuell bruk av denne skjer på egen risiko.
 • Aktivitet uttak garasje, fremmøte kunde og retur garasje: lagt til grense for gyldige verdier på databasenivå slik at disse må være mellom 0 og 8640 minutter (6 døgn), for å unngå innstasting av data som åpenbart er feil.
 • Endret feltlengde for organisasjonsnummer for kunder og leverandører til 32 tegn.

1.18.1.472

12.02.2022

 • Ordre/aktivitet: lagt til forhåndsdefinerte tekster for aktivitet beskrivelse, tilsvarende forhåndsdefinerte tekster for prislinje tekster.
 • Priskalkulator/traséberegning: lagt til mulighet for å slå sammen bompenger til én prislinje. Aktiveres med sysparam CombineTollRoadPriceLines=1
 • Tredjeparts betaling: opprett bruker for kontaktperson på ordren automatisk hvis den ikke finnes.
 • Tredjeparts betaling: sett betalingsmåte=forhåndsbetaling hvis denne er null
 • Aktiviteter: oppdater uttak garasje når man endrer fremmøte kunde.
 • Priskalkulator/traséberegning: lagt til mulighet for å lagre bilde av trasé og trasébeskrivelse som hendelse til sjåfør. Aktiveres via sysparam PriceCalculatorSaveRouteInfoAsAttachmentForDriver=1. Merk at det legges til en ny hendelse hver gang man beregner trasé.
 • Kjøreliste: Lagt til mulighet for å sende fastreport-baserte rapporter som html epost.
 • Kjøreliste: Lagt til mulighet for å sende rapporter til kundens kontaktperson.
 • SMS-varsling: fikset feil hvor tiden sjåføren må bekrefte innen er basert på start-tidspunkt istedenfor uttak- og/eller fremmøte-tid.
 • Kartvinduer: bruk første garasje som senterpunkt for kartet.