DGBuss:Rutekalkulator: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 1: Linje 1:
[[Category:DGBuss]]
[[Category:DGBuss]]
[[Category:Ruteredigering]]


Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.  
Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.  

Nåværende revisjon fra 12. apr. 2019 kl. 08:22


Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.

Rutemodulen i DGBuss har en rutekostkalkulator som ut fra km og timekost for ulike dagtyper, kalkulerer ukeproduksjon og estimerer tilsvarende for en årsproduksjon. Kostnadene i kroner kalkuleres ut fra enhetskostnader som kan vedlikeholdes via «vedlikehold, administrasjonsselskap».

DGBLineCostPara.png


Enkelte foretar slike grovkalkyler ut fra ren km-pris uavhengig av ukedag. I så fall kan man sette km-prisen til eksempelvis 23 – 36 kr og timeprisen til 0. Reelt sett er kostnaden høyere lørdag og søndag – og ved å splitte opp kostnaden i en andel for km og en andel for timer, kan man ved å balansere disse parameterne, komme nært opp til den reelle kostnaden.

DGBLineCostPara.Result1.png DGBLineCostPara.Result2.png

Illustrasjonen viser en rute der vi endret en av malene fra å gå Dx67 til å gå 135 og beregne ruten. Derved ble årlig estimert kostnad redusert med kr 58.000.


Hva hvis?

Kalkulatoren er også laget slik at den husker forrige beregning. Derved kan man utføre endringer, f.eks. flytte ruten til et annet midlertidig stopp, evt opprette nye lenker dersom de ikke finnes, detaljlenke og oppdatere produksjonen i ruten. Et nytt trykk kalkyle-funksjonen vil så gi nye estimerte kostnader og ikke minst «Endringen» siden forrige kalkyle. Kalkulatoren kan gi gode og raske estimater for endringer i traséer etc, men kan også være nyttig når man skal kalkulere kostnader ved nye ruter, hva kan man spare om man reduserer frekvensen i rushtiden, hva om man dropper søndagsavgangene osv.


Endringer i kart

Kravet nevner også kart: Det vil også være slik at om man i kartet flytter en holdeplass eller endrer detaljtraseen på en lenke, vil lenkelengden påvirkes. Når man da oppdaterer lenkelengder og kjører ny kalkulasjon, vil man på sekunder få konsekvensen i km og kroner.


Testing av modulens relevans

I og med at dette er helt ny og uspesifisert funksjonalitet, er den enn så lenge utformet etter eget hode. Derfor var det interessant å legge dette fram for en representant for målgruppen. Vi tok derfor kontakt med nestlederen i et av kollektivselskapene og viste frem eksempler på hva som var laget så langt, samt spurte: Hva ville du ønsket deg annerledes og hvilken presentasjonsform ville du ønske. Første reaksjonen var at de valgte km-kostnadene var alt for lave, kan de justeres? Når vi forklarte at disse parameterne var brukerstyrt og dessuten kan man endre forholdet mellom km og time-kostnader for de ulike dagtypene, var vedkommende fornøyd. Tilbakemeldingen så langt var at dette kunne være et nyttig hjelpemiddel. Samtidig ble det påpekt at en av den viktigste forutsetningen for dem, ville være både å kunne sette en rushtidskostnad, samt å kunne bestemme når rushperiodene skal slå inn. (Dette kan løses ved en enkel justering i kalkylemodulen.) Hva kunne du ønske deg av nøkkeltall og presentasjon av disse? Dette kom brått på og vedkommende hadde ingen fasit. Imidlertid ble det nevnt at en av de viktigste nøkkeltall/styringsparameterne hos dem, er produksjonskostnad pr passasjerkm. Altså dersom man kunne fått en tilbakekobling fra passasjertellingssystemet til rutemodulen for å kunne sammenlikne belegg mot rute (strekninger) og presentere dette, gjerne grafisk, kunne det være nyttig.