DGBuss:Kolonnetyper (ruteredigering): Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
 
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 17: Linje 17:


S: Supplement; Vises i tidtabell, men stammer fra annen rute
S: Supplement; Vises i tidtabell, men stammer fra annen rute
== Beregningsfunksjoner: ==
Følgende bilde gir en oversikt over utvalget av kolonne-funsjonalitet:
[[Fil:DGBColMenu.png|none|250px|caption]]
Innen ruteredigering i DGBuss har man følgende muligheter til å beregne avganger:
=== Manuell beregning av en kolonne ===
Man kan manuelt beregne en kolonne basert på kjøretider i en annen tidkolonne:
Bruk "Beregn en kolonne" (snarvei Alt+K, E  eller som man ser av menyen: Ctrl+F3). Man kan også klikke høyre musetast på kolonnen og velge fra meny.
Man får så opp følgende bilde der man får fylt ut Mål-feltet med den kolonnen man stod på når man startet beregningsfunksjonen, men må fylle ut mal-kolonnen. Man kan da "peke" mot både vanlige avganger (der kjøretidene brukes som grunnlag) samt Modellkolonner.
[[Fil:DGBColCalcOne.png|none|800px|caption]]
I dette tilfellet velger vi malkolonnen: M1 og fyller ut mål-feltet med 1:
[[Fil:DGBColCalcOneCalculated.png|none|800px|caption]]
''Legg merke til at vi i modellen har lagt til en Fotnotehenvisning i 5. posisjon ved passering Nybrua, en Avstigningsbegrensning i 6. posisjon ved Hunndalen og en endring av Destinasjonsskilt i 7. posisjon. Disse opplysningene overføres til den beregnede kolonnen. ''
=== Automatisk beregning av kolonner ===
==== Vanlige maler ====
Ved å opprette egne kolonner først i tabellen og merke disse med en 'M' i 1. pos. 1. linje, vil dette være en mal-kolonne for beregning av andre kolonner. Fyll ut med tiden '9999 ' ved turens start. Følgende figur inneholder mange varianter av modellkolonner, men i dette tilfellet konsenterer vi oss om modellkolonne: M1. Som forklart over, kan den inneholde henvisning også til fotnoter etc. Man kan også fylle ut andre opplysninger i tur-spesifikasjonen. Det er mulig å sette opp hvilke av disse informasjonselementene som skal følge med over til de beregnede kolonnene.
[[Fil:DGBColCalcModels.png|none|800px|caption]]
==== Repeterende maler ====
Opprettes egne kolonner først i tabellen som merkes med f.eks. R01, vil denne danne mal for andre kolonner. Om man fyller ut start-tidspunkt i hodelinje 2, siste mulige avgangstid i hodelinje 3 og intervallet i linje 4: Eks. I30 for en avgang hvert 30. minutt. Kan man via Kolonne-menyen starte en beregning av Repeterende kolonner

Nåværende revisjon fra 17. nov. 2021 kl. 13:16


Type (kolonner):

M: Modell(mal),

R: Repeterende mal

m: Henviser til modellkolonne,

r: Henviser til repeterende mal

O: Kun til publikums informasjon (Out-put)

P: Planlegging

S: Supplement; Vises i tidtabell, men stammer fra annen rute