DGBuss:Rutehelsesjekk: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 9: Linje 9:
[[Fil:DGB55RutehelseEksportOpplysningerLenkekombinasjoner.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseEksportOpplysningerLenkekombinasjoner.png]]


Figur: Kvitteringsbilder etter kjørt sjekk av eksport-opplysning i bildet til venstre og sjekk på at alle lenker er opprettet til høyre.
''Figur: Kvitteringsbilder etter kjørt sjekk av eksport-opplysning i bildet til venstre og sjekk på at alle lenker er opprettet til høyre.''
Linje 16: Linje 16:
[[Fil:DGB55RutehelseFotnoterDesinasjonsskilt.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseFotnoterDesinasjonsskilt.png]]
   
   
Figur: Det sjekkes at alle benyttede fotnoter i tid-elementets 5. posisjon er definert under «Koblede Fotnoter». Dernest sjekkes det at alle henvisningene under «Koblede Fotnoter» er korrekt definert med både henvisningsbokstav og tilsvarende henvisning til merknadsregisteret. Det sjekkes at alle henviste Merknader finnes. Til slutt varsles det (men ikke feilmeldes) dersom det finnes merknader som ikke (lenger) er benyttet i tidtabellen.
''Figur: Det sjekkes at alle benyttede fotnoter i tid-elementets 5. posisjon er definert under «Koblede Fotnoter». Dernest sjekkes det at alle henvisningene under «Koblede Fotnoter» er korrekt definert med både henvisningsbokstav og tilsvarende henvisning til merknadsregisteret. Det sjekkes at alle henviste Merknader finnes. Til slutt varsles det (men ikke feilmeldes) dersom det finnes merknader som ikke (lenger) er benyttet i tidtabellen.''
 
 
Disse sjekk-rutinene kan startes manuelt fra Tabell-menyen:
Disse sjekk-rutinene kan startes manuelt fra Tabell-menyen:
   
   
[[Fil:DGB55RutehelseMeny.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseMeny.png]]


Figur: Utdrag fra Tabell-menyen i ruteredigering
''Figur: Utdrag fra Tabell-menyen i ruteredigering''
 


Man kan også sette opp systemet til å foreta ulike sjekk-rutiner ifm at ruten lagres:
Man kan også sette opp systemet til å foreta ulike sjekk-rutiner ifm at ruten lagres:
Linje 27: Linje 30:
[[Fil:DGB55RutehelseInnstillinger.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseInnstillinger.png]]


Figur: Utdrag fra oppsettsparametrene for ruteredigering.
''Figur: Utdrag fra oppsettsparametrene for ruteredigering.''
 


Når disse rutinene er aktivert, vil man før lagring, få opp varselsvinduene med feil og advarsler (tilsvarende som i figurene over).
Når disse rutinene er aktivert, vil man før lagring, få opp varselsvinduene med feil og advarsler (tilsvarende som i figurene over).
Linje 38: Linje 42:
[[Fil:DGB55RutehelseEksempel.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseEksempel.png]]
   
   
Figur: Vi har provosert fram 2 feil på Rute 0001V: Trafikkart mangler i Tur-retning og ved å fjerne en passeringstid, vil det oppstå en mulig ny nødvendig lenke: fra Moavegen til Snekkervegen.  Denne lenken mangler i lenkeregisteret og lenkesjekken vil derfor feile ved lagring.
''Figur: Vi har provosert fram 2 feil på Rute 0001V: Trafikkart mangler i Tur-retning og ved å fjerne en passeringstid, vil det oppstå en mulig ny nødvendig lenke: fra Moavegen til Snekkervegen.  Denne lenken mangler i lenkeregisteret og lenkesjekken vil derfor feile ved lagring.''
 


[[Fil:DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt.png]]
   
   
Figur: Man får altså 3 varsel-kolonner til venstre i ruteoversikten. I eksempelet, har lenkeregisteret oppdateringer som ikke er hensyntatt i rutene 0002V og Z, mens 0001 har mangler både i eksportopplysninger og mangler en lenke for å blir «stemplet» Ok!
''Figur: Man får altså 3 varsel-kolonner til venstre i ruteoversikten. I eksempelet, har lenkeregisteret oppdateringer som ikke er hensyntatt i rutene 0002V og Z, mens 0001 har mangler både i eksportopplysninger og mangler en lenke for å blir «stemplet» Ok!''
   
   
[[Fil:DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt2.png]]
[[Fil:DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt2.png]]
Figur: Eksempel der man (fordi det er varslet med en «F») bør gå inn i ruten og kjøre sjekk på Fotnoter og destinasjonsskilt for å få tips til hva som er galt definert. Tilsvarende vil eventuelle uregelmessigheter vedrørenede Destinasjonsskilt bli varslet med en ‘D’.
 
''Figur: Eksempel der man (fordi det er varslet med en «F») bør gå inn i ruten og kjøre sjekk på Fotnoter og destinasjonsskilt for å få tips til hva som er galt definert. Tilsvarende vil eventuelle uregelmessigheter vedrørenede Destinasjonsskilt bli varslet med en ‘D’.''

Revisjonen fra 25. jun. 2020 kl. 08:49

Hensikten er å avsløre flest mulig feilregistreringer før man avslutter behandling av en rute. Dette også for å forhindre at eksporter blir feil eller ufullstendige. Dagens sjekk (som også kan aktiveres som standard før lagring) er utvidet og det er lagt opp til 3-delt verifikasjon før (mellom-)lagring eventuelt avslutt med lagring av rute:

  • Er eksportopplysninger, inklusiv unik turnummerering og vognplanutfylling, ok?
  • Er lenker ok?
  • Er alle benyttede merknader definert under Koblede fotnoter og er disse definert korrekt? Det finnes tilsvarende test for bruk av og definisjonene i Destinasjonsskilthenvisning


DGB55RutehelseEksportOpplysningerLenkekombinasjoner.png

Figur: Kvitteringsbilder etter kjørt sjekk av eksport-opplysning i bildet til venstre og sjekk på at alle lenker er opprettet til høyre.


Tilsvarende test for fotnoter:

DGB55RutehelseFotnoterDesinasjonsskilt.png

Figur: Det sjekkes at alle benyttede fotnoter i tid-elementets 5. posisjon er definert under «Koblede Fotnoter». Dernest sjekkes det at alle henvisningene under «Koblede Fotnoter» er korrekt definert med både henvisningsbokstav og tilsvarende henvisning til merknadsregisteret. Det sjekkes at alle henviste Merknader finnes. Til slutt varsles det (men ikke feilmeldes) dersom det finnes merknader som ikke (lenger) er benyttet i tidtabellen.


Disse sjekk-rutinene kan startes manuelt fra Tabell-menyen:

DGB55RutehelseMeny.png

Figur: Utdrag fra Tabell-menyen i ruteredigering


Man kan også sette opp systemet til å foreta ulike sjekk-rutiner ifm at ruten lagres:

DGB55RutehelseInnstillinger.png

Figur: Utdrag fra oppsettsparametrene for ruteredigering.


Når disse rutinene er aktivert, vil man før lagring, få opp varselsvinduene med feil og advarsler (tilsvarende som i figurene over). Brukeren må så velge enten å avbryte (for å fikse problemet,) eller å fortsette. Fullfører man lagringen, vil ruten bli «merket» med et slags trafikklys pr rute som gir rødt, gult eventuelt «grønt» lys. I og med at ingen kjente feil bør være normaltilstanden, har vi valgt å gi den statusen hvit farge. Varsellysene vises i ruteoversikten og for øvrig benyttes disse som Rute-helsesjekk-parametere når eksportene settes i gang. Se advarsler under eksport, pkt 1.1.7.11

Eksempel:

DGB55RutehelseEksempel.png

Figur: Vi har provosert fram 2 feil på Rute 0001V: Trafikkart mangler i Tur-retning og ved å fjerne en passeringstid, vil det oppstå en mulig ny nødvendig lenke: fra Moavegen til Snekkervegen. Denne lenken mangler i lenkeregisteret og lenkesjekken vil derfor feile ved lagring.


DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt.png

Figur: Man får altså 3 varsel-kolonner til venstre i ruteoversikten. I eksempelet, har lenkeregisteret oppdateringer som ikke er hensyntatt i rutene 0002V og Z, mens 0001 har mangler både i eksportopplysninger og mangler en lenke for å blir «stemplet» Ok!


DGB55RutehelseEksempelRuteoversikt2.png

Figur: Eksempel der man (fordi det er varslet med en «F») bør gå inn i ruten og kjøre sjekk på Fotnoter og destinasjonsskilt for å få tips til hva som er galt definert. Tilsvarende vil eventuelle uregelmessigheter vedrørenede Destinasjonsskilt bli varslet med en ‘D’.