Aktivitetstyper og merverdiavgift

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Aktivitetstyper

Aktivitetstyper

Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.

Feltbeskrivelser:

 • id Intern ID, må være unik.
 • text Beskrivelse.
 • accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
 • vatid/vattext Mva.-sats.
 • sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.

Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.

Aktivitetstyper som har en utgått mva,-sats er markert som inaktive, og en ny er lagt til

Merverdiavgift

MVA-satser

Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 8% til 10%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.

Feltbeskrivelser:

 • id Intern ID, må være unik.
 • Tekst Beskrivelse.
 • Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
 • Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
 • Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 10% = 0,1 25% = 0,25
 • Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.

Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".

Finne aktiviteter og prislinjer i 2016 som bruker 8% mva

Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen:

 • Feil MVA 2016, aktiviteter 8%
SELECT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering,

	dg_act.a_seq Aktivitet,
	dg_act.a_startdate Start,
	dg_act.a_stopdate Slutt

FROM
	dg_act INNER JOIN
	dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype INNER JOIN
	dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid INNER JOIN
	dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid INNER JOIN
	dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.08) AND
	(dg_act.a_stopdate >= '01.01.2016')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC,
	dg_act.a_seq ASC

 • Feil MVA 2016, ordrer med prislinjer 8%
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_act INNER JOIN
	dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid INNER JOIN
	dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype INNER JOIN
	dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid INNER JOIN
	dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid INNER JOIN
	dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.08) AND
	(dg_act.a_startdate >= '01.01.2016')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC

 • Feil MVA 2016, ordre uten aktiviteter, prislinjer 8% mva
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_pric INNER JOIN
	dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype INNER JOIN
	dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.08 INNER JOIN
	dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid INNER JOIN
	dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '5') AND
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) AND
	((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01.01.2016')) AND
	(dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2015')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC