DGBuss:Opprettelse av ny rute, steg for steg (foreløpig utgave): Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 134: Linje 134:


''Figur: Her er for øvrig en av avgangene definert til Daglig avgang, men avgrenset med FOM og TOM-datoer i Kolonne-spesifikasjonen. Den andre avgangen går kun Hverdager (Dx67). I rutegrafikken: I og med at tidsaksen er lineær og avstandsaksen er fylt ut med virkelige avstander, vil avgangenes vinkel, illustrere hastigheten på turen. (Dette er imidlertid ikke så godt synlig i dette eksempelet.)''
''Figur: Her er for øvrig en av avgangene definert til Daglig avgang, men avgrenset med FOM og TOM-datoer i Kolonne-spesifikasjonen. Den andre avgangen går kun Hverdager (Dx67). I rutegrafikken: I og med at tidsaksen er lineær og avstandsaksen er fylt ut med virkelige avstander, vil avgangenes vinkel, illustrere hastigheten på turen. (Dette er imidlertid ikke så godt synlig i dette eksempelet.)''
== Opplæring, kurs og oppdateringsveiledning ==
DataGrafikk etterstreber å utvikle intuitive systemer med gode forklaringer og tilgjengelig dokumentasjon for å unngå behov for omfattende opplæringsprogrammer. Som grunnlag for en opplæringsplan, er det viktig å definere ulike funksjonsområder.
=== Funksjoner i Trafikkselskapene:  ===
Vi tar utgangspunkt i at brukerne har erfaring som trafikkplanleggere, eventuelt med GIS-erfaring slik at opplæringen består i å beherske den daglige bruk av DataGrafikks systemer, samt å opparbeide en god kunnskap i hvilke muligheter som ligger i systemene.
De enkelte kunder Har sine definisjoner og inndelinger i ansvarsområder, men deler gjerne opp i følgende oppgaver (mens de enkelte selskap har sine kombinasjoner som er tilpasset selskapet størrelse og tilgjengelige ressurser):
==== Trafikkplanlegger – operatør: ====
Administrere produksjons-/rutedatabasen: 
Vedlikeholde eksisterende ruteproduksjon og planlegge ny, herunder å planlegge og å vedlikeholde kjørekalender. 
• Utarbeide grunnlag for publikumsinformasjon:
o Tidtabeller
o Holdeplassoppslag,
o Eksporter til RegTopp og NeTEx (evt ytterligere eksportvarianter)
• Utarbeide grunnlag for anbud
• Lage produksjonsoppgaver til operatør, evt endringsordre
• Eventuelt produsere tabeller og holdeplassoppslag (papir eller .pdf)
• Utviklingsoppgaver: Nye ruteområder, endringer, dokumentere hva tabeller, produksjonsoppgaver, illustrasjoner / grafikk.
==== GIS/dGis – operatør: ====
• Ansvar for at holdeplassdatabasen er oppdatert, (dvs. å registrere, flytte og navngi holdeplasser i NSR oppdatert (utenfor DataGrafikks område))
• Ansvar for at at Holdeplass/stoppunkt-register i  DGBuss er oppdatert hva NSR-synkronisering.
• Detaljdefinere lenker
• Produsere illustrasjoner (linjekart, traseer etc)
==== Systemansvarlig (DGBuss/dGIS): ====
• Være orakel for brukerne / førstelinje-support)
• Følge opp leveranser
• Følge opp supportsaker
• Systemoppdateringer
• Sørge for at datagrunnlag er oppdatert fra kartverk
• Synkroniseringer med operatørenes vognplaner
• Overordnet ansvar for eksporter
• Utarbeide rutiner for eksporter, fordele oppgaver og sørge for at rutinene følges.
Opplæringsprogrammet er tilpasset disse områdene, men er basert på at man gjennom kurs får grunnleggende kunnskap og en starthjelp, mens man virkelig lærer ved å jobbe seg gjennom egne oppgaver. DataGrafikks dokumentasjon skal være en god oppslagskilde og utover dette har vi lang erfaring med å tilby bistand enten via telefon eller fjernstyring (TeamViewer) slik at brukere og systemansvarlig rimelig raskt kan få svar på de spørsmålene de står fast med.
=== Kurs i DGBuss / dGis ===
==== Grunnopplæring ruteplanlegging (en dag): ====
Klasseromsundervisning. Forutsetning: Erfaring fra ruteplanlegging,
En dags grunnkurs i å betjene DGBuss. Gjennomgang av grunnregistre, Steg for steg, opprettelse av ruter, Beregningsfunksjoner, Rutegrafikk, Utskrifter, produksjonsrapporter. Hvorledes planlegge og vedlikeholde kalenderfunksjoner. Hvordan benytte tilgjengelig materiell som oppslag (doc.datagrafikk.no). Hvordan opprette en supportsak ved problemer/spørsmål. Vise hvorledes DGBuss og dGIS fungerer sammen.
==== Grunnopplæring dGIS: (en dag) ====
Klasseromsundervisning. Forutsetning: Helst erfaring fra GIS-arbeid.
Innføring i grunnfunksjonalitet DGBuss, hvordan DGBuss og dGis er koblet sammen.
dGis: Ulike muligheter for å velge hvilken informasjon som skal leses inn og vises. Grunnregistere: Holdeplassregister, Lenkeregister. Steg for steg: Hvorledes detaljlenke et område. Ulike presentasjonsmuligheter. Kort innføring i opphavet til grunndata (kart etc), samt oppdateringsrutiner. Ulike Koordinatsystemer.
==== Grunnopplæring systemansvarlig DGBuss / dGIS: ====
Klasseromsundervisning. Forutsetning: Noe erfaring fra ruteplanlegging og GIS-arbeid.
Innledende gis essensen fra Grunnopplæring i DGBuss og dGIS.
Inngående orientering om installasjonens oppbygging, programmoduler og hjelpesystemer.
Oppdateringsrutiner. Eksportfunksjoner. Supportsaker.
==== Oppdateringsdag for viderekomne operatører med litt erfaring ====
Form: Workshop.
Erfaringsmessig kan det være nyttig med en ny oppfølgning når brukerne har fått noe erfaring, ca. 4 uker etter oppstart: Brukerne samler opp spørsmål før oppdateringsdagen. Man kombinerer det å jobbe med egne problemstillinger (som er samlet opp) og får oppgaver. Kursleder deltar og kommer med velmente tips til løsninger og bedre metoder (som man kanskje ikke allerede har fanget opp).   
==== Videreopplæring for erfarne ruteplanleggere og GIS-operatører ====
Form: Wokshop.
De enkelte kollektivselskaper har over tid tilegnet seg ulike måter å utføre sitt oppdrag og derfor finnes det også mange ulike lokale anvendelser av plansystemene. Derfor skreddersyr vi opplæring for viderekomne til den enkelte kundes behov. Erfaringsmessig får man mye igjen for å møtes og få  en gjennomgang av de mer avanserte funksjonene, samt ikke minst få anledning til å stille spørsmål, diskutere problemstillinger og ikke minst lufte ideer / ønsker til forbedringer.
==== Kurs ved hovedoppdateringer. ====
Form: Klasserom / Wokshop.
Alle oppdateringer dokumenteres og større endringer / ny funksjonalitet dokumenteres normalt godt nok til at man kan foreta både oppdateringen, samt å kunne gjennomføre «selvstudie». Se eksempel på:
https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=DGBuss:Versjonshistorikk
Ved forespørsel kan det arrangeres oppdateringskurs slik at nye metoder kan tas i bruk.
==== Fjernopplæring i kortere «bolker» ====
Det å arrangere kurs borte fra kontoret, er ressurskrevende og krever planlegging og noe tid innen man kan gjennomføre.
Ofte er også korte sesjoner med påfølgende egentrening også mer effektivt. Derfor gjennomfører vi ved behov, fra helt korte til flere timer lange bistandssesjoner med fjernstyring (TeamViewer) og telefon, evt via Skype eller andre konferanseløsninger. Ta kontakt så finner vi en løsning som fungerer for begge parter.
Normalt tar vi betalt som konsulenttjenester etter medgått tid.
'''Generelt vedr DataGrafikks kursvirksomhet:'''
Kurs arrangeres på forespørsel. Kun ved større oppgraderinger og nye moduler vil det bli annonsert oppdateringskurs med faste kursdager.
Imidlertid, i og med at våre kunder seg imellom har utstrakt samarbeid forsøker vi å samordne ønsker om kurs slik at flere kan delta og kostnadene holdes nede.
Kurs avholdes etter avtale hos kunde, eller eventuelt i DataGrafikks møtelokaler i Bergen, som er godt egnet til grupper opptil ca 15 personer (eller fler i kino-oppsett).
'''Maateriell:'''
Materiell som utvikles og benyttes i opplæring, vil normalt formes slik at det også kan benyttes som selvstudier og vil bli lagt ut på doc.datagrafikk.no. Se f.eks. «Steg for steg, opprettelse av en rute.»
(Fint med en link her:))

Nåværende revisjon fra 8. apr. 2019 kl. 08:03


Bruk denne malen for å lære deg de vanligste metodene for å opprette en rutetabell. Mot slutten av kapittelet kan man teste ut de mer avanserte funksjonene.

Forberedelser: Nær sagt ingen. Man bør ha laget en liste over destinasjonene ruten skal forløpe, men det er også fullt mulig å endre på denne i etterkant.

Innholdsfortegnelsen viser de hovedpunktene man må innom fra man starter til man har en ferdig rute som er klar til å kobles mot en kjørekalender og å registrere opplysninger som kreves for å kunne eksportere på de ulike eksportstandardene, bl.a. NeTEx, RegTopp, Rejseplan, RejseKort, FormatX, og AVL,

Forutsetninger: I utgangspunktet kan man starte registrering av en ny rute uten å ha forberedt grunndata, men i Norge gjelder nå at Entur og NSRs rolle, kan det være en fordel å ha registrert (importert) alle holdeplasser som skal benyttes (evt hos NSR) samt å oppdatere disse med gjeldende informasjon (offisielt navn, koordinat, NRS-ID, sone osv) fra NSR. Alternativt: Om man skal registrere trafikk i et nytt område og det foreligger rutedata på RegTopp-format, vil det med temmelig godt resultat være mulig å importere enten ruter med holdeplasser/stoppunkter eller kun holdeplaser/ stoppunkter og bruke den informasjonen som grunnlag.


Opprett en ny og tom rute

Åpne Rutemodulen og ruteoversikt.

Klikk på «Ny» (rute) og fyll ut parameterne i følgende bilde:

DGRuteSFSOpprett.png


I dette tilfellet skal vi konstruere en tidtabell fra Gjøvik-området.

Start med å fylle ut følgende opplysninger og avslutt med å klikke OK-knappen eller ved å bruke PageDown-knappen. Man kan også via tab-tasten gå videre til Ok og trykke Enter.

DGRuteSFSOpprettPar.png


Ruten blir så opprettet (tom) og legger seg i ruteoversikten der den nå er klar for redigering:

DGRuteSFSRuteListeMedNyRute.png


Marker ruten og start redigering ved et dobbeltklikk, trykk Enter, klikk på Endre rute-knappen, eller som man kan se av hintet under knappen: trykk F2.

Ruten hentes inn fra databasen og er klar for redigering:

DGRuteSFSRuteKlarForEditering.png


Definer destinasjonene

Gå inn destinasjon for destinasjon og velg på plass rutens stoppunkter. Her kan man se resultatet når vi har skrevet inn Bybrua og trykket Enter, kommer det opp dropdown der man kan velge det stoppunktet på Bybrua som er korrekt.

DGRuteSFSVeldDestFraStpReg.png


Legg merke til at man i oppslagskolonnen, kan få opplysninger om stoppets RegToppnr, stoppunkt, NSR-ID, men det finnes også andre oppslagsalternativer man kan definere under Vedlikehold og oppsett rutemodul.

I dette tilfellet hadde vi opprettet kun 10 linjer (plass til destinasjoner), mens ruten skal ha 12.

Vi stiller oss da på siste linje, klikker knappen Linje og Tilføy linje (eller trykker F4 som er tilsvarende snarvei).

Velg «Antall nye:» = 2. I og med at tabellen nå har 10 kolonner, er det naturlig å tenke at man skal velge å velge linje 10, men trikset for å få lagt destinasjoner til i bunnen av listen, er å legge til en på antall nåværende linjer, i dette tilfellet 11, så vil du få opprettet de nye linjene i bunnen av tabellen:

DGRuteSFSTilføyLinje.png


Tips: Du kan bruke kontrollfunksjonene i DGBuss for å sjekke at riktige stopp er valgt inn.

Nå kan det være smart å lagre ved å trykke på "Lagre"-knappen (evt snarveien Alt+A)!

Veien videre er avhengig av om man har tilgang til dGIS, men det er fullt mulig å opprette og vedlikeholde avganger selv uten dGIS, man må bare gjennomføre andre rutiner (som blir beskrevet i eget kapittel).

Derved er ruten klar for å legge inn avganger etc:

DGRuteSFSRuteKlarForAvganger.png

Bruke informasjon tilgjengelig fra veidata via dGIS

En viktig forutsetning for å kunne planlegge rasjonelt og å gjenbruke data, er at systemet håndterer geografisk informasjon slik som posisjon for holdeplassene og lenker (punkt til punkt lenker). Punkt til punkt-lenkene kan omfatte både lenkelengde, gjennomsnittshastighet og ikke minst peke videre til punkter i vegnettet.

Før vi går videre, kan det være fornuftig å lære mer om lenkemodulen:

Når man er i rutemodulen, har man tilgang til lenker via egen knapp i overkant av bildet, men man kan også velge Tabellmenyen og Oppdateringa av lenkelengder (eller snarveien Alt+E):

caption


Funksjonene er forsøkt å være selvforklarende. En bakenforliggende funksjonalitet, er at ruten sjekkes i begge retninger, tur for tur og for samtlige passeringer. Alle kombinasjoner der en rute går fra ett punkt til et annet, sjekkes opp mot lenkeregisteret for å avgjøre om lenken finnes fra før (og har detaljinformasjon) eller om den evt må opprettes før den kan benyttes.

De 3 alternativene har følgende funksjon: 1. Sjekker: Som beskrevet over, vil alle nødvendige lenker sjekkes opp mot registeret og avvikene vil bli vist i eget vindu:

caption

Figur: Det er lagt inn noen vilkårlige passeringstider og etter å ha kjørt sjekk, kan man se hvilke lenker som er nødvendig å opprette. Hensikten med funksjonen er at man normalt ønsker å sjekke om man faktisk har truffet de riktige stoppunktene på holdeplassene før man vil opprette lenker.


2. Sett at man er fornøyd med at de valgte stoppunkter gir de ønskede lenker, kan man velge å kjøre Opprett / oppdater og derved opprettes de nødvendige lenkene som i utgangspunktet kun inneholder fra og til-punkt. Har man dGIS, vil disse komme fram som rette, gule linjer (tomme lenker). Funksjonen har også en tilleggsfunksjon der den leser lengder opp fra eksisterende lenker som er detaljdefinert og legger inn lenkelengder på turene. (Noe vi kommer tilbake til). Man får en god logg, men dersom en tur inneholder lenker som ikke er detaljdefinert, vil tur-lengden også etterfølges av en ‘*’ som et varsel om at man ikke er helt i mål.

3. Funksjonen Fyll ut Km-kolonnen, har en litt annen variant av funksjonaliteten: Hensikten er å sjekke ut om man har lenker mellom alle destinasjonene (uavhengig av om turene faktisk benytter alle disse lenkene) og eventuelt benytte lengdene fra disse til å fylle ut km-kolonnen. (Samtidig legger man grunnlaget for også å kunne generere modellkolonner ut fra dette grunnlaget). Her er et resultat:

caption

Figur: 8 av de nødvendige lenkene, fantes ikke og derved blir utfyllingen av km-kolonnen ufullstendig. Om man nå går til dGIS og detaljdefinerer disse lenkene samt kjører rutinene på nytt, vil man få et korrekt resultat.


Les mer om lenkeprosessen (i dGIS) i eget kapittel. Her kan man se et eksempel på en slik manglende (gul) lenke fra Fahlstrøms plass til Nybrua:

caption


Deretter gjennomfører man «Behandle tomme lenker» og gjentar Lenkeprosessen «Fyll ut Km-kolonne».

Forhåpentligvis får man da også følgende statusoppdatering:

DGRuteSFSKmLenkerOk.png

Opprettelse av avganger

Avsnittet oppretter avgangene manuelt, men avganger kan også beregnes automatisk fra geo-data eller modellkolonner. Se utfyllende beskrivelse av alle beregningsfunksjoner i DGBuss.

Vi er da også ett skritt videre på veien mot å fullføre arbeidet med å lage en komplett rutetabell: Km-kolonnen er utfylt med korrekte verdier (forutsatt at alle turene går med samme forløp og stopper på samtlige stoppunkter):

caption

I Rutemodulen i DGBuss kan man fritt skrive inn avganger direkte i kolonnene uten å ha forberedt med turvarianter el.l. Under kan man se en slik avgang der man også i Tur-spesifikasjonen kan fylle ut andre ønskede parametere. Man kan finne ut mer om mulighetene i annet kapittel i dokumentasjonen, men i dette eksempelet kam man se at turen har blitt gitt dag-gyldighet: Dx67 og en datobegrensning: fra 22.4 til 28.4, samt et vilkårlig destinasjonsskilt, som overstyrer det generelle skiltet som evt er valgt i rutens tur-retning:

caption

Figur: Om man setter datobegrensninger, vil dette også vises som skarpe klammer før og / eller etter dagkoden i kolonnen (gul markering). Ved å hvile markøren i kolonne-hodet, vil man få opp et hint som viser samtlige utfyllinger i kolonne-spesifikasjonen uten at det er behov for å åpne denne med F8 (eller andre snarveier)

Ruten er klar til bruk

Om man åpner «Tabell» og «Dynamisk rutegrafikk», blir ruten presentert slik:

DGRuteSFSFerdigRute.png

Figur: Her er for øvrig en av avgangene definert til Daglig avgang, men avgrenset med FOM og TOM-datoer i Kolonne-spesifikasjonen. Den andre avgangen går kun Hverdager (Dx67). I rutegrafikken: I og med at tidsaksen er lineær og avstandsaksen er fylt ut med virkelige avstander, vil avgangenes vinkel, illustrere hastigheten på turen. (Dette er imidlertid ikke så godt synlig i dette eksempelet.)