DGBuss:Lenking steg for steg

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Kjør DGis og åpne prosjekt fra Fil-menyen.

DGGApneProsjekt.PNG

Velg ruten du vil lenke i ruteoversikten og åpne for endring (Menypunkt endre rute).

DGBVelgRuteFraRuteoversikt.PNG

Ruten må være koblet, velg Tabell > Koblinger for å sjekke at ruten er koblet mot riktig produksjonsversjon. Må ha ja (J) i felt for Koble j/N og produksjonsversjon i felt for Versjon.

DGBKobleRuteMotProduksjonsversjon.PNG

Opprett lenker for ruten, velg Tabell > Oppdatering av lenkelengder. Lenker som allerede er opprettet hentes inn med korrekt lengde.

DGBOppdaterLenkelender.PNG

Hopper man over i DGis ser man at lenkene tegnes som gule rette streker. Lenkene må lenkes via vegnettet for å få korrekte lengder og geografi.

DGGGuleTurlenker.PNG

For å gå gjennom de ubehandlede lenkene velges Turlenker > Håndter tomme lenker fra DGis menyen. DGis kommer automatisk med et forslag til korteste veg. Er forslaget riktig trykker man på godkjenn for å lagre forslaget og gå videre til neste lenke

DGGHandteringAvTommeLenker.PNG

Start- og sluttretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningHoyre.PNG

Ved å bytte sluttretning til venstre kan lenken godkjennes.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningVenstre.PNG

Dersom lenken ikke kan beregnes via korteste veg må den behandles manuelt. Man velger knappen for manuell behandling.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling.PNG

Lenken er nå klar til å behandles manuelt. Vi bytter vindu til verktøy for manuell lenking.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling2.PNG

Vi benytter lenkeverktøyene for å lenke det problematiske området og lenken godkjennes.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling3.PNG

Når ruten er ferdig lenket hopper man tilbake i DGBuss. De behandlede lenkene vises med stjerne i tabellkolonnen. For å hente de nye lenkelengder velg Tabell > Oppdatering av lenkelengder.

DGBOppdaterLenkelengderStjerne.PNG

DGBuss sjekker at alle lenker er behandlet.

DGBOppdaterLenkelengderAlleLenkekombinasjonerFunnet.PNG


Lenkeregisteret

Beregning av kjøretider

Kan beregne kjøretider i 3 forskjellige rush-kategorier. Kjøretidene beregnes ut fra avstand (som enten er beregnet ved å detaljlenke i dGIS. Dersom Lengden er overstyrt, benyttes denne til videre beregning. Dersom man benytter Elvegs fagdata, vil dGIS samtidig med å beregne lenkelengden, også beregne gjennomsnittlig lovlig hastighet. Evt kan man også legge inn hastigheten manuelt. Man kan også legge inn en stoptid i sekunder. Alle parametrene kan justeres før beregning.

Åpne Lenkeregisteret fra Grunnregister:

DGBLinkGrid.png


Deretter åpnes parameterbildet der man kan justere verdiene:

DGBLinkParameters.png


Man får så valg mellom å beregne kun de tomme verdiene eller beregne alle:

DGBLinkEmtptyOrAll.png


Deretter kvitterer systemet med hvor mange poster som er behandlet. Så får man opp det korrigerte registeret:

DGBLinkGridNewValues.png

Klipp på knappen "Gen. Tid" (Evt Funksjonstast F9).