DGBuss:Timesammendrag

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Utfylling i Tekst-feltet styrer mulighet for å skiver tidtabeller med timesammendrag:

Om man ønsker å komprimere tidtabellen pga repeterende mønster, slik som eksempelet under viser, kan man kode dette gjennom utfyllinger i Tekst-feltet i turspesifikasjonen (F8): I dette tilfellet gjelder det en 30 - minutters-rute fra 18:00 - 22:30.

caption

Her har 18:00 - avgangen ingen utfylling, De 2 første avgangene etter: altså 18:30 og 19:00 - avgangene, har utfyllingene 'F' i Tekst-feltet, resten av avgangene mellom 19:00 og 22:00 har så 'X'-utfylling i Tekst-feltet. Dersom man har valgt å se f.eks. tur-lengde + Tekst - feltet i 2. hodelinje (som i eksempelet), vil man ha grei oversikt over utfyllingene.

Resultatet vil se slik ut: (Forutsatt at man velger utskrift "Publikumstabell, timesammendrag".

caption