DGBuss:Funksjoner for lenking: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 72: Linje 72:
Gjennomsnittsfart for lenken beregnes i tredje kolonne.
Gjennomsnittsfart for lenken beregnes i tredje kolonne.
Dette avhenger at man har fartsbegrensninger i [[DGBuss:Kartdata|kartgrunnlag]].
Dette avhenger at man har fartsbegrensninger i [[DGBuss:Kartdata|kartgrunnlag]].
== Detaljdefinering av lenker ==
Lenkeverktøyet er som en pilot som kjører langs vegnettet der du styrer hvor piloten skal kjøre ved å klikke på kurver i vegnettet.
Det er kun mulig å velge kurver som er koblet sammen med forrige kurve (samme endepunkter).
Piloten kjører hele kurven så lenge dette ikke er sluttkurven eller startkurven.
Mens man lenker kan gå tilbake å endre på en tidligere del, men man må da lenke fortsettelsen på nytt.
Man velger lenken man vil detaljdefinere fra listen og trykker start lenking.
Dette initialiserer piloten med start- og sluttkurver for lenken.
Normalt er start- og sluttkurve nærmeste kurve til start- og sluttpunkt for lenken.
Når lenken kan lagres blir knappen for "lagre lenke" aktiv og lenken kan lagres.
Dette betyr at man har nådd sluttkurven for lenken og piloten kjører frem til sluttpunkt.
Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.
Om man vil avbryte lenkingen underveis kan man klikke på avbryt lenking.
Lenken følger samme veinummer:
Hver gang man klikker på en kurve vil piloten velge alle påfølgende kurver med samme veinummer.
Dersom piloten kommer til et kryss der det finnes flere alternativer stopper den opp.
Kutt lenken ved pekt kurve:
Piloten stopper ved kurven man har pekt.
Pek mot kurve som skal tillegges:
Piloten stopper ved kurven man har pekt og kjører kurven.
Lenken følger "korteste veg":
Piloten stopper ved kurven man har pekt og beregner korteste veg for fortsettelsen.
NB: Fortsettelsen beregnes på nytt uavhengig av om man har redigert på denne tidligere.
Lenken starte fra punktet:
Startretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.
NB: Startretning må velges før man klikker start lenking.
Lenken slutter ved punktet:
Sluttretning kan velges underveis i lenkingen.
Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.


== Redigere lengden for den valgte lenken ==
== Redigere lengden for den valgte lenken ==
Linje 89: Linje 129:
Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.
Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.


== Nye lenker ==
== Opprette nye lenker ==


Nye lenker opprettes ved å velge hvilket punkt man vil lenke til fra listen og trykke lag ny lenke.
Nye lenker opprettes ved å velge hvilket punkt man vil lenke til fra listen og trykke lag ny lenke.

Revisjonen fra 16. jul. 2019 kl. 08:50


Håndtering av tomme lenker

Dialogen viser alle lenker som ennå ikke er behandlet (detaljdefinert langs veg).

Det kommer automatisk et forslag til korteste veg mellom lenkens start- og sluttpunkt.

Dersom man bruker Elveg som kartgrunnlag for dGis vil korteste veg også ta høyde for eventuelle sving restriksjoner (rundkjøringer og enveiskjørte gater).

Er forslaget riktig trykker man på godkjenn for å lagre forslaget og gå videre til neste lenke.

Ved å bytte mellom lenker i listen så zoomes kartet til den aktuelle lenken og korteste veg beregnes i lyseblått.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.


DGGHandteringAvTommeLenker.PNG


Start- og sluttretning

Start- og sluttretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningHoyre.PNG


Ved å bytte sluttretning til venstre kan lenken godkjennes.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningVenstre.PNG

Lenker til manuell behandling

Dersom lenken ikke kan beregnes via korteste veg må den behandles manuelt.

Man velger knappen for manuell behandling og lenken flyttes ned til listen over lenker til manuell behandling.

Dersom man angrer/trykker feil kan lenken flyttes tilbake til ubehandlet ved å trykke denne knappen, med lenken markert i listen.

Ved å bytte mellom lenker i listen så zoomes kartet til den aktuelle lenken i blått.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.

For å lenke manuelle lenker må man benytte dialogen for turlenker, bytt til denne dialogen.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling2.PNG

Redigering av lenker

Dialogen viser lenker ut og inn fra turpunkt.

Lenker ut fra turpunkt vises i grønt og lenker inn til turpunkt vises i rødt.

Lenker som ikke er detaljdefinert langs veg vises i gult.

Ved å markere en eller flere lenker i listen blir disse opplyst i kartet med et kort blink. Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.

Den målte lengden i meter vises i første kolonne.

Dersom lengden er overstyrt vises dette i andre kolonne.

Gjennomsnittsfart for lenken beregnes i tredje kolonne. Dette avhenger at man har fartsbegrensninger i kartgrunnlag.

Detaljdefinering av lenker

Lenkeverktøyet er som en pilot som kjører langs vegnettet der du styrer hvor piloten skal kjøre ved å klikke på kurver i vegnettet. Det er kun mulig å velge kurver som er koblet sammen med forrige kurve (samme endepunkter). Piloten kjører hele kurven så lenge dette ikke er sluttkurven eller startkurven. Mens man lenker kan gå tilbake å endre på en tidligere del, men man må da lenke fortsettelsen på nytt.

Man velger lenken man vil detaljdefinere fra listen og trykker start lenking. Dette initialiserer piloten med start- og sluttkurver for lenken. Normalt er start- og sluttkurve nærmeste kurve til start- og sluttpunkt for lenken.

Når lenken kan lagres blir knappen for "lagre lenke" aktiv og lenken kan lagres. Dette betyr at man har nådd sluttkurven for lenken og piloten kjører frem til sluttpunkt. Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.

Om man vil avbryte lenkingen underveis kan man klikke på avbryt lenking.

Lenken følger samme veinummer: Hver gang man klikker på en kurve vil piloten velge alle påfølgende kurver med samme veinummer. Dersom piloten kommer til et kryss der det finnes flere alternativer stopper den opp.

Kutt lenken ved pekt kurve: Piloten stopper ved kurven man har pekt.

Pek mot kurve som skal tillegges: Piloten stopper ved kurven man har pekt og kjører kurven.

Lenken følger "korteste veg": Piloten stopper ved kurven man har pekt og beregner korteste veg for fortsettelsen. NB: Fortsettelsen beregnes på nytt uavhengig av om man har redigert på denne tidligere.

Lenken starte fra punktet: Startretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen. NB: Startretning må velges før man klikker start lenking.

Lenken slutter ved punktet: Sluttretning kan velges underveis i lenkingen. Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.


Redigere lengden for den valgte lenken

Den målte lengden er den som benyttes i DGBuss.

Den målte lengden kan overstyres ved å høyreklikke på lenken og velge redigere lengden for den valgte lenken.

Det er også mulig å overstyre en lenke som ikke er detaljdefinert (gul farge) som kan være nyttig om man mangler vegnett i et område.

Slette lenker og lenkedetaljer

Ved å høyreklikke på en eller flere lenker kan man velge å slette lenkedetaljer (kun koordinater) eller hele lenken.

Sletter man hele lenken må lenken opprettes på nytt før den dukker opp i ubehandlede lenker.

Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.

Opprette nye lenker

Nye lenker opprettes ved å velge hvilket punkt man vil lenke til fra listen og trykke lag ny lenke.

Lenken opprettes som en gul lenke (ikke detaljdefinert).

Navn på punkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på tekst eller stp_nr.

Når man begynner å skrive velges turpunkt som best matcher det man har skrevet. Teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.

Avansert lenking

Lenking med valgfri start/slutt

Lenking med valgfritt sluttpunkt