DGBuss:Kurs og opplæring

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


DataGrafikk etterstreber å utvikle intuitive systemer med gode forklaringer og tilgjengelig dokumentasjon for å unngå behov for omfattende opplæringsprogrammer. Som grunnlag for en opplæringsplan, er det viktig å definere ulike funksjonsområder.


Funksjoner i Trafikkselskapene:

Vi tar utgangspunkt i at brukerne har erfaring som trafikkplanleggere, eventuelt med GIS-erfaring slik at opplæringen består i å beherske den daglige bruk av DataGrafikks systemer, samt å opparbeide en god kunnskap i hvilke muligheter som ligger i systemene. De enkelte kunder Har sine definisjoner og inndelinger i ansvarsområder, men deler gjerne opp i følgende oppgaver (mens de enkelte selskap har sine kombinasjoner som er tilpasset selskapet størrelse og tilgjengelige ressurser):


Trafikkplanlegger – operatør:

Administrere produksjons-/rutedatabasen:

Vedlikeholde eksisterende ruteproduksjon og planlegge ny, herunder å planlegge og å vedlikeholde kjørekalender.

• Utarbeide grunnlag for publikumsinformasjon: o Tidtabeller o Holdeplassoppslag, o Eksporter til RegTopp og NeTEx (evt ytterligere eksportvarianter) • Utarbeide grunnlag for anbud • Lage produksjonsoppgaver til operatør, evt endringsordre • Eventuelt produsere tabeller og holdeplassoppslag (papir eller .pdf) • Utviklingsoppgaver: Nye ruteområder, endringer, dokumentere hva tabeller, produksjonsoppgaver, illustrasjoner / grafikk.

GIS/dGis – operatør:

• Ansvar for at holdeplassdatabasen er oppdatert, (dvs. å registrere, flytte og navngi holdeplasser i NSR oppdatert (utenfor DataGrafikks område)) • Ansvar for at at Holdeplass/stoppunkt-register i DGBuss er oppdatert hva NSR-synkronisering. • Detaljdefinere lenker • Produsere illustrasjoner (linjekart, traseer etc)

Systemansvarlig (DGBuss/dGIS):

• Være orakel for brukerne / førstelinje-support) • Følge opp leveranser • Følge opp supportsaker • Systemoppdateringer • Sørge for at datagrunnlag er oppdatert fra kartverk • Synkroniseringer med operatørenes vognplaner • Overordnet ansvar for eksporter • Utarbeide rutiner for eksporter, fordele oppgaver og sørge for at rutinene følges.

Opplæringsprogrammet er tilpasset disse områdene, men er basert på at man gjennom kurs får grunnleggende kunnskap og en starthjelp, mens man virkelig lærer ved å jobbe seg gjennom egne oppgaver. DataGrafikks dokumentasjon skal være en god oppslagskilde og utover dette har vi lang erfaring med å tilby bistand enten via telefon eller fjernstyring (TeamViewer) slik at brukere og systemansvarlig rimelig raskt kan få svar på de spørsmålene de står fast med.

Kurs i DGBuss / dGis

Grunnopplæring ruteplanlegging (en dag):

Klasseromsundervisning. Forutsetning: Erfaring fra ruteplanlegging,

En dags grunnkurs i å betjene DGBuss. Gjennomgang av grunnregistre, Steg for steg, opprettelse av ruter, Beregningsfunksjoner, Rutegrafikk, Utskrifter, produksjonsrapporter. Hvorledes planlegge og vedlikeholde kalenderfunksjoner. Hvordan benytte tilgjengelig materiell som oppslag (doc.datagrafikk.no). Hvordan opprette en supportsak ved problemer/spørsmål. Vise hvorledes DGBuss og dGIS fungerer sammen.

Grunnopplæring dGIS: (en dag)

Klasseromsundervisning. Forutsetning: Helst erfaring fra GIS-arbeid.

Innføring i grunnfunksjonalitet DGBuss, hvordan DGBuss og dGis er koblet sammen. dGis: Ulike muligheter for å velge hvilken informasjon som skal leses inn og vises. Grunnregistere: Holdeplassregister, Lenkeregister. Steg for steg: Hvorledes detaljlenke et område. Ulike presentasjonsmuligheter. Kort innføring i opphavet til grunndata (kart etc), samt oppdateringsrutiner. Ulike Koordinatsystemer.

Grunnopplæring systemansvarlig DGBuss / dGIS:

Klasseromsundervisning. Forutsetning: Noe erfaring fra ruteplanlegging og GIS-arbeid. Innledende gis essensen fra Grunnopplæring i DGBuss og dGIS. Inngående orientering om installasjonens oppbygging, programmoduler og hjelpesystemer. Oppdateringsrutiner. Eksportfunksjoner. Supportsaker.

Oppdateringsdag for viderekomne operatører med litt erfaring

Form: Workshop.

Erfaringsmessig kan det være nyttig med en ny oppfølgning når brukerne har fått noe erfaring, ca. 4 uker etter oppstart: Brukerne samler opp spørsmål før oppdateringsdagen. Man kombinerer det å jobbe med egne problemstillinger (som er samlet opp) og får oppgaver. Kursleder deltar og kommer med velmente tips til løsninger og bedre metoder (som man kanskje ikke allerede har fanget opp).

Videreopplæring for erfarne ruteplanleggere og GIS-operatører

Form: Wokshop.

De enkelte kollektivselskaper har over tid tilegnet seg ulike måter å utføre sitt oppdrag og derfor finnes det også mange ulike lokale anvendelser av plansystemene. Derfor skreddersyr vi opplæring for viderekomne til den enkelte kundes behov. Erfaringsmessig får man mye igjen for å møtes og få en gjennomgang av de mer avanserte funksjonene, samt ikke minst få anledning til å stille spørsmål, diskutere problemstillinger og ikke minst lufte ideer / ønsker til forbedringer.

Kurs ved hovedoppdateringer.

Form: Klasserom / Wokshop. Alle oppdateringer dokumenteres og større endringer / ny funksjonalitet dokumenteres normalt godt nok til at man kan foreta både oppdateringen, samt å kunne gjennomføre «selvstudie». Se eksempel på: https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=DGBuss:Versjonshistorikk Ved forespørsel kan det arrangeres oppdateringskurs slik at nye metoder kan tas i bruk.


Fjernopplæring i kortere «bolker»

Det å arrangere kurs borte fra kontoret, er ressurskrevende og krever planlegging og noe tid innen man kan gjennomføre. Ofte er også korte sesjoner med påfølgende egentrening også mer effektivt. Derfor gjennomfører vi ved behov, fra helt korte til flere timer lange bistandssesjoner med fjernstyring (TeamViewer) og telefon, evt via Skype eller andre konferanseløsninger. Ta kontakt så finner vi en løsning som fungerer for begge parter.

Normalt tar vi betalt som konsulenttjenester etter medgått tid.


Generelt vedr DataGrafikks kursvirksomhet:

Kurs arrangeres på forespørsel. Kun ved større oppgraderinger og nye moduler vil det bli annonsert oppdateringskurs med faste kursdager.

Imidlertid, i og med at våre kunder seg imellom har utstrakt samarbeid forsøker vi å samordne ønsker om kurs slik at flere kan delta og kostnadene holdes nede.

Kurs avholdes etter avtale hos kunde, eller eventuelt i DataGrafikks møtelokaler i Bergen, som er godt egnet til grupper opptil ca 15 personer (eller fler i kino-oppsett).

Materiell: Materiell som utvikles og benyttes i opplæring, vil normalt formes slik at det også kan benyttes som selvstudier og vil bli lagt ut på doc.datagrafikk.no. Se f.eks. «Steg for steg, opprettelse av en rute.»

(Fint med en link her:))