Forskjell mellom versjoner av «DGBuss:Destinasjonskiltregister»

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 16: Linje 16:
: TODO
: TODO


[[Fil:DGBDestinasjonregister.png]]
[[Fil:DGBDestinasjonregister.PNG]]


= Destinasjonsskilt på rute =
= Destinasjonsskilt på rute =

Revisjonen fra 15. nov. 2019 kl. 10:19


Destinasjoner ligger i en global tabell (felles tabell) og hentes inn herfra til der de skal brukes. Ved behov for en ny destinasjon så opprettes den først i den felles tabellen før den kan så brukes på alle ruter / turer.

Via /til / om / anm.
Teksten som legges her er tiltenkt underskilt i skiltkassen og skrives i rutetabell som en anmerkning
#
TODO
X
TODO
L
TODO

DGBDestinasjonregister.PNG

Destinasjonsskilt på rute

Destinasjonsskilt som gjelder hele ruta legges inn under Eksport opplysninger. Dette gjelder alle turer, men KAN overstyres pr tur. Se lenger ned om det. Tabell -> Eksport-opplysninger.

DGBDestinasjonEksportOpplysninger.png


Ved dataimport via RegTopp er destinasjonene importert (ikke destinasjonsskifte på tur), men det er ikke sikkert det er de du vil ha der. Obs! Disse to (Destinasjonsskilt Tur og Destinasjonsskilt Retur) er det samme som du finner under Tabell -> Destinasjonsskilt her:

DGBDestinasjonTurRetur.png


Overstyring pr tur

Se lenger ned om destinasjonsskifte underveis. Dersom det er en eller flere turer som skal ha en annen destinasjon enn ruta så legges det på under F8 på den / de aktuelle tur(er) slik; Her er destinasjon for tur 1003 endret til Lillehammer skysstasjon; (Og gjelder bare denne turen.)

DGBDestinasjonPerTur.png


Destinasjonsskifte underveis

Dette gjøres slik: (eksempel her er i Retur-retning) Velger Retur og klikker Tabell -> Destinasjonsskilt og får opp dette bildet.

DGBDestinasjonUnderveisHoved.png


Her vises da hoveddestinasjonen for turen OG ruta. Kommer fra Eksport-opplysninger. Denne røres ikke. Hvis du da f.eks. vil at det underveis skal endre seg til Lillehammer Skysstasjon gjøres dette slik: (Det blir et dårlig eksempel rent praktisk, men dette er måten det gjøres på.) Først legger du inn Lillehammer Skysstasjon på Henvisning / def 1 slik: Klikk OK eller trykk PageDown for å lagre.

DGBDestinasjonUnderveisHenvisning.png


Ennå har du ikke sagt HVOR dette destinasjonsskifte skal skje. Se nedenfor. HVOR skiftet skal skje. (Ønsker at det skal skje ved holdeplass Olasvevegen) Her er tur 1004 markert og dobbeltklikker i passeringstiden 0832 på holdeplass Olasvevegen (eller taster Enter) og setter en A i sjuende posisjon. (fordi vi brukte A i henvisninger i bildet over)

DGBDestinasjonUnderveisRedigerITabell.png


Hvis du nå vil ha enda et skifte ved f.eks. Tomtegata, så setter du inn en B (eller en annen bokstav) på henvisning/def2 og velger destinasjonsskilt. Videre dobbeltklikker i 0839 og setter inn bokstaven i 7.posisjon osv….

Malkolonner

Bruk malkolonner. Når det er laget malkolonner kan du sette på destinasjonsskifte på malkolonner og så beregne turene på nytt så får de samme destinasjonsskifter. Er det da en tur som ikke skal ha dette skifte, må det fjernes samt lage en ny malkolonne for denne ene turen.

Gjentagende turer / faste avganger

Dersom det skal lages flere like turer, kan det som kjent lages en malkolonne og så generere alle faster turer ut fra denne. F.eks. destinasjonsskifter på malokolonnen blir med på alle genererte turer.