DGBuss:Beregningsfunksjoner (ruteredigering): Forskjell mellom revisjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 85: Linje 85:
=== Beregn modellkolonne ut fra Geo-data ===  
=== Beregn modellkolonne ut fra Geo-data ===  


Følg link til eksempe hvorledes dette gjøres (Link)
==== Generer modellkolonne ====
Etter hvert som det skapes nye lenker og disse detaljdefineres, vil man lage seg et bibliotek av lenkeinformasjon som kan utnyttes på tvers av ruter og til ulike formål. Bl.a blir lenkens lengde hentet og gjennomsnittshastigheten lenken beregnet dersom man har lest inn fagdata (fra SOSI-filene).
 
En av funksjonene, som foreløpig er litt skjult, er å kunne beregne modellkolonner, noe som vises enklest ved følgende eksempel:
 
Opprett (eller bruk) en tom kolonne først i tabellen.
 
Gå så inn i Kolonnespesifikasjonen (F8) og definer den som en M1 – kolonne i Type-feltet (Modellkolonne 1).
Deretter bruker man «beregn en kolonne» – funksjonen (Ctrl+F3) og velger kolonnenummeret (i dette tilfellet: 1) som både Mal og Mål. Rutinen bekrefter ved å opplyse om at alle lenkene er funnet. I vårt tilfelle ble kolonnen fylt ut slik det er vist i kolonne 1 i figuren under.
 
 
==== Beregning av avganger ====
 
Samtidig har vi "pekt" fra kolonnene 2 og 3 mot modell nr. 1 (ved å fylle ut (liten) m og henvise til kolonne 1 i Type-feltene.
 
Vi har så lagt inn starttidspunktene og valgt «Beregn alle kolonner».
 
Det finnes for øvrig muligheter for å lage ulike turvarianter ved å utelate tider i en celle, man kan også velge å legge «0-punktet»: 9999 et sted midt i rute (pendelrute) og angi negative tider over og positive under dette utgangspunktet. Husk at man også kan omdefinere modell-kolonnen til en repeterende modell og generere avganger i et intervall i et tidsrom. Dette er forklart i eget kapittel. 
 
Resultatet ser slik ut:
 
[[Fil:DGRuteSFSGenModelOgAvganger.png|none|800px|caption]]
 
''Figur: Oppdatering av lenkelengder er kjørt og total-lengden er beregnet til 8.890 m. Man kan selvfølgelig korrigere modell-kolonnen og legge inn f.eks. fotnoter i 5. posisjon, av og påstigningsbegrensninger i 6. posisjon og / eller henvisning til endring i destinasjonsskilt i 7. posisjon.''

Revisjonen fra 5. apr. 2019 kl. 07:15


Følgende bilde gir en oversikt over utvalget av kolonne-funsjonalitet:

caption


Innen ruteredigering i DGBuss har man følgende muligheter til å beregne avganger:


Manuell beregning av en kolonne

Man kan manuelt beregne en kolonne basert på kjøretider i en annen tidkolonne:

Bruk "Beregn en kolonne" (snarvei Alt+K, E eller som man ser av menyen: Ctrl+F3). Man kan også klikke høyre musetast på kolonnen og velge fra meny.

Man får så opp følgende bilde der man får fylt ut Mål-feltet med den kolonnen man stod på når man startet beregningsfunksjonen, men må fylle ut mal-kolonnen. Man kan da "peke" mot både vanlige avganger (der kjøretidene brukes som grunnlag) samt Modellkolonner.

caption

I dette tilfellet velger vi malkolonnen: M1 og fyller ut mål-feltet med 1:

caption


Legg merke til at vi i modellen har lagt til en Fotnotehenvisning i 5. posisjon ved passering Nybrua, en Avstigningsbegrensning i 6. posisjon ved Hunndalen og en endring av Destinasjonsskilt i 7. posisjon. Disse opplysningene overføres til den beregnede kolonnen.

Automatisk beregning av kolonner

Vanlige maler

Ved å opprette egne kolonner først i tabellen og merke disse med en 'M' i 1. pos. 1. linje, vil dette være en mal-kolonne for beregning av andre kolonner. Fyll ut med tiden '9999 ' ved turens start. Følgende figur inneholder mange varianter av modellkolonner, men i dette tilfellet konsenterer vi oss om modellkolonne: M1. Som forklart over, kan den inneholde henvisning også til fotnoter etc. Man kan også fylle ut andre opplysninger i tur-spesifikasjonen. Det er mulig å sette opp hvilke av disse informasjonselementene som skal følge med over til de beregnede kolonnene. Det er dessuten satt en FOM- og TOM - dato i kolonnespesifikasjonen, noe man kan se av de skarpe klammene rundt dagtypen i kolonne-foten. Modell-kolonnene blir merket med skarp grønn farge i hodet.

caption

Her ser vi umiddelbart at vi har nummerert modellen i kolonne 3 felt: M2 - så den korrigerer vi til M3:).


Vi har opprettet en ny tom kolonne (F3) og via spesifikasjonen (F8) har vi satt typen til m (liten m - som betyr at den peker mot en Modell-kolonne) og tallet 1. Deretter setter vi avgangstiden til kl 0600. Vi gjentar prosessen og setter avgangstiden til 0700. Disse kolonnene får en svak grønn farge i kolonne-hodet.

Før vi beregner, kikker vi på et par andre Modell-varianter:

I kolonne 2 i figuren over, har vi definert en annen turvariant som starter først ved Nybrua, samt hopper over endel holdeplasser underveis. Samtidig har vi satt dagtypen til 7 - søndag. Derved blir også kolonne-foten svak rød.

Kolonne 3 som nå er malkolonne M3, har en helt annen variant; Man spesifiserer utgangspunktet midt inne i turen, og registrerer positive verdier utover i rute, men negative verdier tilbake i turen.

caption


Når vi bekrefter at vi vil overskrive, blir resultatet som følger:

caption

Her finnes det altså meget fleksible muligheter til å definere ulike kjøremønstre på ulike dager og med variasjoner av merknader, fotnoter, avstigningsbegrensninger etc. Modellkolonner er dessuten meget praktisk om man skal endre en kjøretid mellom 2 stop tidlig i tabellen, om man skal endre avgangstiden fra endekoldeplass etc.


Generer (Lag) modell-kolonner

Man kan manuelt beregne en kolonne basert på kjøretider i en tabell:

caption


Ved å velge funksjonen "Lag Malkolonner" (Alt+K, m), må man først bekrefte at man ønsker å generere mal-kolonner, og deretter analyseres avgangene. Det opprettes så et tilstrekkelig antall modellkolonner og koblingene til avgangene opprettes.

caption

Meget praktisk funksjon om man har en manuelt opprettet tabell og ønsker å finne kjøremønstre, eller skal forandre noen avgangstider eller kjøretider underveis.

Repeterende maler

Opprettes egne kolonner først i tabellen som merkes med f.eks. R01, vil denne danne mal for andre kolonner. Om man fyller ut start-tidspunkt med kl 0800 i hodelinje 2 (Skift-feltet), siste mulige avgangstid kl 1600 i hodelinje 3 (vognplan-feltet) og intervallet i30 i linje 4 (tur-nr), vil dette definere at vi kan få generert en avgang hvert 30. minutt. Vi har valg å "stjele" disse 3 feltene fordi de likevel ikke har noen betydnng i en repeterende modellkolonne.

caption


Man kan via Kolonne-menyen starte en beregning av "Repeterende kolonner" (Alt+K, r). Resultatet blir som følger:

caption

Tips: Man kan opprette et rush-intervall om morningen og ettermiddagen, et intervall midt på dagen, ett om kvelden osv. Det er mulig å kombinere alle disse beregningsfunksjonene og man kan ha opptil 99 ulike Malkolonner og Repeterende modeller - alle må ha unikt nummer. Om det viser seg at de opprettes i gal rekkefølge, kan man bruke sorteringsfunksjonen.

Beregn modellkolonne ut fra Geo-data

Generer modellkolonne

Etter hvert som det skapes nye lenker og disse detaljdefineres, vil man lage seg et bibliotek av lenkeinformasjon som kan utnyttes på tvers av ruter og til ulike formål. Bl.a blir lenkens lengde hentet og gjennomsnittshastigheten på lenken beregnet dersom man har lest inn fagdata (fra SOSI-filene).

En av funksjonene, som foreløpig er litt skjult, er å kunne beregne modellkolonner, noe som vises enklest ved følgende eksempel:

Opprett (eller bruk) en tom kolonne først i tabellen.

Gå så inn i Kolonnespesifikasjonen (F8) og definer den som en M1 – kolonne i Type-feltet (Modellkolonne 1). Deretter bruker man «beregn en kolonne» – funksjonen (Ctrl+F3) og velger kolonnenummeret (i dette tilfellet: 1) som både Mal og Mål. Rutinen bekrefter ved å opplyse om at alle lenkene er funnet. I vårt tilfelle ble kolonnen fylt ut slik det er vist i kolonne 1 i figuren under.


Beregning av avganger

Samtidig har vi "pekt" fra kolonnene 2 og 3 mot modell nr. 1 (ved å fylle ut (liten) m og henvise til kolonne 1 i Type-feltene.

Vi har så lagt inn starttidspunktene og valgt «Beregn alle kolonner».

Det finnes for øvrig muligheter for å lage ulike turvarianter ved å utelate tider i en celle, man kan også velge å legge «0-punktet»: 9999 et sted midt i rute (pendelrute) og angi negative tider over og positive under dette utgangspunktet. Husk at man også kan omdefinere modell-kolonnen til en repeterende modell og generere avganger i et intervall i et tidsrom. Dette er forklart i eget kapittel.

Resultatet ser slik ut:

caption

Figur: Oppdatering av lenkelengder er kjørt og total-lengden er beregnet til 8.890 m. Man kan selvfølgelig korrigere modell-kolonnen og legge inn f.eks. fotnoter i 5. posisjon, av og påstigningsbegrensninger i 6. posisjon og / eller henvisning til endring i destinasjonsskilt i 7. posisjon.