DGBuss:Samletabell: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
Gå ved hjelp av høyre muse-tast i destinasjonskolonnen til «Samlerute: Oppdater».
Gå ved hjelp av høyre muse-tast i destinasjonskolonnen til «Samlerute: Oppdater».
Systemet sjekker da ut hvor mange avganger som er aktuelle fra valgte rutene, justerer antall kolonner i tabellen og oppdaterer tabellen med innholdet. Feltet «Lokal linje» i kolonnespesifikasjonen oppdateres med linjenummere, i dette tilfellet hhv 13, 15 eller 19.
Systemet sjekker da ut hvor mange avganger som er aktuelle fra valgte rutene, justerer antall kolonner i tabellen og oppdaterer tabellen med innholdet. Feltet «Lokal linje» i kolonnespesifikasjonen oppdateres med linjenummere, i dette tilfellet hhv 13, 15 eller 19.
'''Nb! Det å opprette f.eks. 252 kolonner, kan ta noe tid, men når de først er opprettet, vil en senere ny oppdatering gå meget raskt.'''
{{Tips|Det å opprette f.eks. 252 kolonner, kan ta noe tid, men når de først er opprettet, vil en senere ny oppdatering gå meget raskt.}}


= Sorter tabellen etter dagtype og tid =
= Sorter tabellen etter dagtype og tid =

Revisjonen fra 26. jun. 2020 kl. 11:14

DGBuss har gjennom nytt og utvidet databasedesign i v 5.50, nå mulighet for å kunne hente inn informasjon til samletabeller. Derved kan man opprette en tabell med destinasjonsforløp som inneholder f.eks. knutepunkter hvor minst en benyttes av flere linjer:

NB: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5

Definer utgangspunkt for en samlerute

DGB55SamletabellDefinisjon.png

Figur: En mulig definisjon der vi har tatt utgangspunkt i at vi ønsker å presentere en samlerute over linjer som passerer Gyldengården pl. J og Kvadraturen videregående skole. (Uten at vi har lokal kjennskap til rutetilbudet.)

Bestemme ruter som skal hentes inn

DGB55SamletabellMeny.png

Figur: Ved høyre muse-tast i destinasjonskolonnen, kan man sjekke ut hvilke ruter som passerer minst 2 av punktene man har definert i listen.

DGB55SamletabellVelgRuter.png

Figur: I dette tilfellet velger vi ut alle 3 mulige ruter. Valget man gjør, lagres sammen med ruten for senere bruk og oppdatering.

Oppdater tabellen med det definerte innhold

Gå ved hjelp av høyre muse-tast i destinasjonskolonnen til «Samlerute: Oppdater». Systemet sjekker da ut hvor mange avganger som er aktuelle fra valgte rutene, justerer antall kolonner i tabellen og oppdaterer tabellen med innholdet. Feltet «Lokal linje» i kolonnespesifikasjonen oppdateres med linjenummere, i dette tilfellet hhv 13, 15 eller 19.

Tips: Det å opprette f.eks. 252 kolonner, kan ta noe tid, men når de først er opprettet, vil en senere ny oppdatering gå meget raskt.

Sorter tabellen etter dagtype og tid

Velg stoppunkt man ønsker å sortere etter og bruk sorter via kolonne-menyen.

DGB55SamletabellOppdaterTabell.png

Figur: Tabellen vil i så fall bli en blanding av de 3 linjene

DGB55SamletabellUtskrift.png

Figur: Utskrift av Samletabellen (der man har åpnet for utskrift av kolonnespesifikasjonen: «Lokal linje»)

Utvide tabellen til andre knutepunkter

Dersom man ønsker å vise publikum hvor disse avgangene forbi Gyldengården og Kvadraturen kommer fra og ender opp, kan man utvide tabellen med andre knutepunkter fra de involverte linjers linjeforløp.

DGB55SamletabellFlereKnytepunkter.png

Figur: Man kan f.eks. samtidig åpne også linjene 13, 15 og 19 for å sjekke ut hvilke stoppunkter som kan velges inn i samleruten. (uten av vi har kjennskap til hvilke passeringspunkter man bør velge ut – og i hvilken rekkefølge disse bør ligge i samleruten). Nb! De involverte rutene passerer ulike stoppunkter på Universitetet, derfor er både -2016 og -2017 valgt inn.

Kjør så «Samlerute: Oppdater» igjen, med påfølgende sortering. Samleruten vil så se slik ut:

DGB55SamletabellFlereKnytepunkterUthevet.png

Figur: Vi har valgt å justere innholdet i Atr-feltet for å sørge for at kun Kvadraturen er uthevet.

Utskrift av tilsvarende rute:

DGB55SamletabellFlereKnytepunkterUtskrift.png

Figur: Utvidet samlerute vil gi publikum bedre informasjon om de endelige destinasjonene for de ulike avgangene fra f.eks. «Kvadraturen vgs»

For øvrig vil man etter utvidelsen og nytt «Velg ruter», kunne se at også linje 12 passerer minst 2 punkter på den utvidede listen og man kan om man ønsker også trekke inn denne linjen. I så fall vil et utdrag av sametabellen kunne se slik ut:

DGB55SamletabellFlereKnytepunkterUtskrift2.png

Figur: Selvfølgelig burde Tabelltittelen vært oppdatert til 12, 13 15 og 19.

Utvidet nytte/bruk av samlerute

Dersom man i samleruten åpner «Dynamisk rutegrafikk» og via parametrene velger fokus på Rute (ny funksjon), vil tilsvarende rute se slik ut:

DGB55SamletabellRutegrafikk.png

Figur: Man vil enkelt se frekvensen og takten mellom de ulike linjene på et ønsket punkt i ruten, for eksempel på en innfartsåre.

Tips: Dersom man har både samleruten og de 3 involverte rutene åpne samtidlig, kan man enkelt justere avgangstiden på en av rutene (f.eks. ved at man endrer starttidspunktet for en repeterende mal på en av linjene og beregner på nytt), lagre endringen og velge «Samlerute: Oppdater» (grafikken oppdateres fortløpende). Man vil da meget raskt kunne se konsekvensen og hvordan endringen påvirker tilbudet til publikum.

Dersom man dessuten tar med linje 12 i samletabellen, får man følgende presentasjon i dynamisk rutegrafikk:

DGB55SamletabellRutegrafikk2.png

Figur: Linje 12 blir her presentert med grønne linjer. Legg merke til at også stopp-markering har blitt aktivert, slik at man kan se om en buss stopper eller passerer et gitt stopp.

For øvrig kan man presentere fra 1 til 6 ulike ruter/linjer på en enkelt side i rute/holdeplassoppslag.