DGBuss:Kolonnetyper (ruteredigering)

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Type (kolonner):

M: Modell(mal),

R: Repeterende mal

m: Henviser til modellkolonne,

r: Henviser til repeterende mal

O: Kun til publikums informasjon (Out-put)

P: Planlegging

S: Supplement; Vises i tidtabell, men stammer fra annen rute


Beregningsfunksjoner:

Innen ruteredigerin i DGBuss har man følgende muligheter til å beregne avganger:

Manuell beregning basert på kjøretider i en annen tidkolonne: Bruk BeregnVanlige maler:

Kolonne-menyen i Ruteredigeringsmodulen når man å klikke på Kolonne-knappen eller ved snarveien Alt + K.

Følgende bilde gir en oversikt over utvalget av kolonne-funsjonalitet:

caption


Ved å opprette egne kolonner først i tabellen og merke disse med en 'M' i 1. pos. 1. linje, vil dette være en mal-kolonne for beregning av andre kolonner. Fyll ut med tiden '9999 ' i første vanlige tid-kolonne.


Repeterende maler:

Opprettes egne kolonner først i tabellen som merkes med f.eks. R01, vil denne danne mal for andre kolonner. Om man fyller ut start-tidspunkt i hodelinje 2, siste mulige avgangstid i hodelinje 3 og intervallet i linje 4: Eks. I30 for en avgang hvert 30. minutt. Kan man via Kolonne-menyen starte en beregning av Repeterende kolonner