DGBuss:Funksjoner for lenking

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Håndtering av tomme lenker

Dialogen viser alle lenker som ennå ikke er behandlet (detaljdefinert langs veg).

Det kommer automatisk et forslag til korteste veg mellom lenkens start- og sluttpunkt.

Dersom man bruker Elveg som kartgrunnlag for dGis vil korteste veg også ta høyde for eventuelle sving restriksjoner (rundkjøringer og enveiskjørte gater).

Er forslaget riktig trykker man på godkjenn for å lagre forslaget og gå videre til neste lenke.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.


DGGHandteringAvTommeLenker.PNG


Start- og sluttretning

Start- og sluttretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningHoyre.PNG


Ved å bytte sluttretning til venstre kan lenken godkjennes.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningVenstre.PNG

Lenker til manuell behandling

Dersom lenken ikke kan beregnes via korteste veg må den behandles manuelt.

Man velger knappen for manuell behandling og lenken flyttes ned til listen over lenker til manuell behandling.

Dersom man angrer/trykker feil kan lenken flyttes tilbake til ubehandlet ved å trykke denne knappen, med lenken markert i listen.

Ved å bytte mellom lenker i listen så zoomes kartet til den aktuelle lenken i blått.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.

For å lenke manuelle lenker må man benytte dialogen for turlenker, bytt til denne dialogen.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling.PNG

Redigering av lenker

Avansert lenking

Lenking med valgfri start/slutt

Lenking med valgfritt sluttpunkt