Tempus:Endringslogg: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
(1.14.2.367)
Linje 314: Linje 314:


== 1.14.2.366 ==
== 1.14.2.366 ==
*Synkronisering av felter fra prislinjer til aktiviteter oppdaterte aktivitetens dato. Datofeltet er nå en enveis oppdatering fra aktivitet til prislinje.


== 1.14.2.367 ==
== 1.14.2.367 ==

Revisjonen fra 16. des. 2016 kl. 11:241.11

1.11.2.312

  • Avansert søk etter kontaktpersoner
  • Avansert søk kjøretøy: lagt til mulighet for å filtrere på antall seter
  • Korrekt filtrering av sjåfør ansatt/sluttet og kjøretøy kjøpt/solgt dato
  • Søke-/filtreringsmulighet i standardregistre


  • Kopiering
    • Kopiering av ordre: mulighet for å kopiere kun deler av en ordre
    • Mulighet for å kopiere ordre bakover i tid (i forhold til startdato på ordren)
    • Repetering av ordre feilet hvis man hadde prislinjer uten dato
    • De forskjellige ordre- og aktivitetskopieringsvinduene har blitt mer lik hverandre (f.eks. konsekvent valg av hvilke felter som skal kopieres)


  • Visningsendringer
    • Belastningsprofil-vinduet er erstattet med en helt ny visning
    • Statistikkvinduet har fått et ansiktsløft
    • Ny standard font: Segoe UI, ihht. Windows UI design guidelines


  • Andre endringer:
    • Mulighet for å kreve at spesifikke felter er fylt ut for sjåfør, kjøretøy, kunde, leverandør og sted
    • Kortnavn for steder økt til 50 tegn
    • En ordre kan nå arve betalingstype fra kunden
    • Dobbeltdisponeringssjekk viste noen ganger flere bekreftelsesmeldinger for samme endring
    • Kvittering- og skrevet ut-flaggene blir nå korrekt satt både i ordrevindu og kjøreliste


  • Ny modul: QuestBack-kobling for invitasjon av kontaktperson til undersøkelser etter aktivitetens slutt

1.12

1.12.1.313-315

  • Ny modul: Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner (via Webus)
  • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
    • Tilgangsstyring via Windows grupper / Active Directory
    • Tidsbegrensede egenskaper
    • Sende Wordmaler til mail (Outlook)
    • Kalender (helligdager)

1.12.1.316-318

  • Oppdatert standard maler (kjøreordre, kjøreliste etc.)
  • Følgende moduler er ikke lenger lisensbelagt, og er alltid tilgjengelige
    • Endring av innebygde rapporter (kjøreordre, kjøreliste etc.)

1.12.1.319

  • Forbedret støtte for nye Office-versjoner
  • Korrigert import av endringer ved overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner
  • Støtte for high dpi-skjermer - "Gjør tekst og andre elementer større eller mindre"-funksjonen i Windows
  • Korrigert posisjonering, høyde og bredde av elementer i en del vinduer når de endrer størrelse

1.13

1.13.1.320

  • Fjernet avhengighet av Borland Database Engine (BDE)
  • Fjernet gammel booking-modul

1.13.1.321-.323

  • SMSVarsling: Lagt til støtte for utsendelse av SMS via PSWinCom
  • Oppdatert Verktøy -> Søk/Rapporter
  • Lagt til mulighet for å spesifisere filtype (f.eks. pdf) når tilbud og bekreftelser sendes via epost
  • Oppdatert standard fakturamal (tok ikke hensyn til std. antall kredittdager, kun kundens kredittdager)
  • Hendelser: raskere å hente listen over kundens hendelser når denne inneholder mange elementer
  • Oppdatert standard rapportmaler ifm. fjerning av BDE

1.13.1.324

  • Endret standard høyde for aktiviteter i gantt ifm. high dpi-endringene (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
  • Lagt til prislinjens dato til listen over felter som ikke kan endres når en prislinje tilhører en aktivitet (påvirker ikke eksisterende installasjoner)
  • Oppdatert standard kjørelistemal til å inneholde sjåførens kode for SMSVarsling
  • I noen tilfeller virket ikke egendefinerte programmer (Verktøy -> Egendefinerte)
  • Verktøy -> Søk/Rapporter: statusfilter virket ikke når man hadde egendefinerte statuser

1.13.1.325

  • Endret måten man velger eksportkatalog på (via eget vindu istedetfor dropdown)
  • Fritekstsøk: vis elementer som begynner med søketeksten før elementer som inneholder søketeksten
  • Endret PDF-generering til å lage PDF/A-filer, slik at fonter vises korrekt på iOS og OSX

1.13.1.326

  • Gantt: ressurskolonnen helt til venstre brukte ikke all tilgjengelig plass hvis teksten var kort (typisk for bussnr.)
  • Gantt: med temaer aktivert i Windows (typisk i 8/8.1) ble mange bakgrunner grå
  • Verktøy -> Søk/Rapporter: fikset Excel-eksport

1.13.1.327

  • Kjøreliste: enkelte operasjoner ga feilmelding om parantes i spørring
  • Gantt: når en aktivitet ble endret av en annen bruker ga ikke gantt en melding om dette - endringen man gjorde ble bare avbrutt uten indikasjon på hvorfor
  • Lagring i kjøreliste og gantt forårsaket en oppdatering i ordrevinduet, uavhengig av om man holdt på å redigere aktiviteten der
  • Ordre/innkjøpsaktiviteter: fikset feil når man gikk ut av datofeltet
  • Eksport: mulighet for å eksportere på nytt når forrige eksport har feilet (automatisk to timer etter start av forrige eksport, ved bekreftelse ti minuter etter)
  • Ordre: erstattet gammelt søkevindu med fritekst/avansert søk tilsvarende sjåfør, kunde etc.
  • Ordre/prislinjer: Avdelingskolonnen viste maks 20 tegn av navnet på avdelingen
  • Gantt: korrigert posisjoneringsfeil av vertikale streker når man hadde få sjåfører eller busser
  • Endret kortnavn og nr. for buss, sjåfør, kunde og leverandør til å måtte være utfylt og unikt

1.13.1.328-.329

  • Kunders og leverandørers webside økt fra 32 til 255 tegn
  • Korrekt bakgrunnsfarge på tekster (viste mørk grå istedetfor lys grå med temaer aktivert)
  • Innkjøpsaktiviteter var ikke sortert
  • Scrolle med musen i elementer i ordrehodet deaktivert. Kan aktiveres med sysparam DisableMouseWheelInOrdHeader=0
  • Kjøreordre til Outlook/avtale feilet hvis kjøreordren var oppdatert til ny rapportgenerator
  • High DPI støtte: høyere oppløsning på ikoner i hovedmeny. Gamle ikoner kan benyttes ved å sette sysparam HighResImages=0

1.13.1.330

  • Raskere første søk i gantt

1.13.1.332

  • Overføring av ordre mellom Tempus-installasjoner satte kontaktperson til "Fornavn Fornavn" istedetfor "Fornavn Etternavn"
  • Ved eksport til Excel ble celleformatering ikke tatt hensyn til når Excel tolket et felt som en dato

1.13.1.333

  • Alle aktiviteter i gantt var gule, istedetfor å fargekodes ihht. status (feil introdusert i .329)

1.13.1.334

  • Eksport til Excel satte feil fargekode-format i norsk Office

1.13.1.335

  • Økt antall tegn i beskrivelse av egendefinerte spørringer fra 32 til 64
  • Lagt til menypunkt for å sende maler som pdf direkte til outlook. Kan deaktiveres med systemparameter WordTemplateToPDF
  • Endret Ordre -> "Åpne fil" til "Tilknyttede filer". Vis søkevindu i explorer hvis katalogen ikke finnes, istedetfor å vise en liste over filene i Tempus.
  • Korrigert feltlenger ved overføring mellom Tempusinstallasjoner

1.13.1.336

  • Kombinert utskrift av kjøreordre via epost feilet for aktiviteter etter en overføring til en annen Tempus-bruker

1.13.1.337

  • Wordmaler (Tilbud/Ordrebekreftelse): man kan nå bruke tabeller til andre ting enn å hente data fra spørringer i Tempus
  • Nye felter i firmaopplysninger: Bank, IBAN, Swift, Vakttelefon, Webside
  • Sending av wordmaler til epost gir ikke lenger en feilmelding hvis ordren er fakturert
  • Lagt til felt for selger på ordren (kun tilgjengelig i tabellvisning)
  • Fikset feil "Control has no parent window" når man prøvde å redigere ordre i tabellvisning
  • Oppdatert Webordre/Ordrebevegelser-vinduet til ny tabellvisning. Lagt til flere felter.
  • Forfallsdato lagres på ordren istedetfor å alltid beregnes ut fra dagens dato & fakturadato. Retter bl.a. feil forfallsdato i eksport når ordren eksporteres en annen annen dag enn den faktureres.

1.13.2.338

  • Bedre filtreringsmuligheter i vinduet Gamle eksporter
  • Fikset feil "List index out of bounds" ved utskrift til frakoblet skriver i kjøreliste
  • Fikset feil "can not perform this action on an empty table" ved overføring av aktviteter til avtaler i Outlook
  • Støtte for nytt grensesnitt i InfoEasy (v3)
  • Bedre filtreringsmuligheter i innkjøpsaktiviteter
  • Korrigert feltlengder for tekstfelter i prislinjer (50/52 til 255 tegn)
  • Endret navn på menypunkt Verktøy -> Fakturer til "Eksport til regnskap"
  • Oppdatert vinduet "Eksport til regnskap"
  • Tekst i mailer fra tilbud/bekreftelse kan styres via sysparam WordTemplate*
  • Tekst i mailer ved avvisning av ordre fra webbestilling kan styres via sysparam WebusDeclinedMail*
  • Ordrevindu "rediger kunde" endret til "gå til kunde"
  • Memofelt #3 på ordre kan vises ved å sette sysparam ExtraOrderMemo=2.

1.13.2.339

  • Ordrens memofelt #3 var ikke skjult når man ikke skulle se ekstra memofelter.

1.13.2.340

  • WebusDeclinedMail innstillingene (fra .338) ble ikke korrekt lest inn.

1.13.2.341

  • Lagt til sysparam GanttActColorType for å bestemme om det er ordrestatus (=1) eller aktivitetstatus (=0) som styrer farge i Gantt.

1.13.2.342

  • Lagt til felter for registrering av uttak, oppmøte og retur i sjåførportalen.
  • Økt feltlenger for navn og kortnavn i de fleste tabellene til 255 / 128 tegn.
  • Import fra Webus tok ikke hensyn til om aktivitetene skulle arve avdeling fra ordren.
  • Lagt til mulighet for å velge standard aktivitetstype (sjekkboks i tabellvisning).
  • Oppdatert EHF-eksport med 10% mva. Merk at all fakturering i 8% må fullføres før man oppgraderer.

1.13.3.343

  • Kunder som ble opprettet fra Webus fikk ikke satt kortnavn.
  • Fikset feilmelding om 'FOREIGN KEY constraint "FK_dg_ord_dg_cont_o_contactid' når man opprettet .ordre fra kundevindu hvor kunden ikke hadde kontaktpersoner.
  • Sjåførportal: nytt felt, (faktisk) diett.
  • Oppdatert Outlook-koblingen for å støtte nye versjoner av Office-pakken.
  • Eksport til Excel av buss- og sjåførhistorikk feilet hvis man bare eksporterte markerte aktiviteter.
  • Kunde: økt antall tegn i land-feltet til 32

1.13.3.344

  • Lagt til mulighet for å overføre kunder fra InfoEasy til Tempus. Styres med sysparam InfoEasyOverforKunderRettighet. Brukere som har høyere rettigheter enn verdien kan overføre kunder. 0=deaktivert.

1.13.3.345

  • Opprette delordre kunne feile med meldingen "Cannot insert the value NULL into column 's_chgid', table 'database.dbo.dg_pric'; column does not allow nulls. INSERT fails."
  • Lagt til fakturakunde-informasjon til tabeller i eksport til regnskap.
  • Ny funksjon: avdelingsgrupper. I søkevinduer, gantt og kjøreliste markeres alle avdelingene som en bruker er koblet mot.
  • Nytt sysparam VisKunEgneAvdelinger. Når denne er 1, skjules alle andre avdelinger i søkevinduer, gantt og kjøreliste. Brukere får kun se ordre hvor en avdeling brukeren er koblet mot er eier av ordren, eller eier aktiviteter eller prislinjer på ordre.
  • Søkevinduer viste avdelinger som var markert som inaktive.

1.13.3.346

  • Søkevinduer: buss og sjåfør viser som standard brukerens egne avdelinger. Kunde, Leverandør etc. viser alle avdelinger.
  • Ved opprettelse av kunder settes kortnavn lik navn hvis kortnavn ikke er utfylt. Tilsvarende settes navn lik kortnavn hvis navn ikke er utfylt.

1.13.3.347

  • Valg av kunde feilet i ordrevinduet hvis kundens navn var mer enn 40 tegn.
  • Nytt systemparameter QuestBackTilNyeKunder styrer om nye kunder får QuestBack-invitasjon som standard.

1.13.3.348

  • Eksport til Excel lagrer til en Excel-fil hvis Excel ikke er installert.

1.13.3.349

  • Standard kjøreliste og fremmøteliste viste fremmøtetid istedetfor starttid
  • Statistikk: eksport til Excel tar hensyn til filter og sorteringsrekkefølge for Aktiviteter og Regnskap
  • Webus: Bruk avdeling fra kunde ihht sysparam OrdreAvdelingFraKunde
  • Webus: Lagt til systemparameter for standard aktivitetstype: DefaultWebusActType
  • Webus: Hent aktivitetstype fra 1) Ordre 2) Kunde 3) sysparam DefaultWebusActType
  • Lagt til nytt felt for å koble en avdeling mot et firma. Settes via dropdown-felt i Verktøy->Standardregistre->Grunnregistre->Avdeling
  • Gantt: Vis aktiviteter hvor sjåfør eller kjøretøy tilhører forskjellig avdeling fra aktiviteten, uavhengig av avdelingsfilter.
  • Gantt: Mulighet for å vise uttak, fremmøte og returtid.
  • Avdelingsgruppper: Vis ordre hvor brukerens avdeling(er) eier en buss eller en sjåfør.

1.13.3.350

  • Støtte for ny InfoEasy-versjon (oppdatert integrasjonsprosedyre)
  • Vis fornuftig melding når Word er opptatt, istedetfor EOleException
  • Søkevinduer lagret ikke kolonneoppsett
  • Vis advarsel før man kansellerer aktiviteter
  • Lagt til menypunkt for å gjenopprette kansellerte aktiviteter
  • Aktiviteter i gantt kan man nå som standard ikke endre start- og slutt-tid på. Kan aktiveres via sysparam.
  • Hint og tabellvisning i gantt viste ikke sjåførens navn
  • Vis feilmelding når man prøver å logge på med ugyldig brukernavn/passord

1.13.3.351-352

  • Mindre databaseendringer
  • Når man fjernet tilhenger fra en aktivitet ble feltet satt til 0 istedetfor NULL

1.13.3.353

  • Gantt: når ingen avdelinger var valgt fikk man feilmelding. Endret slik at ingen avdelinger valgt tilsvarer at alle avdelinger valgt
  • Gantt: fikset hastighet (introdusert i .349)
  • Gantt: for sjåfører ble ingen ledige sjåfører vist hvis det ikke var disponert noen sjåfører i perioden
  • Kjøretøy: registreringsnr.-oppslag brukte ikke rett verdi før man gikk ut av feltet og tilbake igjen
  • Sjåførportal: sjåførens bruker fikk ikke satt for- og etternavn. Rapporter som bruker fullt navn fikk derfor blanke felter for sjåfører
  • Ordre og kjøreliste: oppdatert søkevindu for fra- og tilsted

1.13.3.354

  • Ordre: autocomplete av steder ble feil når man skrev raskt i feltene

1.13.3.355

  • Overføring av aktiviteter mellom Tempus-installasjoner: maks samtidig antall aktiviteter økt fra ca. 285 til ca. 570.
  • Avansert søk: endret slik at søketekst ikke er markert når vinduet åpnes
  • Ordrevindu: søkevindu etter steder bruke autocomplete-teksten som grunnlag istedetfor det man hadde skrevet inn selv

1.13.3.356

  • Gantt viste alltid sjåførens telefon #1, uavhengig av hvilket telefonfelt man ville vise
  • Avansert søk etter steder sorterte på fullt navn istedetfor kortnavn

1.13.3.357

  • Mulighet for å gruppere avdelinger i lister (kjøreliste, gantt, statistikk, eksport til regnskap. Styres med sysparam DepartmentListAsTreeList. Krever lisens for avdelingsgrupper.
  • Kunder/regnskap: lagt til felter for Dim B og Dim D.
  • Statistikk: lagt til Ordrestatus i feltlisten.
  • Statistikk: mulighet for å gruppere på avdelingsgrupper.
  • Webus & kunde kontaktpersoner: nytt felt: kontaktpersonens alternative epostadresse. Tilbud og bekreftelser sendes til kontaktpersonens epostadresse #1. Alternativ epost-adresse (felt #2) legges på kopilisten.
  • Ordre/regnskap: Dim C og Dim D forslagslistene ga feilmelding når man brukte dem.

1.13.3.358

  • Lagt Dim C og Dim D til i ordre endringslogg.
  • Gruppering av avdelinger i lister hang seg opp når man brukte velg egne/velg alle-funksjonen, eller nullstill søkeparametre.

1.14

  • Øreavrunding: runder 0-49 øre ned, 50-99 øre opp. Pris ink. mva og kostpris rundes til to desimaler. Pris eks. mva. og stykkpris (eks. og ink. mva) rundes til fire desimaler.
  • Øreavrunding på ordre (sysparam RoundOffRule): endret standard øreavrunding (RoundOffRule=0) til å runde 0-49 øre ned, 50-99 øre opp.

1.14.1.359

  • En delordres prislinje på hovedordren manglet antall og avdeling, og hadde feil dato.
  • Gantt: endring av start- og slutt-tid virket ikke.
  • Gantt: rød strek for visning av kapasitet (pax / antall seter) var feil.
  • Gantt: sysparam GanttVisUttakRetur styrer om visning av uttak-, fremmøte- og returtid er standard på.
  • Ordre: forslagsliste for feltet "Selger" viste inaktive brukere.
  • Ordre: memofelter andre opplysninger og intern info manglet scrollbar.
  • Ordre: utsendelse av wordmaler (tilbud, bekreftelser) oppdaterte ordrens sist endret av bruker og -dato.
  • Ordre: delordre dropdown-liste viste bare ordrenr. Lagt til flere felter så man enklere kan identifisere ordre.
  • Ordre: lagt til mulighet for forhåndsutfylling av ordre o_memo2/Intern info.
  • Ordre: lagt til knapp for å åpne prismaler-vinduet.
  • Ordre: lagt til valg "Gå til kunde" i popup-menyen.
  • Sjåfør/kjøretøy: avansert søk forhåndsutfyller ikke lenger avdelingsfilter.
  • Ved mailutsendelse via Outlook automation kan man styre om mailen skal være modal eller ikke med sysparam KjSendMailModal.
  • Eksterne kostnader tar høyde for uttak garasje, fremmøte kunde og retur garasje for kobling av f.eks. bompenger til aktiviteter.
  • Statistikk, egendefinerte spørringer: Feltnavn som slutter på ::RTF (f.eks. o_memo::RTF) vises som formatert tekst i tabellen, og overføres til Excel som ren tekst.
  • Kjøreliste: man kan nå endre kostpris-feltet fra kjørelistevinduet.
  • Kjøreliste: kombinert utskrift av kjøreordre setter utskrevet flagg uten å oppdatere sist endret dato. Dette gjorde at noen aktiviteter ikke ble markert som skrevet ut.
  • Dobbeltdisponeringssjekk: sysparam DoubleDispSjekkMotUttakRetur styrer om dobbeltdisponeringssjekk tar hensyn til uttak-, fremmøte- og returtid.
  • KID-generering tok ikke hensyn til fakturakunde. (KID inneholdt bestillers kundenr., ikke fakturamottagerens kundenr.).

1.14.1.361

  • Eksport til regnskap: ordrelisten ble ikke oppdatert etter at man endret avdelingsfilter via popup-meny.
  • Gantt: fikset feilmelding "Canvas does not allow drawing" / krasj.
  • Ordre/rabatt: Pris eks. mva. var ikke synlig for rabattlinjer opprettet via rabatt-knapp før man trykket på oppfrisk-knappen.
  • Dobbeltdisponering advarselsvindu ga feilmelding når man kopierte en ordre med sjåfører og/eller busser.

1.14.1.363

  • Opprettelse av delordre feilet med en melding om at o_type ikke kan endres.

1.14.1.364

  • Nye brukere (sjåfører) i sjåførportalen legges automatisk til rollen 'sjåfør'.
  • Hendelser: økt feltlengde på katalog+filnavn fra 128 til 512 tegn.
  • Prismaler: endret datatype på beløpsfelter slik at disse ikke får for mange desimaler.
  • Prismaler: mulig å endre kolonneoppsett, farger etc.
  • Endringer i kjøreliste oppdaterte ikke "sist endret av bruker".
  • Ordre kopieringsvindu hadde mangelfull beskrivelse i kopidetaljer.
  • Prismaler: vis melding om at en prislinje redigeres istedetfor å automatisk lagre før prismaler legges til.
  • Ny funksjon: aktivitetsmaler. Kundespesifikke maler behandles i fliken Aktivitetsmaler i kundevinduet. Felles maler for alle kunder i oppsett->grunnregistre->aktivitetsmaler.
  • Ordre: gå til kunde når man dobbeltklikker på kundenr. eller kundenavn.

1.14.2.365

  • Ordre memo #2 (intern info) ble kuttet etter 255 tegn. Endret til ubegrenset lengde. Merk! pga. denne endringen kan man ikke kjøre gamle Tempus-versjoner mot en oppdatert database.
  • Ordrehistorikk: lagt til memo 2 og memo 3.
  • Webus: oppdatert dropdown kolonnebredder.
  • Webus: feilmelding hvis man lukket Tempus mens man holdt på å behandle en forespørsel.
  • Ordre: vis advarsel hvis start-tid er lik slutt-tid (varighet = 0 minutter).
  • Gantt: aktiviteter tok ikke hensyn til minimumsbredde, så aktiviteter med varighet 0 minutter var usynlige.
  • Aktivitetsmaler: lagt til frie felter.
  • Eksport: listen over gamle eksporter logget ikke brukeren som eksporterte.
  • Kostpris kunne ikke endres fra prislinjer som hørte til aktiviteter.

1.14.2.366

  • Synkronisering av felter fra prislinjer til aktiviteter oppdaterte aktivitetens dato. Datofeltet er nå en enveis oppdatering fra aktivitet til prislinje.

1.14.2.367