DGBuss:Kolonnetyper (ruteredigering)

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Type (kolonner):

M: Modell(mal),

R: Repeterende mal

m: Henviser til modellkolonne,

r: Henviser til repeterende mal

O: Kun til publikums informasjon (Out-put)

P: Planlegging

S: Supplement; Vises i tidtabell, men stammer fra annen rute


Beregningsfunksjoner:

Følgende bilde gir en oversikt over utvalget av kolonne-funsjonalitet:

caption


Innen ruteredigering i DGBuss har man følgende muligheter til å beregne avganger:


Manuell beregning av en kolonne

Man kan manuelt beregne en kolonne basert på kjøretider i en annen tidkolonne:

Bruk "Beregn en kolonne" (snarvei Alt+K, E eller som man ser av menyen: Ctrl+F3). Man kan også klikke høyre musetast på kolonnen og velge fra meny.

Man får så opp følgende bilde der man får fylt ut Mål-feltet med den kolonnen man stod på når man startet beregningsfunksjonen, men må fylle ut mal-kolonnen. Man kan da "peke" mot både vanlige avganger (der kjøretidene brukes som grunnlag) samt Modellkolonner.

caption

I dette tilfellet velger vi malkolonnen: M1 og fyller ut mål-feltet med 1:

caption

Legg merke til at vi i modellen har lagt til en Fotnotehenvisning i 5. posisjon ved passering Nybrua, en Avstigningsbegrensning i 6. posisjon ved Hunndalen og en endring av Destinasjonsskilt i 7. posisjon. Disse opplysningene overføres til den beregnede kolonnen.

Automatisk beregning av alle kolonner

Vanlige maler:

Kolonne-menyen i Ruteredigeringsmodulen når man å klikke på Kolonne-knappen eller ved snarveien Alt + K.

Ved å opprette egne kolonner først i tabellen og merke disse med en 'M' i 1. pos. 1. linje, vil dette være en mal-kolonne for beregning av andre kolonner. Fyll ut med tiden '9999 ' i første vanlige tid-kolonne.


Repeterende maler:

Opprettes egne kolonner først i tabellen som merkes med f.eks. R01, vil denne danne mal for andre kolonner. Om man fyller ut start-tidspunkt i hodelinje 2, siste mulige avgangstid i hodelinje 3 og intervallet i linje 4: Eks. I30 for en avgang hvert 30. minutt. Kan man via Kolonne-menyen starte en beregning av Repeterende kolonner