DGBuss:Brukere: Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 45: Linje 45:


[[Fil:DGVedlBrukerAD SSO2.png|none|600px|caption]]
[[Fil:DGVedlBrukerAD SSO2.png|none|600px|caption]]
== Brukerdefinerbare felt i grunnregistrene ==
Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.
Det har vært fremsatt ønske om at systemoperatør skal kunne definere og ta i bruk felt til lokale formål. Eksempel er i forbindelse med stoppregister: Renholdsrutiner pr stopp, hvor mange skiltkasser og av hvilken type er det pr stopp, er det skur, hvilken type, søppelspann osv 
Det har også vært ytret tilsvarende ønsker også når det gjelder andre grunnregistre.
Brukerdefinerte felt har blitt løst ved at det opprettes et antall felt i tabellene der brukerne har mulighet for å definere hvorledes disse skal benyttes.
Man får tilgang til definisjonsbildet via Vedlikehold, Oppsett, Grunnregistre. Det anbefales at hun systemansvarlig har tilgang til vedlikeholdsmenyen.
[[Fil:DGBUdfMeny.png|none|800px|caption]]
For hver av de aktuelle registrene kan man da definere hvilke ekstrafelt man ønsker å benytte i redigeringsbildet. Følgende eksempel fjelder Stoppunktregisteret:
[[Fil:DGBUdfDefinisjonStp.png|none|400px|caption]]
Definisjoner: Felles for de alle er at de aktiveres dersom man definerer en tekst i Beskrivelse, samt at man ved en tallverdi kan definere rekkefølgen på det som blir til kolonner i grunregisteret. Om 2 felt har samme verdi i rekkefølgefeltet, er det vilkårlig hvilket felt som vises først i tabellen. Man kan når som helst omdefinere innholdet av disse tilgjengelige ekstrafeltene.
Man kan plukke fra 3 ulike kategorier:
Korte tekstfelt: Maks 10 posisjoner, Kan f.eks benyttes til å definere "Lys" og 1 posisjon for J/N, Evt en litt lenger beskrivelse (Maks10) som f.eks. type skur.
Lange tekstfelt: Mer omfattende beskrivelse, opptil 80 tegn.
Tallverdifelt. Her kan man definere inntil 7 posisjoner før komma og inntil 4 desimaler. Setter man feks. 0 desimaler, vil man ikke få opp komma (punktun) i redigeringsbildet. Desimal på sitteplasser? I dette tilfellet kunne det vært 4 voksne og ett barn, men det kan sannsynligvis være mer nyttig med desimaler for andre opplysninger man ønsker å registrere.
Resultatet i holdeplass-registeret vil se slik ut:
[[Fil:DGBUdfResultStpTabel.png|none|800px|caption]]
Rutinen er meget fleksibel og dersom der dukker opp behov for utvidelser i form av flere felt av en kategori, eller f.eks. et felt med plass til en enda lenger beskrivelse, send en meldig til Support, så vil vi levere utvidelser på dette meget kjapt.

Revisjonen fra 3. apr. 2019 kl. 09:51


For å ha tilgang til å definere brukere, må du være tildelt Full tilgang til "Brukerdef."

caption


Det er våren 19 bygget inn utvidet funksjonalitet i systemet.

Bl.a. kan man nå pr bruker definere om de enkelte hovedmenypunktene skal skjules for brukeren ('N' : Ikke synlig), eller om menypunktet skal synes, men ikke være valgbart: Grået ut. ('-': Ikke valgbart).

I det viste eksempelet over, har ROLF ikke mulighet for å velge Grunnregistre, men menypunktet synes, samtidig er Rapport-menyen fjernet. Man har alstå muligheter for å tilpasse menytilgangen for den enkelte bruker.

Menyen vil da få følgende forenklede utforming:

caption


Andre anvendelser: Man kan f.eks. fjerne mulighet for enkelte brukere til å benytte forrige generasjons ruteredigering ved å fjerne Classic-menyen (med 'N').

Pålogging vha Active Directories / Single Sign On

Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5.

Etter godkjent pålogging i DGBuss, får brukeren følgende spørsmål:

caption


Dersom man sier ja, Opprettes UID'en i brukertabellen og neste gang man logger på, hentes DGBuss-brukerNavn og rettigheter fra tabellen.

Svarer man nei, får man samme spørsmål neste gang man logger på.

Svarer man "Ikke spør igjen", vil man inntil videre slipper å få opp spørsmålet - og man må logge på som vanlig.

Dersom man forsøker å logge på, men ikke har brukerkonto i DGBuss, vil etter 3 forsøk bli avvist.


Systemansvarlig med tilgang til å endre brukerdefinisjonene, kan for hver av brukerene se om man har koblet seg opp til AV/SSD eller ikke. Se figuren der ROLF nå er "Ikke koblet". (se figuren under). SID'en lagres evt på brukeren og i så fall vil det ved siden av SID i brukerbildet stå "Koblet".

Systemansvarlig kan koble dette fra ved å trykke "SID-slett" - knappen i bunnen av bildet. Brukeren så så velge Ja til å knytte brukeren til Windows-brukeren, ved neste oppstart av DGBuss.

Dersom en bruker har svart; "Ikke spør igjen!" og angrer: Vedkommende ønsker å opprette kobling og slippe pålogging, kan systemoperatør fjerne innholdet i feltet: "AD/SSO Nei:" altså 'x', ved å bruke Endre-knappen.

caption