DGBuss:Brukere

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


For å ha tilgang til å definere brukere, må du være tildelt Full tilgang til "Brukerdef."

caption


Det er våren 19 bygget inn utvidet funksjonalitet i systemet.

Bl.a. kan man nå pr bruker definere om de enkelte hovedmenypunktene skal skjules for brukeren ('N' : Ikke synlig), eller om menypunktet skal synes, men ikke være valgbart: Grået ut. ('-': Ikke valgbart).

I det viste eksempelet over, har ROLF ikke mulighet for å velge Grunnregistre, men menypunktet synes, samtidig er Rapport-menyen fjernet. Man har alstå muligheter for å tilpasse menytilgangen for den enkelte bruker.

Menyen vil da få følgende forenklede utforming:

caption


Andre anvendelser: Man kan f.eks. fjerne mulighet for enkelte brukere til å benytte forrige generasjons ruteredigering ved å fjerne Classic-menyen (med 'N').

Pålogging vha Active Directories / Single Sign On

Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.

Etter godkjent pålogging i DGBuss, får brukeren følgende spørsmål:

caption


Dersom man sier ja, Opprettes UID'en i brukertabellen og neste gang man logger på, hentes DGBuss-brukerNavn og rettigheter fra tabellen.

Svarer man nei, får man samme spørsmål neste gang man logger på.

Svarer man "Ikke spør igjen", vil man inntil videre slipper å få opp spørsmålet - og man må logge på som vanlig.

Dersom man forsøker å logge på, men ikke har brukerkonto i DGBuss, vil etter 3 forsøk bli avvist.


Systemansvarlig med tilgang til å endre brukerdefinisjonene, kan for hver av brukerene se om man har koblet seg opp til AV/SSD eller ikke. Se figuren der ROLF nå er "Ikke koblet". (se figuren under). SID'en lagres evt på brukeren og i så fall vil det ved siden av SID i brukerbildet stå "Koblet".

Systemansvarlig kan koble dette fra ved å trykke "SID-slett" - knappen i bunnen av bildet. Brukeren så så velge Ja til å knytte brukeren til Windows-brukeren, ved neste oppstart av DGBuss.

Dersom en bruker har svart; "Ikke spør igjen!" og angrer: Vedkommende ønsker å opprette kobling og slippe pålogging, kan systemoperatør fjerne innholdet i feltet: "AD/SSO Nei:" altså 'x', ved å bruke Endre-knappen.

caption