Tempus

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


DGTempus (tidligere kjent som BusView, heretter refert til som Tempus) er et administrasjonssystem for turbusser som kan håndtere de aller fleste oppgaver for kjøreoppdrag og turbestillinger. Fra bestilling av et oppdrag til gjennomføring og fakturering, er det lagt inn prosedyrer og funksjoner som sikrer enkle brukergrensesnitt, økt oversikt og bedre funksjonalitet. I tillegg kan Tempus tilby avanserte muligheter for bl.a. spesialtilpassede rapporter og statistikker på bakgrunn av egendefinerte parametre og tidsrom.

Tempus inneholder en rekke forskjellige funksjoner:

  • Koblinger av busser og sjåfører til et oppdrag
  • Automatisk sjekk av allerede disponerte busser
  • Muligheter for dobbeltdisponering av busser
  • Hendelsesregister registrert på kunder
  • Statistikkfunksjoner
  • Muligheter for spesialtilpassede statistikkspørringer
  • Eksport- og importmuligheter til diverse regnskapsprogrammer (bl.a. Agresso, Mamut, InfoEasy, Visma)
  • Flere forskjellige rapporter

Tempus er ikke noe fullverdig faktureringsprogram, men et administrasjonsprogram. Derfor inneholder systemet en eksportmodul som kan tilpasses de fleste økonomisystemer på markedet. Da er det også mulig å knytte Tempus opp mot økonomisystemets kundeopplysninger, slik at opprettelse og vedlikehold av kundeopplysninger knyttes til disse. Lønnsberegninger for sjåfører på bakgrunn av data fra ordre i Tempus blir da også mulig.

Her kan du lese mer om Tempus og øvrige produkter.

Lenker til andre sider

Endringslogg

Tempus:Aktivitetstyper

Sjåførportal Installasjonssveiledning

Sjåførportal Installasjonssveiledning

Systemparametre

Flytte database

Web-bestilling installasjon

Tempus og personvernregler, GDPR