DGBuss:Funksjoner for lenking: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Category:DGBuss]]
[[Category:DGBuss|L]]
[[Category:Lenking]]
[[Category:Lenking|L]]


= Håndtering av tomme lenker =
= Håndtering av tomme lenker =
Linje 156: Linje 156:
Lenken opprettes som en gul lenke (ikke detaljdefinert).
Lenken opprettes som en gul lenke (ikke detaljdefinert).


Navn på punkt følger [[DGBuss:Funksjoner_for_turpunkt#Tekst|visningsalternativer for turpunkt]].
Navn på punkt følger [[DGBuss:Funksjoner_for_turpunkt#Visning_av_stopp_i_lister/kart|visningsalternativer for turpunkt]].


Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på tekst eller stp_nr.
Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på tekst eller stp_nr.

Nåværende revisjon fra 1. aug. 2019 kl. 09:47


Håndtering av tomme lenker

Dialogen viser alle lenker som ennå ikke er behandlet (detaljdefinert langs veg).

Det kommer automatisk et forslag til korteste veg mellom lenkens start- og sluttpunkt.

Dersom man bruker Elveg som kartgrunnlag for dGis vil korteste veg også ta høyde for eventuelle sving restriksjoner (rundkjøringer og enveiskjørte gater).

Er forslaget riktig trykker man på godkjenn for å lagre forslaget og gå videre til neste lenke.

Ved å bytte mellom lenker i listen så zoomes kartet til den aktuelle lenken og korteste veg beregnes i lyseblått.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.


DGGHandteringAvTommeLenker.PNG


Start- og sluttretning

Start- og sluttretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningHoyre.PNG


Ved å bytte sluttretning til venstre kan lenken godkjennes.

DGGHandteringAvTommeLenkerSluttRegningVenstre.PNG

Lenker til manuell behandling

Dersom lenken ikke kan beregnes via korteste veg må den behandles manuelt.

Man velger knappen for manuell behandling og lenken flyttes ned til listen over lenker til manuell behandling.

Dersom man angrer/trykker feil kan lenken flyttes tilbake til ubehandlet ved å trykke denne knappen, med lenken markert i listen.

Ved å bytte mellom lenker i listen så zoomes kartet til den aktuelle lenken i blått.

Navn på start- og sluttpunkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på fra og til.

Trykk ctrl+f for å søke i lenker, teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.

For å lenke manuelle lenker må man benytte dialogen for turlenker, bytt til denne dialogen.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling2.PNG

Redigering av lenker

Dialogen viser lenker ut og inn fra turpunkt. Navn på punkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Lenker ut fra turpunkt vises i grønt og lenker inn til turpunkt vises i rødt.

Lenker som ikke er detaljdefinert langs veg vises i gult.

Ved å markere en eller flere lenker i listen blir disse opplyst i kartet med et kort blink. Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.

Den målte lengden i meter vises i første kolonne.

Dersom lengden er overstyrt vises dette i andre kolonne.

Gjennomsnittsfart for lenken beregnes i tredje kolonne. Dette avhenger at man har fartsbegrensninger i kartgrunnlag.


DGGRedigeringAvLenker.PNG

Detaljdefinering av lenker

Lenkeverktøyet er som en pilot som kjører langs vegnettet der du styrer hvor piloten skal kjøre ved å klikke på kurver i vegnettet. Det er kun mulig å velge kurver som er koblet sammen med forrige kurve (samme endepunkter). Piloten kjører hele kurven så lenge dette ikke er sluttkurven eller startkurven. Mens man lenker kan gå tilbake å endre på en tidligere del, men man må da lenke fortsettelsen på nytt.

Man velger lenken man vil detaljdefinere fra listen og trykker start lenking. Dette initialiserer piloten med start- og sluttkurver for lenken. Normalt er start- og sluttkurve nærmeste kurve til start- og sluttpunkt for lenken.

Når lenken kan lagres blir knappen for "lagre lenke" aktiv og lenken kan lagres. Dette betyr at man har nådd sluttkurven for lenken og piloten kjører frem til sluttpunkt. Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.

Om man vil avbryte lenkingen underveis kan man klikke på avbryt lenking.

Lenken følger samme veinummer
Piloten stopper ved kurven man har pekt og velger alle påfølgende kurver med samme veinummer.
Dersom piloten kommer til et kryss der det finnes flere alternativer stopper den opp.
Kutt lenken ved pekt kurve
Piloten stopper ved kurven man har pekt.
Pek mot kurve som skal tillegges
Piloten stopper ved kurven man har pekt og kjører kurven.
Lenken følger "korteste veg"
Piloten stopper ved kurven man har pekt og beregner korteste veg for fortsettelsen.
NB: Fortsettelsen beregnes på nytt uavhengig av om man har redigert på denne tidligere.
Lenken starter fra punktet
Startretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.
NB: Startretning må velges før man klikker start lenking, er startretningen feil, avbryt lenking og start på nytt med riktig retning.
Lenken slutter ved punktet
Sluttretning velges ettersom stoppet ligger på høyre eller venstre side av vegen.
NB: Sluttretning kan velges underveis i lenkingen. Hvis piloten kjører forbi sluttpunktet så kan det være fordi man valgt feil side av vegen bytt retning og pek mot kurve.
Avanserte valg - pek mot kurve uten å kutte
Piloten kjører den pekte kurven uten å stoppe ved kurven først.
NB: Dette betyr i praksis at det er mulig å lenke den samme kurven flere ganger og derfor er dette et avansert valg.
Avanserte valg - pek mot lenkens start-kurve
Piloten initialiseres på nytt med den pekte kurven som start-kurve.
NB: Noen lenker blir feil når man benytter nærmeste kurve som startkurve funksjonen brukes for å korrigere disse.
Avanserte valg - pek mot lenkens slutt-kurve
Piloten velger den pekte kurven som slutt-kurve, lenken kan lagres dersom riktig sluttretning er valgt.
NB: Noen lenker blir feil når man benytter nærmeste kurve som sluttkurve funksjonen brukes for å korrigere disse.
Avanserte valg - valgfritt sluttpunkt
Piloten velger det pekte stoppet sin nærmeste kurve som sluttkurve, lenken kan lagres dersom riktig sluttretning er valgt.
NB: Funksjonen brukes om man ønsker å lenke fra et stopp til et annet uten at det er definert en lenke mellom stoppene.

DGGHandteringAvTommeLenkerManuellBehandling3.PNG

Redigere lengden for den valgte lenken

Den målte lengden er den som benyttes i DGBuss.

Den målte lengden kan overstyres ved å høyreklikke på lenken og velge redigere lengden for den valgte lenken.

Det er også mulig å overstyre en lenke som ikke er detaljdefinert (gul farge) som kan være nyttig om man mangler vegnett i et område.

Slette lenker og lenkedetaljer

Ved å høyreklikke på en eller flere lenker kan man velge å slette lenkedetaljer (kun koordinater) eller hele lenken.

Sletter man hele lenken må lenken opprettes på nytt før den dukker opp i ubehandlede lenker.

Man kan velge flere lenker, dra og slipp med musen, eller benytte shift eller ctrl + museklikk.

Opprette nye lenker

Nye lenker opprettes ved å velge hvilket punkt man vil lenke til fra listen og trykke lag ny lenke.

Lenken opprettes som en gul lenke (ikke detaljdefinert).

Navn på punkt følger visningsalternativer for turpunkt.

Ved å trykke på kolonne kan listen sorteres på tekst eller stp_nr.

Når man begynner å skrive velges turpunkt som best matcher det man har skrevet. Teksten det kan søkes i er avhengig av innholdet av listen.

Eksempler på lenking: Snuplass med ett punkt for av- og påstigning

Eksempelet viser en snuplass der vi ønsker at lenken skal gå rundt og inn motsatt veg på sluttkurven. Standard lenkefunksjoner tillater ikke dette fordi vi kutter ved pekt kurve.

DGGEksempelPåLenkingSnuplassMedEttPunktForAvOgPåstigning-1.png


Ved å kutte i krysset for dermed å velge verktøy for "pek mot kurve uten å kutte" så kan riktig veg til sluttkurven velges.

DGGEksempelPåLenkingSnuplassMedEttPunktForAvOgPåstigning-2.png

Eksempler på lenking: Stoppområde med samme punkt for av- og påstigning

Eksempelet viser et stoppområde der vi ønsker at lenken benytte høyre side som sluttkurve. Som standard er det nærmeste kurve som velges som sluttkurve.

DGGEksempelPåLenkingStoppområdeMedSammePunktForAvOgPåstigning-1.png

Vi kutter lenken i kryss og fullføre lenken på høyre side av punktet. Nå kan vi velge verktøy for "pek mot lenkens slutt-kurve" og klikke på kurven. Lenken avsluttes da ved den pekte kurven og lenken kan lagres.

DGGEksempelPåLenkingStoppområdeMedSammePunktForAvOgPåstigning-2.png

Eksempler på lenking: Punkt for langt fra startkurve.

Eksempelet viser et område/plass som ikke er definert i vegnettet, standard lenkefunksjon velger nærmeste kurve som ikke blir korrekt. Stoppet ligger korrekt så vi ønsker ikke å flytte stoppet, selv om det ville være et alternativ å flytte det nærmere kurven.

DGGEksempelPåLenkingPunktForLangtFraStartEllerSluttkurve-1.png

Vi velger verktøy for "pek mot lenkens start-kurve" og lenken kan startes ved ønsket kurve. Lenken kan fullføres med valgfritt verktøy.

DGGEksempelPåLenkingPunktForLangtFraStartEllerSluttkurve-2.png