DGBuss:Systemets oppbygging

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

DGBuss er et system for å planlegge, administre og drifte rutetrafikk.

dGIS er et spesialsystem som integrert med DGBuss sørger for å definere ruteproduksjonen i geografien. MEd dette menes å kunne plassere holdeplasser, definere lenker, plassere lenkene langs ønskede veialternativer, måle ut avstander og å finne mulige kjørehastigheter. DGBuss og dGIS kommuniserer slik at det er mulig å tegne ut traseer, trasevarianter, illustrere avganger med passeringstider osv.

Systemene benyttes både av kollektivselskaper og operatører.

Kollektivselskap-versjonens hovedformål er å kunne definere alle detaljer rundt rutetrafikk, samt produsere alt nødvendig materiell og data slik at man vedlikeholder, beregner og administrerer grunndata ett sted med mulighet for å oppdatere omgivelsene med alle nødvendige data og materiell. Eksempler på dette er tidtabeller, holdeplasstavler, produksjonsoppgaver med tanke på anbudsmateriell og oppfølging av operatører, data til reiseplanleggere, monitorsystemer, billettsystemer, sanntidssystemer osv.

Dataflyten kan illustreres slik:For operatørene er fokus på Skiftplaner, vognplaner, turnus, daglig drift, lønnsgrunnlag, oppdatering av sjåførportal og produksjonsrapporter.