Forskjell mellom versjoner av «Tempus:Aktivitetstyper»

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 69: Linje 69:


Opprett så en ny sats for 12%, og sett "Gyldig fom" til 01.01.2018. Sett verdi-feltet til 0,12:
Opprett så en ny sats for 12%, og sett "Gyldig fom" til 01.01.2018. Sett verdi-feltet til 0,12:
'''Merk!''' Hvis 12%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene.


[[File:Merverdiavgift_ny_12_prosent.png|Redusert sats 12% settes gyldig fra 1. januar 2018]]
[[File:Merverdiavgift_ny_12_prosent.png|Redusert sats 12% settes gyldig fra 1. januar 2018]]

Revisjonen fra 19. des. 2017 kl. 16:23


Aktivitetstyper

Aktivitetstyper

Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.

id Intern ID, må være unik.
text Beskrivelse.
accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
vatid/vattext Mva.-sats.
sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.

Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.

Aktivitetstyper som har en utgått mva,-sats er markert som inaktive, og en ny er lagt til

Merverdiavgift

MVA-satser

Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 8% til 10%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.

Feltbeskrivelser:

id Intern ID, må være unik.
Tekst Beskrivelse.
Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 10% = 0,1 25% = 0,25
Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.

Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".

Endring lav sats 2018

Fra og med 1. januar 2018 endres prosentsatsen for redusert sats til 12%. Dette registreres i Tempus slik:

Endre utløpsdato for gammel sats 10%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 10%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.01.2018. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet.

Redusert sats 10% settes gyldig til 1. januar 2018

Opprette en ny mva-sats 12%

Opprett så en ny sats for 12%, og sett "Gyldig fom" til 01.01.2018. Sett verdi-feltet til 0,12:

Redusert sats 12% settes gyldig fra 1. januar 2018

Opprette nye aktivitetstyper for 12%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Opprett nye aktivitetstyper for de med redusert sats 10%. I eksempelet her er det nr. 3, 5 og 6:

Aktivitetstyper med lav sats 10% mva

Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 10%, men sett mva-sats lik 12%:

Aktivitetstyper etter at man har lagt til lav sats 12% mva

Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard".

Finne aktiviteter og prislinjer i 2018 som bruker 10% mva

I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er ink. eller eks. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon.

Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:

  • Feil MVA 2018, aktiviteter 10%
SELECT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering,

	dg_act.a_seq Aktivitet,
	dg_act.a_startdate Start,
	dg_act.a_stopdate Slutt

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.10) AND
	(dg_act.a_stopdate >= '01.01.2018')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC,
	dg_act.a_seq ASC
  • Feil MVA 2018, ordre med prislinjer 10%
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.10) AND
	(dg_act.a_startdate >= '01.01.2018')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC
  • Feil MVA 2018, ordre uten aktiviteter, prislinjer 10% mva
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_pric
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.10
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '5') AND
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) AND
	((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01.01.2018')) AND
	(dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2017')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC