Tempus:Aktivitetstyper: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 111: Linje 111:
(dg_ord.o_status <> '9')
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.12)
AND (dg_vat.v_value = 0.12)
AND ((dg_act.a_stopdate >= '01.01.2020') AND (dg_act.a_stopdate < '01.11.2020'))
AND ((dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23)) AND (dg_act.a_stopdate < CONVERT(date, '2020-11-01', 23)))


ORDER BY
ORDER BY
Linje 138: Linje 138:
(dg_ord.o_status <> '9')
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.12)
AND (dg_vat.v_value = 0.12)
AND (dg_act.a_stopdate >= '01.04.2020')
AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23))
AND (dg_act.a_stopdate < '01.11.2020')
AND (dg_act.a_stopdate < CONVERT(date, '2020-11-01', 23))


ORDER BY
ORDER BY
Linje 165: Linje 165:
AND (dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= '01.04.2020') AND (dg_ord.o_confirm < '01.11.2020')))
AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23)) AND (dg_ord.o_confirm < CONVERT(date, '2020-11-01', 23))))
AND (dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2019')
AND (dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2019')Revisjonen fra 5. jun. 2020 kl. 07:18


Aktivitetstyper

Aktivitetstyper

Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.

id Intern ID, må være unik.
text Beskrivelse.
accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
vatid/vattext Mva.-sats.
sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.

Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.

Aktivitetstyper som har en utgått mva,-sats er markert som inaktive, og en ny er lagt til

Merverdiavgift

MVA-satser

Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 12% til 8%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.

Feltbeskrivelser:

id Intern ID, må være unik.
Tekst Beskrivelse.
Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 12% = 0,12 25% = 0,25
Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.

Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".

Endring lav sats 2020

I perioden 1. april til 1. november 2020 er det foreslått redusert mva-sats fra 12% til 8%. Dette registreres i Tempus slik:

Endre utløpsdato for gammel sats 12%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 12%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.04.2020. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet.

Redusert sats 12% settes gyldig til 1. april 2020

Opprette en ny mva-sats 8%

Opprett så en ny sats for 8%, sett "Gyldig fom" til 01.04.2020, og "Gyldig tom" til 01.11.2020. Sett verdi-feltet til 0,08:

Redusert sats 12% settes gyldig fra 1. januar 2018

Opprette nye aktivitetstyper for 8%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 12%, men sett mva-sats lik 8%. I eksempelet nedenfor er det opprettet en ny aktivitetstype for nr. 9, Turkjøring. Her må det også lages nye aktivitetstyper for nr. 8 Bompenger og nr. 10 Ferge.

Merk! Hvis 8%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene.

Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard".

Aktivitetstyper etter at man har lagt til lav sats 8% mva

Finne aktiviteter og prislinjer i 2020 som bruker 12% mva

I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er inkl. eller eksl. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon.

Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:

  • Feil MVA april-oktober 2020, aktiviteter 12%
SELECT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering,

	dg_act.a_seq Aktivitet,
	dg_act.a_startdate Start,
	dg_act.a_stopdate Slutt

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_vat.v_value = 0.12)
	AND ((dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23)) AND (dg_act.a_stopdate < CONVERT(date, '2020-11-01', 23)))

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC,
	dg_act.a_seq ASC
  • Feil MVA april-oktober 2020, ordre med prislinjer 12%
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_vat.v_value = 0.12)
	AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23))
	AND (dg_act.a_stopdate < CONVERT(date, '2020-11-01', 23))

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC
  • Feil MVA april-oktober 2020, ordre uten aktiviteter, prislinjer 12% mva
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_pric
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.12
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '5')
	AND (dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
	AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2020-04-01', 23)) AND (dg_ord.o_confirm < CONVERT(date, '2020-11-01', 23))))
	AND (dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2019')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC