Tempus:Aktivitetstyper: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(33 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.  
Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.  


Feltbeskrivelser:
{| class="wikitable
*id Intern ID, må være unik.
|id
*text Beskrivelse.
|Intern ID, må være unik.
*accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
|-
*vatid/vattext Mva.-sats.
|text
*sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.
|Beskrivelse.
|-
|accid
|Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
|-
|vatid/vattext
|Mva.-sats.
|-
|sortid
|Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.
|}


Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.
Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.
Linje 21: Linje 31:
[[Fil:MVA-satser.png|thumb|450px|MVA-satser]]
[[Fil:MVA-satser.png|thumb|450px|MVA-satser]]


Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 8% til 10%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.
Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 12% til 8%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.


Feltbeskrivelser:
Feltbeskrivelser:
*id Intern ID, må være unik.
{| class="wikitable
*Tekst Beskrivelse.
|id
*Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
|Intern ID, må være unik.
*Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
|-
*Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08  10% = 0,1 25% = 0,25
|Tekst
*Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.
|Beskrivelse.
|-
|Gyldig fom
|Dato/tid satsen er gyldig fra.
|-
|Gyldig tom
|Dato/tid satsen er gyldig til.
|-
|Momsverdi
|Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08  12% = 0,12 25% = 0,25
|-
|Konto
|Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.
|}


Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".
Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".
= Endring lav sats 2020 =
I perioden 1. april 2020 til 1. oktober 2021 er det redusert mva-sats fra 12% til 6%. Dette registreres i Tempus slik:
== Endre utløpsdato for gammel sats 12% ==
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 12%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.04.2020. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet.
[[File:Merverdiavgift_endre_12_prosent.png|Redusert sats 12% settes gyldig til 1. april 2020]]
== Opprette en ny mva-sats 6% ==
Opprett så en ny sats for 6%, sett "Gyldig fom" til 01.04.2020, og "Gyldig tom" til 01.10.2021. Sett verdi-feltet til 0,06:
[[File:Merverdiavgift_ny_6_prosent.png|Redusert sats 6% settes gyldig fra 1. april 2020, gyldig til 1. oktober 2021]]
== Opprette nye aktivitetstyper for 6% ==
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 12%, men sett mva-sats lik 6%. I eksempelet nedenfor er det opprettet en ny aktivitetstype for nr. 9, Turkjøring. Her må det også lages nye aktivitetstyper for nr. 8 Bompenger og nr. 10 Ferge.
'''Merk!''' Hvis 6%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene.
Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard".
[[File:Aktivitetstyper_8_prosent.png|Aktivitetstyper etter at man har lagt til lav sats 8% mva]]
= Finne aktiviteter og prislinjer etter 1. oktober 2021 som bruker 6% mva =
I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er inkl. eller eksl. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon.
Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:
* Feil MVA etter 1. oktober 2021, aktiviteter 6%
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering,
dg_act.a_seq Aktivitet,
dg_act.a_startdate Start,
dg_act.a_stopdate Slutt
FROM
dg_act
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.06)
AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC,
dg_act.a_seq ASC
</syntaxhighlight>
* Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre med prislinjer 6%
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT DISTINCT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering
FROM
dg_act
INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.06)
AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC
</syntaxhighlight>
* Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre uten aktiviteter, prislinjer 6% mva
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT DISTINCT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering
FROM
dg_pric
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.06
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '5')
AND (dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) ))
AND (dg_ord.s_chgdate >= CONVERT(date, '2021-01-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC
</syntaxhighlight>

Nåværende revisjon fra 27. sep. 2021 kl. 13:26


Aktivitetstyper

Aktivitetstyper

Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.

id Intern ID, må være unik.
text Beskrivelse.
accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
vatid/vattext Mva.-sats.
sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.

Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.

Aktivitetstyper som har en utgått mva,-sats er markert som inaktive, og en ny er lagt til

Merverdiavgift

MVA-satser

Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 12% til 8%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.

Feltbeskrivelser:

id Intern ID, må være unik.
Tekst Beskrivelse.
Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 12% = 0,12 25% = 0,25
Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.

Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".

Endring lav sats 2020

I perioden 1. april 2020 til 1. oktober 2021 er det redusert mva-sats fra 12% til 6%. Dette registreres i Tempus slik:

Endre utløpsdato for gammel sats 12%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 12%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.04.2020. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet.

Redusert sats 12% settes gyldig til 1. april 2020

Opprette en ny mva-sats 6%

Opprett så en ny sats for 6%, sett "Gyldig fom" til 01.04.2020, og "Gyldig tom" til 01.10.2021. Sett verdi-feltet til 0,06:

Redusert sats 6% settes gyldig fra 1. april 2020, gyldig til 1. oktober 2021

Opprette nye aktivitetstyper for 6%

Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 12%, men sett mva-sats lik 6%. I eksempelet nedenfor er det opprettet en ny aktivitetstype for nr. 9, Turkjøring. Her må det også lages nye aktivitetstyper for nr. 8 Bompenger og nr. 10 Ferge.

Merk! Hvis 6%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene.

Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard".

Aktivitetstyper etter at man har lagt til lav sats 8% mva

Finne aktiviteter og prislinjer etter 1. oktober 2021 som bruker 6% mva

I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er inkl. eller eksl. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon.

Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:

  • Feil MVA etter 1. oktober 2021, aktiviteter 6%
SELECT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering,

	dg_act.a_seq Aktivitet,
	dg_act.a_startdate Start,
	dg_act.a_stopdate Slutt

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_vat.v_value = 0.06)
	AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC,
	dg_act.a_seq ASC
  • Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre med prislinjer 6%
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_vat.v_value = 0.06)
	AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC
  • Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre uten aktiviteter, prislinjer 6% mva
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_pric
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.06
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '5')
	AND (dg_ord.o_status <> '9')
	AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
	AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) ))
	AND (dg_ord.s_chgdate >= CONVERT(date, '2021-01-01', 23))

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC