Forskjell mellom versjoner av «DGBuss:Kartdata»

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 59: Linje 59:
[[Fil:GNMNKatalogstruktur.PNG]]
[[Fil:GNMNKatalogstruktur.PNG]]


== Kartdata fra Open Street Map ==
= Kartdata fra Open Street Map =


Det jobbes med støtte for å lese vegdata fra Open Street Map.
dGis kan lese data fra Open Street Map på [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML|OSM XML fil-format].
 
== Tilgang på data ==
Data kan hentes fra mange kilder f. eks [https://download.geofabrik.de/|Geofabrik], men det minste utvalget denne tillater er data for hele [https://download.geofabrik.de/europe/norway-latest.osm.pbf|Norge].
Data tilbys i et svært komprimert [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PBF_Format|PBF-format] som må konverteres til OSM XML før det leses inn i dGis.
 
For å konvertere data til OSM XML kan verktøy som [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert|osmconvert] eller [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter|osmfilter] benyttes.
 
== Hvilke data brukes ==
Open Street Map inneholder mye data som ikke er aktuelt for lenking og som dGis ikke kan lese.
 
dGis leser blant annet kurve, vegnavn, vegklassifisering, kjøreretning.
Fra dette utledes vegtype, svingbegrensninger, kurvelengder og kjøretider.
 
Andre data er uaktuelle og kan derfor utelates.
 
Her er et eksempel der vi benytter [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter|osmfilter] til å filtrere vekk alt som ikke er kjørbare veger.
 
[[Fil:DGGOpenStreetMapFilter.png]]
 
== Kommuneinndeling ==
 
Det kan være ønskelig å dele filene opp i kommuner slik man er vant med fra SOSI.
 
Dette gir mulighet for å se hvilken kommune veger og adresser tilhører som er nyttig for å orientere seg.
 
SOSI er bygd opp slik at man enkelt kan hente kommune for veger og adresser.
 
I Open Street Map må man beregne dette selv.
 
Polygoner som angir omriss for fylker og kommuner ligger i Open Street Map og man kan f. eks benytte [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter|osmfilter] til å hente ut disse.
 
Polygonene kan konverteres til [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis/Polygon_Filter_File_Format|polygon-filter] som igjen kan brukes som input til [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert|osmconvert] for å hente ut data kun for ønsket omriss.
 
Vi kjenner ikke til verktøy for å konverte til polygon-filter, men vi har utviklet et selv som vi tilbyr.
 
[[Fil:DGGCountyPolygonFilter.PNG]]
 
 
== Hjelp til å komme igang ==
 
DataGrafikk tilbyr verktøy både for å laste ned og konvertere data fra Open Street Map til noe dGis kan benytte.

Revisjonen fra 1. aug. 2019 kl. 09:04


Kartdata fra egen database

Kartdata legges inn i en datastruktur

dg_mgate.dbf
dg_mheig.dbf
dg_mifbt.dbf
dg_mlim.dbf
dg_mnadr.dbf
dg_mroad.dbf
dg_mspee.dbf
dg_mgstop.dbf
dg_mturn.dbf
dg_mweig.dbf

Eksempel datastruktur

DGGKartdataDatabase.PNG

Kartdata fra SOSI

DGis leser vegdata på | SOSI-format.

Elveg kartdata kan for eksempel lastes ned fra Kartkatalogen

SOSI-filene legges i Elveg-katalogen i følgende mappestruktur:

Adresser (Adresser)
n250 (Eksempel: Arealdekke, Stedsnavn, Bygninger)
Vegnett (Vegnett)
VFagdata (Fagdata: Fart, Innkjøring forbudt, Svingrestriksjoner)

Eksempel Elveg-katalog

DGGKartdataElvegKatalog.PNG

Automatisk nedlasting av oppdaterte datasett

Kartverket tilbyr en nedlastingsklient for datasett som er publisert på Geonorge.

Løsningen består av et grafisk grensesnitt for å lage et utvalg av datasett man vil laste ned.

Se Kartverket sitt webinar for mer informasjon om løsningen.

Her har vi laget et utvalg på Elveg + N250 flatekart for Oppland og Hedmark.

GNMNOversiktsbilde.PNG


Datasett kan oppdateres via grafisk klient eller via eget program på startmenyen som kun utfører nedlasting.

Man kan også sette opp nedlasting som en tidsstyrt oppgave.

Filene lastes ned til lokal disk, filene må pakkes ut og legges i dGis sin Elveg katalog.

GNMNKatalogstruktur.PNG

Kartdata fra Open Street Map

dGis kan lese data fra Open Street Map på XML fil-format.

Tilgang på data

Data kan hentes fra mange kilder f. eks [1], men det minste utvalget denne tillater er data for hele [2]. Data tilbys i et svært komprimert [3] som må konverteres til OSM XML før det leses inn i dGis.

For å konvertere data til OSM XML kan verktøy som [4] eller [5] benyttes.

Hvilke data brukes

Open Street Map inneholder mye data som ikke er aktuelt for lenking og som dGis ikke kan lese.

dGis leser blant annet kurve, vegnavn, vegklassifisering, kjøreretning. Fra dette utledes vegtype, svingbegrensninger, kurvelengder og kjøretider.

Andre data er uaktuelle og kan derfor utelates.

Her er et eksempel der vi benytter [6] til å filtrere vekk alt som ikke er kjørbare veger.

Fil:DGGOpenStreetMapFilter.png

Kommuneinndeling

Det kan være ønskelig å dele filene opp i kommuner slik man er vant med fra SOSI.

Dette gir mulighet for å se hvilken kommune veger og adresser tilhører som er nyttig for å orientere seg.

SOSI er bygd opp slik at man enkelt kan hente kommune for veger og adresser.

I Open Street Map må man beregne dette selv.

Polygoner som angir omriss for fylker og kommuner ligger i Open Street Map og man kan f. eks benytte [7] til å hente ut disse.

Polygonene kan konverteres til [8] som igjen kan brukes som input til [9] for å hente ut data kun for ønsket omriss.

Vi kjenner ikke til verktøy for å konverte til polygon-filter, men vi har utviklet et selv som vi tilbyr.

DGGCountyPolygonFilter.PNG


Hjelp til å komme igang

DataGrafikk tilbyr verktøy både for å laste ned og konvertere data fra Open Street Map til noe dGis kan benytte.