Forskjell mellom versjoner av «Tempus:Aktivitetstyper»

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 56: Linje 56:
Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".
Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".


= Finne aktiviteter og prislinjer i 2016 som bruker 8% mva =
= Finne aktiviteter og prislinjer i 2018 som bruker 10% mva =


Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:
Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:


* Feil MVA 2016, aktiviteter 8%
* Feil MVA 2018, aktiviteter 10%
<syntaxhighlight lang="sql">
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT
SELECT
Linje 74: Linje 74:


FROM
FROM
dg_act INNER JOIN
dg_act
dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype INNER JOIN
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid INNER JOIN
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid INNER JOIN
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status


WHERE
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_vat.v_value = 0.08) AND
(dg_vat.v_value = 0.10) AND
(dg_act.a_stopdate >= '01.01.2016')
(dg_act.a_stopdate >= '01.01.2018')


ORDER BY
ORDER BY
Linje 90: Linje 90:
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>


* Feil MVA 2016, ordre med prislinjer 8%
* Feil MVA 2018, ordre med prislinjer 10%
<syntaxhighlight lang="sql">
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT
Linje 100: Linje 100:


FROM
FROM
dg_act INNER JOIN
dg_act
dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid INNER JOIN
INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype INNER JOIN
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid INNER JOIN
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid INNER JOIN
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status


WHERE
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_vat.v_value = 0.08) AND
(dg_vat.v_value = 0.10) AND
(dg_act.a_startdate >= '01.01.2016')
(dg_act.a_startdate >= '01.01.2018')


ORDER BY
ORDER BY
Linje 116: Linje 116:
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>


* Feil MVA 2016, ordre uten aktiviteter, prislinjer 8% mva
* Feil MVA 2018, ordre uten aktiviteter, prislinjer 10% mva
<syntaxhighlight lang="sql">
<syntaxhighlight lang="sql">
SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT
Linje 126: Linje 126:


FROM
FROM
dg_pric INNER JOIN
dg_pric
dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype INNER JOIN
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.08 INNER JOIN
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.10
dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid INNER JOIN
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status


WHERE
WHERE
Linje 136: Linje 136:
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_ord.o_status <> '9') AND
(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) AND
(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) AND
((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01.01.2016')) AND
((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01.01.2018')) AND
(dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2015')
(dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2017')


ORDER BY
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC
dg_ord.o_nr ASC
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>

Revisjonen fra 1. nov. 2017 kl. 15:22


Aktivitetstyper

Aktivitetstyper

Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.

id Intern ID, må være unik.
text Beskrivelse.
accid Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen.
vatid/vattext Mva.-sats.
sortid Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter.

Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.

Aktivitetstyper som har en utgått mva,-sats er markert som inaktive, og en ny er lagt til

Merverdiavgift

MVA-satser

Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 8% til 10%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.

Feltbeskrivelser:

id Intern ID, må være unik.
Tekst Beskrivelse.
Gyldig fom Dato/tid satsen er gyldig fra.
Gyldig tom Dato/tid satsen er gyldig til.
Momsverdi Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 10% = 0,1 25% = 0,25
Konto Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen.

Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".

Finne aktiviteter og prislinjer i 2018 som bruker 10% mva

Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:

  • Feil MVA 2018, aktiviteter 10%
SELECT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering,

	dg_act.a_seq Aktivitet,
	dg_act.a_startdate Start,
	dg_act.a_stopdate Slutt

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.10) AND
	(dg_act.a_stopdate >= '01.01.2018')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC,
	dg_act.a_seq ASC
  • Feil MVA 2018, ordre med prislinjer 10%
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_act
	INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_vat.v_value = 0.10) AND
	(dg_act.a_startdate >= '01.01.2018')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC
  • Feil MVA 2018, ordre uten aktiviteter, prislinjer 10% mva
SELECT DISTINCT
	dg_ord.o_nr OrdreNr,
	dg_stat.[text] OrdreStatus,
	dg_ord.s_credate Opprettet,
	dg_ord.s_chgdate SistEndret,
	dg_ord.o_confirm Periodisering

FROM
	dg_pric
	INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
	INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.10
	INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
	INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status

WHERE
	(dg_ord.o_status <> '5') AND
	(dg_ord.o_status <> '9') AND
	(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) AND
	((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01.01.2018')) AND
	(dg_ord.s_chgdate >= '01.01.2017')

ORDER BY
	dg_ord.o_nr ASC