DGBuss:Merknadregister: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
(Ny side: Category:DGBuss Category:DGBuss_grunnregistre Det benyttes såkalt globale fotnoter i DGBuss. Det betyr at alle merknader som skal brukes ligger i en global tabell (felles tab…)
 
Ingen redigeringsforklaring
Linje 21: Linje 21:
== Fotnote / merknad som gjelder hele turen ==
= Fotnote / merknad som gjelder hele turen =


Når du står inne på en tur og trykker F8 får du opp den vanlige dialogboksen.
Når du står inne på en tur og trykker F8 får du opp den vanlige dialogboksen.
Linje 29: Linje 29:
== Registrering av fotnote på passeringstid ==
= Registrering av fotnote på passeringstid =


Det første som gjøres er å angi hvilke fotnoter som skal brukes på ruta.  
Det første som gjøres er å angi hvilke fotnoter som skal brukes på ruta.  
Linje 51: Linje 51:
== Automatiske fotnoter ==
= Automatiske fotnoter =


Vi jobber med at noe informasjon skal komme som automatiske fotnoter og / eller farger på turene i tabell og oppslag.  
Vi jobber med at noe informasjon skal komme som automatiske fotnoter og / eller farger på turene i tabell og oppslag.  

Revisjonen fra 14. nov. 2019 kl. 13:28


Det benyttes såkalt globale fotnoter i DGBuss. Det betyr at alle merknader som skal brukes ligger i en global tabell (felles tabell) og hentes inn herfra til der de skal brukes. Ved behov for en ny fotnote så opprettes altså merknaden først i den felles tabellen og kan så brukes på alle ruter / turer.

Obs! I den globale tabellen er det ikke angitt noen bokstavkode. Det legges inn når merknaden skal brukes på rute / tur. Det er en fordel at man da kan «styre» kodene innenfor en og samme tabell helt uavhengig av andre tabeller. (Selv om noen kanskje bør være litt standard).

I kolonnene til venstre setter man en X der men vil at merknaden IKKE skal tas med.

PT
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med på tabeller.
SO
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med på holdeplassoppslag.
OT
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med til operatørtabeller.
RT
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med i RegTop eksport.
NX
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med i NeTEx eksport.
AL
X her gjør at merknaden / fotnoten IKKE blir med i AVL eksport

DGBGlobaltMerknadregister.png


Fotnote / merknad som gjelder hele turen

Når du står inne på en tur og trykker F8 får du opp den vanlige dialogboksen. Her er det mulig å legge inn merknad (fra det globale registeret) som gjelder hele turen.

DGBMerknadSomGjelderForHeleTuren.png


Registrering av fotnote på passeringstid

Det første som gjøres er å angi hvilke fotnoter som skal brukes på ruta. Etter at ruta er åpnet, klikker du på Tabell -> Koblede fotnoter: Her er det angitt at vi skal bruke EN fotnote på denne ruta. Flere kan legges inn naturligvis. Tenk igjennom hvilke bokstavkoder du vil bruke. (Viktig om du har flere fotnoter på ruta).

DGBMerknadSomGjelderForPasseringstid kolblingfotnoter.png


Det neste er å si HVOR denne fotnoten skal brukes i ruta / tabellen. Finne aktuell tur og passeringstid/holdeplass. Dobbeltklikker (eller trykker Enter) i passeringstiden og setter a i femte posisjon. (a fordi vi brukte det på koblet fotnote over her.) Her er fotnoten satt på passeringstid 06:49 på holdeplass «Søndre gate». Dårlig eksempel praktisk sett, men teknisk er det slik det fungerer.

DGBMerknadSomGjelderForPasseringstid redigering.png


Husk at dersom holdeplassen er merket X i «Atr» (Atributt) – kolonnen i rute så skrives ikke holdeplassen ut og… dermed heller ikke fotnoten.

DGBMerknadSomGjelderForPasseringstid utskrift.png


Automatiske fotnoter

Vi jobber med at noe informasjon skal komme som automatiske fotnoter og / eller farger på turene i tabell og oppslag.

  • Skole/skolefri - dager.
  • Garanterte overganger (Interchanges) / korrespondanser.
  • Kun av-/påstigning
  • Unntak i kalender (f.eks. kjøres ikke 24.02.2020 – 02.03.2020)

Så dette trenger vi ikke lage merknader for.