Forskjell mellom versjoner av «DGBuss:Lenkeregister»

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
 
Linje 1: Linje 1:
[[Category:DGBuss]]
[[Category:DGBuss]]
[[Category:DGBuss_grunnregistre]]
[[Category:DGBuss_grunnregistre]]
Lenkeregisteret er sentralt ved beregning av avstander og kjøretider. Lenkene opprettes ut fra nødvendige kombinasjoner av stopp i ulike linjevarianter. I utgangspunktet opprettes de uten lengde og gjennomsnittsfartsgrense.
Ved bruk av detaljlenking i dGIS, hentes / beregnes verdiene og fylles inn i lenkeregisteret. Dersom fagdata er tilgjengelig i kartgrunnlaget, beregnes også en gjennomsnittlig fartsgrense på lenken ut fra de variasjonene som finnes underveis. Man kan overstyre lengden i lenkeregisteret eller legge inn fartsgrensen. Derved er det også mulig å få korrekt produksjonsberegning og avstander ut i eksporter uten at kartdata er tilgjengelig for det aktuelle området. 
Opplysningene i lenkeregisteret (inklusiv detaljpunktene) benyttes bl.a. i forbindelse med beregning av avganger, produksjonsberegninger og [[:Kategori:Eksport|eksporter]].
For å lære mer om lenking:
* [[DGBuss:Lenking_steg_for_steg|Lenking steg for steg]]
* [[DGBuss:Funksjoner_for_lenking|Info side om lenkefunksjoner]]


== Beregning av kjøretider ==
== Beregning av kjøretider ==

Nåværende revisjon fra 9. jun. 2020 kl. 06:28


Lenkeregisteret er sentralt ved beregning av avstander og kjøretider. Lenkene opprettes ut fra nødvendige kombinasjoner av stopp i ulike linjevarianter. I utgangspunktet opprettes de uten lengde og gjennomsnittsfartsgrense. Ved bruk av detaljlenking i dGIS, hentes / beregnes verdiene og fylles inn i lenkeregisteret. Dersom fagdata er tilgjengelig i kartgrunnlaget, beregnes også en gjennomsnittlig fartsgrense på lenken ut fra de variasjonene som finnes underveis. Man kan overstyre lengden i lenkeregisteret eller legge inn fartsgrensen. Derved er det også mulig å få korrekt produksjonsberegning og avstander ut i eksporter uten at kartdata er tilgjengelig for det aktuelle området. Opplysningene i lenkeregisteret (inklusiv detaljpunktene) benyttes bl.a. i forbindelse med beregning av avganger, produksjonsberegninger og eksporter.

For å lære mer om lenking:


Beregning av kjøretider

Kan beregne kjøretider i 3 forskjellige rush-kategorier. Kjøretidene beregnes ut fra avstand (som enten er beregnet ved å detaljlenke i dGIS. Dersom Lengden er overstyrt, benyttes denne til videre beregning. Dersom man benytter Elvegs fagdata, vil dGIS samtidig med å beregne lenkelengden, også beregne gjennomsnittlig lovlig hastighet. Evt kan man også legge inn hastigheten manuelt. Man kan også legge inn en stoptid i sekunder. Alle parametrene kan justeres før beregning.

Åpne Lenkeregisteret fra Grunnregister:

DGBLinkGrid.png

Legg også merke til at man har en egen knapp for å eksportere lenker til en .csv-fil, noe som har blitt forespurt av enkelte operatører.


Deretter åpnes parameterbildet der man kan justere verdiene:

DGBLinkParameters.png


Man får så valg mellom å beregne kun de tomme verdiene eller beregne alle:

DGBLinkEmtptyOrAll.png


Deretter kvitterer systemet med hvor mange poster som er behandlet. Så får man opp det korrigerte registeret:

DGBLinkGridNewValues.png


Klipp på knappen "Gen. Tid" (Evt Funksjonstast F9).